Zij volgt Jezus – blijven zoeken naar wat verloren is

04

mrt

Yael Juch

‘Oh nee’. Ik zit aan de eettafel en mijn neefje wijst naar de ringen van zijn moeder. ‘Jij met mij trouwen mama.’ Kijkend naar mijn eigen vingers besef ik mij dat mijn ringen nog op mijn werk liggen. Halsoverkop laat ik alles vallen en spring ik in mijn auto op weg naar mijn werk. Eenmaal op mijn werk begin ik mijn zoektocht. Stiekem wist ik wel waar ze ongeveer lagen. Zo gelukkig als een kind zie ik ze liggen en doe ik een vreugdedansje in de verlaten basisschool. In de auto bel ik mijn familie om te vertellen ik het ze heb gevonden. Zij delen in mijn vreugde. Hoe gelukkig is Jezus wel niet als Hij het verlorene vindt? Deze blog gaat over hoe jij Jezus mag volgen in zoeken naar wat verloren is. Laat je meenemen naar het verhaal van het verloren muntje uit Lucas 15.

De gelijkenis van de verloren penning

Of welke vrouw, die tien penningen heeft en één penning verliest, steekt niet een lamp aan en veegt het huis en zoekt zorgvuldig, totdat zij die vindt? En als zij hem gevonden heeft, roept zij haar vriendinnen en buurvrouwen bijeen en zegt: Wees blij met mij, want ik heb de penning gevonden die ik verloren had. Zo zeg ik u, is er blijdschap vóór de engelen van God over één zondaar die zich bekeert.

-Lukas 15:8,9 (HSV)

De vrouw in dit verhaal was iets heel waardevols kwijt. Deze munt staat voor één dagloon. Ze had er maar 10, dus deze vrouw was niet rijk. Deze munten waren kostbaar. Ze leefde van deze munten. Als ze merkt dat ze kwijt zijn, veegt ze alsof haar leven ervan afhangt. Ze doet wat ze als huisvrouw dagelijks doet. Waar ze goed in is. Ze gaat eerst niet haar frustratie uiten door haar buurvrouw op te bellen, boos op zichzelf in een hoekje kruipen of alles om zich heen de schuld geven van dat ze het verloren is. Nee meteen actie; alles aanvegen, schoonmaken en zo zoeken naar haar munt. Wat gebeurt er? Ze zoekt èn ze vindt!

Jezus en de zondaars aan één tafel

In het begin van hoofdstuk 15 lees je de farizeeërs weer aan het mopperen zijn over wat Jezus doet. Ze zien Hem omgaan met de ‘outcasts’ van de samenleving. Jezus zocht en zoekt naar wie verloren waren of zijn. Hij maakt niet alleen maar contact, nee het allerergste; Hij eet met hen. In die tijd wanneer je de maaltijd deelde met iemand liet je die persoon toe tot je ‘inner circle’. De Farizeeërs konden niet uitstaan wanneer de zondaars of tollenaars door Jezus tot bekering werden geroepen. Dat zij door Jezus echt werden gezien en redding vonden in en door Hem. Hoe groot is het verschil tussen de reactie van de vrouw in Lukas 15 die het muntje vindt. Daarnaast de reactie van de Farizeeërs wanneer Jezus de mensen met het goede nieuws opzocht en zij hierdoor redding vonden.

Waarom zoeken?

Deze maand hebben we het over Jezus volgen. Maar waarom kwam Jezus naar de aarde? Wat is zijn doel en zal dit misschien iets te maken hebben met ons doel wanneer we Hem volgen?

Want de Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is.
Lukas 19:10 (HSV)

Jezus kwam om jou en mij te vinden, te midden van het stof, het verdwaalde speelgoed en de kruimels van je boterham van vorige week. Net zoals de vrouw in de gelijkenis laat hij zich niet afschrikken door de rommel of de smerigheid. Hij zocht en zoekt de mens om hen terug te brengen bij Hem. Jezus vindt ons zo waardevol dat Hij ons leven lang ons blijft zoeken. Hij weet dat we bij Hem onze bestemming terugvinden.

Wanneer wij door Hem gered worden, verandert onze identiteit van ‘verloren’ naar ‘gevonden’. Jezus wil zo veel mogelijk mensen vinden, maar hoe? Hij wil hier onze handen en voeten voor gebruiken om te zoeken naar wat (wie) verloren is. Wij mogen geleid door zijn Geest allemaal zijn handen en voeten zijn in onze omgeving. Dit is oog hebben voor je omgeving, bidden voor je buren, handelen gedreven door Jezus’ liefde en jouw unieke talent in de zoektocht gebruiken. Tegelijk altijd naar Jezus blijven wijzen.

Diepe blijdschap

Hoe blij de vrouw was toen ze haar muntje had gevonden. Zo blij is de hemel wanneer jij, je collega, je buurvrouw of je vriendin Jezus heeft gevonden. Weet jij nog toen jij Jezus vond? Hoe blij was je toen? Weet je dit nog? Zoek het terug of vraag het aan de mensen om je heen. Wanneer je deze blijdschap misschien niet hebt ervaren, hoeveel is je redding in Jezus waard? Wanneer je de waarde van deze redding beseft voor jezelf, hoe meer je het zult verlangen voor anderen. Hoe meer motivatie jij krijgt om te zoeken naar wat verloren is. Hoe blijer jij bent wanneer anderen deze redding vinden. Ze zich ‘gevonden’ voelen door hun (schoon)maker, vriend en redder.

 Aan de slag

Weet je nog toen jij Jezus vond? Praat erover met je vriendinnen. Vier een (online) ‘wij zijn gevonden’ feestje. Lees samen Lukas 19:10 en deel je verhaal hoe jij je redding vond in Jezus. Kies allemaal één persoon in je omgeving die nog niet zijn redding heeft ‘gevonden’. Bid met elkaar voor deze mensen. Vergeet daarnaast van dit moment geen feestje te maken! Laat ieder één feestelement inbrengen (dansmuziekje, recept voor iets lekkers, dresscode, openingsact etc.). Laten we niet vergeten onze redding te blijven vieren!

Maak af:
Ik ben gevonden en gered door Jezus.
Gered zijn door Jezus betekent voor mij …
Dit vier ik vandaag door…
Ik volg Jezus door met Hem te zoeken naar wat (wie) verloren is.

Deel deze overdenking

  1. Kim schreef:

    Wow. GEWELDIG !! Dankjewel! 🙏❤️:”)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap