Zij volgt Jezus – Deborah als leider van Israël

01

mrt

Marijke Gootjes-Verhoeve

In gelovige kringen wordt er heel verschillend gedacht over vrouwen in leiderschap, vrouwen als dominee of als spreekster.  De overtuigingen hierover zijn vaak diepgeworteld en sterk beïnvloed door de leer – onderbouwd met allerlei bijbelteksten – waarmee je bent grootgebracht. Deze discussie wil ik dan ook niet voeren. Ik zie echter door de Bijbel heen steeds weer dat God ook vrouwen gebruikt en dat er ook altijd vrouwen geweest zijn die God, die Jezus wilden volgen en dienen met de talenten die ze ontvangen hadden van Hem. En zoals David een man naar Gods hart was, hoop ik dat jij met mij ernaar verlangt om een vrouw naar Gods hart te zijn! Dat anderen zien: Zij volgt Jezus.

Een vrouw naar Gods hart

Wat is een vrouw naar Gods hart? Laten we de vergelijking met David nog even aanhouden. Als David – en niet zijn grote en sterke broers – tot koning wordt gekozen, zegt God dat Hij het hart aanziet (1 Samuel 16:7b). God kijkt niet naar de buitenkant, naar het voorkomen van iemand, maar naar de gesteldheid van het hart. Wat leeft er diep van binnen in jou? Waar gaat jouw hart naar uit? We kunnen ons hierbij zelfs afvragen of God er wel naar kijkt of we man of vrouw zijn…
In Psalm 27 krijgen we een inkijkje in Davids hart:

Mijn hart zegt tegen U wat U zelf zegt: zoek Mijn aangezicht. Ik zoek Uw aangezicht, Heere…
– Psalm 27:8 (HSV)

Paulus citeert in Handelingen een tekst uit 1 Samuël 13:14, woorden van God:

Ik heb David, de zoon van Isaï, gevonden, een man naar Mijn hart, die alles zal doen wat Ik wil.
– Handelingen 13:22b (HSV)

Alles doen wat God wil

Gods nabijheid zoeken en alles doen wat God wil, maakt dat je een vrouw bent naar Gods hart. Dat betekent niet dat je geen fouten maakt; we zondigen helaas allemaal, ook David! Het betekent dat je telkens weer op zoek bent naar Gods wil, dat je bereid bent om naar zijn stem te luisteren en te doen wat Hij van je vraagt, dat je hartsverlangen naar Hem uitgaat en dat je berouw hebt als je de mist in bent gegaan. Dat betekent ook dat je de positie inneemt die God voor jou heeft. Dat een ander aan je ziet: zij volgt Jezus.

In het Oude Testament komen we zo’n vrouw tegen: Debora.

En Debora, een vrouw die een profetes was, de vrouw van Lappidoth, die gaf in die tijd als richter leiding aan Israël. Zij woonde onder de palmboom van Debora […] en de Israëlieten gingen voor de rechtspraak naar haar toe.
– Richteren 4:4-5 (HSV)

Leiders ontbraken in Israël, ja zij ontbraken, totdat ik, Debora, opstond als een moeder in Israël.
– Rechters 5:7 (NBG ’51)

Het lijkt mij goed om heel hoofdstuk 4 van Richteren te lezen voor het totale beeld van deze vrouw, maar het is duidelijk: zij volgt Jezus/God!

Debora, een vrouw naar Gods hart

Debora leeft in de tijd dat het volk Israël in het Beloofde Land woont, maar moeite heeft om zich aan Gods regels te houden. Er worden daarom rechters aangesteld, leiders die de onderlinge orde bewaken en uitspraken doen in conflicten, maar die ook het volk redden van vijandelijke volken.

Er zijn zes dingen die opvallen:
  1. Debora zoekt Gods nabijheid en zijn wil. Vervolgens geeft ze de boodschappen van God door aan haar volk.
  2. Debora staat zelf op. Ze verschuilt zich niet achter haar echtgenoot, maar neemt haar positie in en geeft leiding aan het volk Israël op het moment dat het hard nodig is.
  3. Debora is daadkrachtig en doet wat God vraagt. Ze wijst legerleider Barak op de opdracht van God om op te trekken, omdat God de overwinning zal geven. Barak durft alleen als Debora meegaat en dat doet ze, maar dat betekent dat een vrouw de eer zal behalen en niet Barak als legerleider.
  4. Deborah sprak recht onder een palmboom. De palmboom is het symbool van zegen vruchtbaarheid en leven te midden van de woestenij en is tevens het beeld van een gelovige met geestelijk diepe wortels, uitgestrekt naar het water van Gods Woord. Het kan geen toeval zijn dat deze specifieke plaats genoemd wordt.
  5. Debora gaat voorop in de strijd, maar ook voorop  in de aanbidding die volgt op de overwinning en ze vuurt anderen daarin aan (Richteren 5). Het slotvers past bij de houding van Debora: Heer, […] maak wie U liefhebben onstuitbaar als de opgaande zon. – Rechters 5:31 (NBV)
  6. Door het optreden van Debora had het volk veertig jaar rust (Richteren 5:31b). God kende het hart van Debora en vond haar de juiste vrouw op de juiste plaats.

Zij volgt Jezus: waar sta jij?

Een vrouw naar Gods hart. Zij volgt Jezus. Verlang jij hiernaar? Ben je bereid om naar Hem te luisteren en zijn wil te doen? Om je positie in te nemen, de plek waarvan je weet dat God je ervoor geroepen heeft? Durf jij een leider te zijn als het nodig is? Mijn gebed is dat je de uitdaging aandurft en zult opstaan. Niet zozeer voor jezelf, maar juist voor de anderen die jou nodig hebben en tot Gods eer. Dat je zult zijn als het opgaan van de zon in haar kracht!

Aan de slag

– Bid of God je willen laten zien welke positie je mag innemen als je dat nog niet helder hebt. (Dit hoeft trouwens niet altijd een leiderschapspositie te zijn). 
– Schrijf over jezelf op: Zij volgt Jezus, omdat… en vul de zin aan met zoveel mogelijk antwoorden. Zowel waarom jij Jezus volgt, als waardoor anderen aan jou kunnen zien dat je Jezus volgt.

Deel deze overdenking

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap