Zij volgt Jezus – de bloedvloeiende vrouw zoekt genezing

03

mrt

Vivian Straver

Ieder kind, iedere tiener en iedere volwassene heeft iemand naar wie hij of zij opkijkt. Er is een bepaald aspect in het doen en laten van die persoon dat maakt dat we dichtbij diegene willen zijn en van die persoon willen leren. Als het niet zo is dat we iets van die persoon kunnen leren, dan is het wel dat dit voorbeeld ons iets kan geven waarover we zelf niet beschikken. In het Nieuwe Testament lezen we over de genezing van de bloedvloeiende vrouw. Deze vrouw lijdt al jaren aan een kwaal, maar zij volgt letterlijk de voetstappen van Jezus om te ontvangen wat niemand haar kan geven. De manier waarop Jezus reageert, weerspiegelt zijn houding ten opzichte van ieder van zijn volgelingen, dus ook van ons!

In Mattheüs 9, Markus 5 en in Lukas 8 vinden we hetzelfde verhaal over de bloedvloeiende vrouw. Deze vrouw lijdt al twaalf jaar aan hevig bloedverlies. Ze heeft veel artsen gezien en veel geld gespendeerd om genezen te worden, maar dit had een averechts effect. De bloedvloeiende vrouw is een van de mensen in de grote menigte mensen die Jezus volgt. De vrouw dringt zich door de voortgaande menigte heen en zij volgt Jezus op de voet. Als ze eenmaal vlak bij hem is gekomen, raakt ze zijn bovenkleed aan en ze voelt dat ze wordt genezen. Sta hier even bij stil, alleen een aanraking van Jezus’ bovenkleed bracht genezing aan de vrouw – wat een kracht heeft Jezus! Afijn, hoewel er een menigte mensen om Jezus heen gedromd beweegt, voelt Jezus deze specifieke aanraking van de bloedvloeiende vrouw. Hij draait zich om en reageert als volgt:

Maar Hij keek om Zich heen om haar te zien die dat gedaan had. En de vrouw, die bevreesd was en beefde, omdat zij wist wat er met haar gebeurd was, kwam en wierp zich voor Hem neer en vertelde Hem de volle waarheid. Toen zei Hij tegen haar: Dochter, uw geloof heeft u behouden; ga heen in vrede en wees genezen van uw aandoening. (Markus 5:32-34, HSV)

Uit de reactie van Jezus kunnen we twee dingen leren over zijn houding naar zijn volgelingen. Jezus ziet ieder van zijn volgelingen apart, en hij draagt zorg voor ieder van hen. Laten we elk van deze reacties in dit verhaal nader bekijken.

Jezus kijkt naar je om

In een menigte waar mensen samendringen rondom Jezus is het onontkoombaar dat mensen Hem per ongeluk aanstoten. Toch merkt Jezus een verschil tussen deze onopzettelijke aanrakingen en de doelbewuste aanraking van de vrouw. Van alle volgelingen achter hem, merkt Hij op dat er één specifieke vrouw zijn aandacht nodig heeft, en die geeft Hij. Net zoals Jezus aandacht geeft aan de bloedvloeiende vrouw in dit genezingsverhaal, ziet Jezus ook joú specifiek tussen al zijn volgelingen. Hij kijkt naar je om, Hij hoort naar je verhaal, en spreekt ook tegen jou apart.

Jezus zorgt voor je

De bloedvloeiende vrouw had een specifieke reden waarom ze naar Jezus uitreikte – namelijk om genezen te worden van haar twaalf jaar durende kwaal. Hoewel een aanraking van Jezus’ mantel al voldoende was voor de bloedvloeiende vrouw om te genezen, gaat Jezus verder. Nadat Hij haar heeft gezien, hoort Hij haar verhaal aan en spreekt Hij tot de vrouw. De woorden die Jezus spreekt, zijn de woorden van de gebruikelijke vredesgroet: ga heen in vrede. De betekenis van het Hebreeuwse sjalom komt neer op een heelheid van lichaam en ziel – Jezus geneest de vrouw van haar lichamelijke kwaal, maar sterkt haar op die manier ook in haar geloof.

Het was voor deze vrouw niet gemakkelijk om Jezus te volgen. Door haar jarenlange bloedverlies was ze lichamelijk waarschijnlijk ontzettend zwak. In de toenmalige cultuur wees menstruatie op onreinheid, dus ze leefde al lange tijd gedistantieerd van haar omgeving. Er waren zoveel obstakels voor de vrouw om Jezus te volgen, maar toch weet ze zich daaroverheen te zetten. Wanneer Jezus dan specifiek naar haar vraagt, is ze, die bevreesd was en beefde (Markus 5:33) doodsbenauwd om Hem alles te vertellen, maar dat doet ze toch.

Aan de slag!

Het voorbeeld van de bloedvloeiende vrouw leert ons obstakels te overkomen om achter Jezus aan te gaan. De genezing van de bloedvloeiende vrouw toont ons hoe Jezus met zijn volgelingen om gaat. Als je de obstakels overkomt, kijkt Jezus naar je om, Hij hoort je aan en draagt zorg voor je.

  • Welke obstakels heb jij in je leven om in alle eerlijkheid naar Jezus te komen?

Schrijf ze voor jezelf op, deel het met een vriend(in) in je omgeving, en bid samen dat je deze mag overkomen om Jezus vrij te volgen.

Deel deze overdenking

  1. Juliette schreef:

    Mooi! De bloedvloeiende vrouw raakte de tsietsiet van Jezus kleed ( gebedsmantel ) aan. Die kwasten vormen de textiele extensie, (uitbreiding) van iemands identiteit. Het vastpakken van iemands tsiesiet betekende dat men tot hem een dringend verzoek richt , iets wat ze vanwege haar onreinheid eigenlijk niet mocht doen, daarom raakte zij de kwasten aan de achterzijde aan.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap