Zij luistert – de twijfel en het geloof van Sara

02

sep

Mandy

In de Bijbel staan prachtige voorbeelden van vrouwen die naar God luisterden. Die zijn plan hoorden en niet twijfelden, maar geloofden. Maria bijvoorbeeld, die ‘de woorden van de engel hoorde en in haar hart bewaarde’. Geen twijfel, maar geloof. Of de bloedvloeiende vrouw, die bij helemaal niemand in de buurt mocht komen, maar zó geloofde dat Jezus was wie Hij zei dat Hij was, dat ze zich door de menigte wurmde om zijn kleed aan te kunnen raken. Geen twijfel, maar geloof. Bij sommigen duurt het ‘geen twijfel, maar geloof’ echter iets langer dan bij anderen. Vandaag lezen we over Sara, de vrouw van Abraham.

Op een dag krijgt hij bezoek van drie mannen, die hem Gods plan vertellen.

En Hij zei tegen hem: “Over een jaar kom Ik bij je terug. Dan zal je vrouw Sara een zoon hebben.” Sara luisterde bij de ingang van de tent, die achter Hem was. Abraham en Sara waren al heel erg oud. Sara was allang te oud om nog kinderen te kunnen krijgen. Daarom lachte Sara in zichzelf en dacht: “Alsof ik nog naar mijn man zou verlangen, nu we allebei al zo oud zijn!”
– Genesis 18: 10-12 (BasisBijbel)

Geen twijfel, maar geloof? Dat is niet echt het eerste dat me hier te binnen schiet… Sara twijfelde. Maar kun je het haar kwalijk nemen? Menselijkerwijs gezien wás het helemaal niet mogelijk dat ze een kind zou krijgen. Met dat pijnlijke gegeven moest ze al een hele tijd dealen. Twijfel was verreweg de gemakkelijkste emotie. Hoop daarentegen…

We nemen een paar grote stappen in de toekomst van Abraham en Sara.

De Heer kwam bij Sara, zoals Hij had gezegd, en deed wat Hij haar had beloofd. Sara raakte in verwachting en kreeg een zoon. Zo kreeg Abraham een zoon toen hij al oud was. Hij kreeg hem op de tijd die God had genoemd. Abraham noemde zijn zoon Izaäk (= ‘gelach’). Hij besneed zijn zoon Izaäk toen hij acht dagen oud was, zoals God hem had bevolen. Abraham was 100 jaar toen Izaäk werd geboren. En Sara zei: “God heeft ervoor gezorgd dat ik weer kan lachen. En iedereen die het hoort, zal met mij mee lachen. Wie had ooit tegen Abraham durven zeggen: ‘Sara zal een kind krijgen’? Toch heb ik een zoon gekregen, ook al zijn we allebei al oud.”
– Genesis 21: 1-7 (BasisBijbel)

God deed wat Hij zei en Sara geloofde. Geen twijfel, maar geloof. Sara kan weer lachen. Een kind betekent zoveel meer dan alleen ‘een kind’. Het betekent voorziening, zorg voor de toekomst, een zegen, nageslacht, een naam die voortleeft.

Het verhaal van Sara is geen typische start van ‘geen twijfel, maar geloof’. Maar is dat niet hoe we het vaak ervaren? Ik heb me daar meer dan eens pijnlijk goed mee kunnen identificeren. Zoveel twijfels en verdriet, voorafgaand aan de hoop en het geloof. Ik luister wel, maar hoor in eerste instantie vooral mijn eigen gedachten en redenaties.

Geen twijfel, maar geloof: Sara kan weer lachen

Gelukkig eindigt ook dit verhaal in hoop. Niet in twijfel, maar geloof. Dat mag voor ons een bemoediging en hoop zijn. Dat we in de moeilijke situaties waarin we ons bevinden Gods hand en plan mogen zien en ons vertrouwen door alles heen op Hem stellen. Dat we, net als Sara, gaan zien dat God getrouw is en dat Hij ons weer zal laten lachen.

Aan de slag!

Bevind jij je in een ‘Sara-situatie’? Ben jij op een (geestelijke) plek waar je het moeilijk vindt om hoop te houden? Waar ‘geen twijfel, maar geloof’ niet mogelijk lijkt te zijn? Weet dan dat je je in het gezelschap bevindt van één van de meest bekende bijbelse vrouwen.
Het is oké hoe jij je voelt. Je hoeft daar echter niet te blijven. Ook voor jou is geloof én hoop mogelijk, in welke situatie je je ook bevindt. Misschien niet doordat God je direct geeft waar je hart zo naar verlangt, zoals bij Sara het geval is. Wél omdat Hij ons, in Jezus, beloften doet.

Dat Hij al de tranen uit je ogen zal wissen (Openbaring 21:4).
En dat Hij rust zal geven (Mattheüs 11:28)
Dat Hij met je is (Mattheüs 28:20).

Net als bij Sara is Hij trouw in zijn beloften en zal Hij je weer laten lachen. Zoek een belofte van God op waarin je voelt dat Hij tot je spreekt. Gebruik die deze week om hopeloosheid en twijfel aan te vechten. Iedere keer dat je erin verzakt, zeg het hardop of in gedachten. Heb geen twijfel, maar geloof!

Deel deze overdenking

  1. Renee schreef:

    Bedankt Mandy!
    De tekst die mij de laatste tijd kracht geeft is: In stilheid en vertrouwen zal uw sterkte zijn! ( Jesaja 30:15)
    Niet altijd makkelijk maar inderdaad tegen jezelf blijven zeggen dat helpt!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap