Zij luistert – de vastberadenheid en trouw van Ruth

03

sep

Jacomien van Urk

Ruth is misschien wel het meest bekende voorbeeld van trouw. Trouw aan haar schoonmoeder Naomi en in de toewijding aan haar nieuwe leven in Israël. Wat kun jij vandaag leren van Ruth?

Ruth luistert niet naar Naomi

Hoe Naomi ook probeert om Ruth van haar besluit af te brengen, het lukt haar niet. In het eerste hoofdstuk van het bijbelboek Ruth kun je lezen dat Ruth vastbesloten is om met Naomi mee terug te gaan naar Bethlehem. Ze weigert om te luisteren naar alle hartelijke wensen van Naomi, en zelfs een rijke zegen kan haar niet overhalen. Ook het besluit van Orpa, haar schoonzus, brengt haar niet zover om terug te keren naar Moab. Blijkbaar was er een onweerstaanbare liefde, die voortkwam uit het geloof van Ruth, die haar dreef. Ze kon niet anders. Ze móest mee met Naomi. Uiteindelijk overtuigt de eed die Ruth aflegt Naomi. In de Online Studiebijbel wordt het zo beschreven:

“Plechtig eindigt Ruth haar verklaring met een eedformule (vers 17b) en zweert in de naam van de HERE. Het aanroepen van zijn naam overtreft de wijze waarop Noömi dat deed in vers 8-9 en toont een geloof dat veel sterker en overtuigender is dan menselijke argumenten. Het geloof in deze God is blijkbaar belangrijker dan de kans op een gezin in Moab. Noömi wist dat een dergelijke eed en belofte niet gebroken konden worden (Deuteronomium 23:21-23). Zij accepteert het besluit en dringt niet langer aan op terugkeer.”

Ruth luistert naar de God van Naomi

De belijdenis van Ruth vertelt ons niet alleen hoe toegewijd ze was aan haar schoonmoeder, maar ze belijdt ook: ‘Jouw God is mijn God’. Ze laat loyaliteit zien aan de God van Israël. Ze wil bij Hem horen en naar Hem luisteren. Ondanks alle tegenslagen en het grote verdriet, wil ze op Hem vertrouwen. En zouden we het ook niet om kunnen draaien? Niet alleen Ruth luistert naar de God van Israël, maar ook: de God van Israël luistert naar Ruth. Hij ziet haar toewijding en trouw. Hij ziet hoe ze als vreemdeling zich schaart bij een nieuw volk en een nieuwe God. In het hele boek Ruth zien we dat Ruth een nederige, luisterende houding had. Ze was bereid om alles op te geven. En God ziet en beloont haar.

Ruth luistert naar Naomi

Deze houding van Ruth zien we opmerkelijk terug in Ruth 3:5. Nadat Naomi Ruth instructies heeft gegeven wat ze moet doen bij Boaz, zegt ze:

“Zij zei tegen haar: Alles wat u zegt, zal ik doen.”

Wat een toewijding! Wat een trouw! Ongelooflijk toch. En dat terwijl Ruth dag in, dag uit moest werken op het land. Ze vervulde dagelijks haar taak, zonder enig idee hoe het verder zou moeten met Naomi en haar. Ruth spreekt Naomi deze keer niet tegen, maar ze stemt in met het idee van haar schoonmoeder. Zou ze weer geleid worden door die onweerstaanbare liefde? Ze weet in ieder geval dat ze nu moet luisteren. Ze wil alles doen wat Naomi zegt. Ik zie een scherp onderscheidingsvermogen en een enorme vastberadenheid bij Ruth.

Ruths trouw beloond

We zouden kunnen zeggen dat het verhaal van Ruth een ‘happy end’ heeft. Getrouwd met Boaz, haar redder, en bevallen van een zoon, een geschenk van God. En niet zomaar een zoon, nee, uit hem zal de Redder, de grote Losser voortkomen. De Online Studiebijbel zegt:

‘Ruths trouw ontvangt een ‘volkomen beloning’ in Messiaans perspectief.’

Gezegend door de God van Israël. De zegenbede van Naomi en later ook van Boaz (Ruth 1:8; Ruth 2:12) heeft Hij beantwoord. En dat niet alleen, Hij luisterde ook naar haar. Hij zag haar trouw. Door Hem gedreven was Ruth in staat tot bijzonder krachtige daden, die de geschiedenis van Israël hebben bepaald. En vooral: de geschiedenis van de Verlosser, Jezus Christus.

Aan de slag

In het verhaal van Ruth wordt duidelijk dat God meer schenkt dan ze durfde te hopen. Wie op God vertrouwt, mag in afhankelijkheid van Hem handelen. De houding die Ruth laat zien, mag een voorbeeld zijn.

Hoe kun jij vandaag een voorbeeld nemen aan Ruth? Is er misschien een keuze die je moet maken? Hoe kan het verhaal van Ruth jou aanmoedigen?

Deel deze overdenking

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap