Zij hoopt: elke morgen schenkt Hij nieuwe trouw

09

okt

Gastblogger

Op het plafond boven mijn bed heb ik de tekst geschreven ‘Joy comes in the morning’. Dit is niet alleen een tekst waar ik me aan vasthoud in de avond, maar ook als ik wakker word. Hoe ik mij ook voel, ik mag me verheugen in God. Hierbij denk ik aan Filippenzen 4. Wanneer ik mij wortel in Gods woorden, helpt dit mij herinneren aan Gods trouw. Hij is mijn hoop, ongeacht hoe moeilijk het soms ook is om hier écht met hart en ziel in te geloven. In Klaagliederen 3 kwam ik een bijzondere tekst tegen over het geschenk dat wij elke morgen weer ontvangen van God. Wat betekent het voor jou? En wat doe je ermee?

Genadig is de HEER: wij zijn nog in leven! Zijn ontferming kent geen grenzen. Elke morgen schenkt Hij nieuwe weldaden. – Veelvuldig blijkt uw trouw! Ik besef: mijn enig bezit is de HEER, al mijn hoop is op Hem gevestigd. Goed is de HEER voor wie Hem zoekt en alles van Hem verwacht.
– Klaagliederen 3:22-25 (NBV)

Zijn barmhartigheid houdt niet op

Het klinkt misschien wat sarcastisch: “Hoera, ik leef nog!” Toch is het niet vanzelfsprekend dat we steeds weer een nieuwe dag krijgen. Volgens de theoloog Charles Spurgeon zegt Jeremia in dit klaaglied eigenlijk: ‘Hoe slecht het ook met mij gaat, het had nog slechter kunnen zijn. Ik had kunnen vergaan en dat had met mij moeten gebeuren als de Heer niet naar mij had omgezien.’ Zie je waar Jeremia zijn troost uit haalt? Jeremia vindt troost in de gedachte dat Hij door God gered is.

Iets in de uitleg van Spurgeon raakte mij. We hadden eigenlijk moeten vergaan. Ik sta hier eigenlijk maar zo weinig bij stil. Eigenlijk heb ik dit leven niet verdient, maar ik krijg het wel, elke morgen. Door in Jezus te geloven, verkrijgen we als christenen zelfs eeuwig leven! Dit maakt de uitspraak nog mooier. We zijn niet omgekomen, we hebben leven gekregen. En het houdt niet op! Gods trouw slijt niet!

Elke morgen opnieuw

Wat houdt er dan niet op? In de HSV wordt gesproken over Gods oneindige barmhartigheid. Barmhartigheid betekent een liefdevol omzien, zorg voor iemand, ontferming en genade. Dit is er opnieuw, elke morgen. Het is niet een hergebruikt iets of een versleten gevoel dat God naar ons uit. Het is iets dieps en oneindig groots. Dit maakt dat Zijn genade, trouw en liefdevolle omzien elke morgen nieuw is.

De schrijver van dit klaaglied ontdekt steeds weer meer en komt tot het besef: dit is heel veel. ‘Uw trouw blijkt veelvuldig.’ Er is heel veel genade, voor elke morgen weer.

Elke morgen is het een geschenk. En je mag het geschenk elke dag uitpakken. Ken je nog het gevoel dat je je schoen hebt gezet en in de ochtend de trap afrent om te ontdekken dat je een cadeautje hebt gekregen? Doe jij dit ook richting God? Zet jij je ‘schoen van verwachting’ en ontdek je elke ochtend weer dat er een geschenk op je wacht? Verheug je je hier nog over? En pak je het uit?

Dit zijn mooie vragen om af en toe aan jezelf te stellen. Je mag je hart toetsen en met God hierover praten, nadenken en bidden.

Het besef

De klaagzanger komt tot een besef: Gods trouw is mijn énige bezit. Jezus moedigt ons aan om op God te bouwen, onze Rots. Als je de Bijbel doorspit kom je op veel plekken dit soort uitspraken tegen. Uiteindelijk is ons geloof, onze relatie met God, ons enige échte vaste bezit. Denk aan teksten als: ‘Verzamel schatten in de hemel, daar vergaan ze niet.’ (Mattheüs 6:20), ‘De Liefde zal nooit vergaan’ (1 Korinthe 13:8) en ‘Wil iemand zich op iets beroemen, laat hij zich op de Heer beroemen.’ (2 Korinthe 10: 17). Zo zou ik nog een lange tijd door kunnen gaan.

Je kunt met een roze markeerstift alle teksten over Gods trouw in je Bijbel markeren. Ik denk dat het dan een fleurig boek zal worden.

In de tijd dat de klaagliederen geschreven werden, was Jezus nog niet gestorven. Toch had de schrijver van het lied al een diep besef van Gods liefde. Hij voelde zich dankbaar en door het besef van Gods trouw hield hij hoop. Dat de zanger elke dag nieuwe trouw en genade ontdekte als hij opstond, maakte dat hij wist dat het goed was om steeds een nieuwe dag mee te maken.

Aan de slag!

‘Goed is de Heer, voor wie Hem zoekt!’ Dat is wat jij nu eigenlijk doet. Door in relatie te staan met God, zoek je Hem. Vandaag gaan we Hem ook zoeken.

Kies je favoriete Bijbeltekst en markeer in dit stuk de woorden die getuigen van Gods trouw. Laat de tekst en het besef van Gods liefde tot je doordringen. Wil je liever niet in je Bijbel schrijven? Schrijf de tekst dan over.

Deze overdenking verscheen eerder op Zij Lacht en is geschreven door oud-schrijfster Nienke Alblas.

Deel deze overdenking

  1. R schreef:

    Mooi gezegd en zó waar! Dank je voor deze bemoediging. Deze dag is een dag van rouw maar ook van uitzien. Steeds een dagje dichter naar het weerzien van onze dochter bij Hem. Vandaag 9 jaar geleden ontvingen we haar, maar moesten we haar ook weer loslaten. Maar Híj laat ons nooit los.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap