Van zwaarbelast naar een hart vol vreugde en vrede

10

okt

Joanne van de Vendel

Waarschijnlijk herken je het wel, het gevoel dat je je ergens zorgen om blijft maken. Je wanhoopt en blijft zoeken naar een uitkomst, maar de oplossing dient zich zo één-twee-drie niet aan. Het drukt op je en heeft invloed op je gedrag en gedachten. Kunnen we hier iets mee? En zo ja, hoe dan? In de Bijbel lezen we over Hanna, zij kent de situatie van een zwaarbelast hart als geen ander. Wat leren we van haar?

Zwaar hart

Hanna weet wat het is om een zwaarbelast hart te hebben. Maar voor we hier verder op ingaan, kijken we eerst naar wie Hanna is: ze was de eerste vrouw van Elkana, een Leviet. Ook was Hanna kinderloos. De tweede vrouw van Elkana had wel kinderen, iets waarmee zij Hanna jarenlang treiterde. Hanna ging gebukt onder een intens verdriet. Ze voelde zich depressief, had geen eetlust en ging gebukt onder zware zorgen. Hoe kwam dit?

Haar tegenpartij treiterde haar telkens weer om haar kwaad te maken, omdat de Heere haar baarmoeder toegesloten had. En zo ging het jaar op jaar. Zo dikwijls als zij naar het huis van de Heere ging, treiterde zij haar zo; dan huilde zij en at niet.
– 1 Samuel 1: 6-7 (HSV)

Door haar onvervulde verlangen werd Hanna’s hart gevuld met diepe droefheid, ellende, gekwetstheid, verdriet en was zij het slachtoffer van treiterijen en schaamte. Is er iets herkenbaar in haar pijn? Waarschijnlijk wel.

Toevlucht tot God

Als Hanna niet meer weet hoe ze ermee om moet gaan, besluit ze om na de maaltijd, waar zij niet van mee at, naar het heiligdom van de Heer te gaan.

Hanna neemt haar toevlucht tot God. Als ze zelf niet meer weet wat ze met haar gevoel en zwaarbelaste hart aan moet, gaat ze naar het huis van de Heer om haar hart bij Hem uit te storten. Hanna bidt! Ze bidt met bezieling en laat hierbij haar tranen de vrije loop. Ze praat met God zonder haar woorden hardop uit te spreken. 

Hanna’s gebed

We weten niet precies welke woorden Hanna zo lang heeft gebeden. Wel lezen we over een gelofte die ze bij God neerlegt. Ze roept God aan en vraagt of Hij wil omzien naar haar ellendige leven en haar verlangen in vervulling wil laten gaan. Wanneer God haar een zoon zal geven, dan zal zij deze zoon weer teruggeven aan de Heer door hem te wijden. Wanneer er een zoon geboren zal worden, zal hij dienst gaan nemen in de tempel van God. Dit is de taak die God voor de Levieten had weggelegd.

Eli ziet Hanna binnenkomen en kijkt naar haar. Hij ziet Hanna’s lippen wel bewegen, maar hij kan niet horen wat ze zegt. Later gaat Eli met Hanna in gesprek en zij zegt: “Houd uw dienares toch niet voor een verdorven vrouw, want vanwege de veelheid van mijn gedachten en mijn verdriet heb ik tot nu toe gesproken.” (1 Samuel 1:16-17, HSV)

Vrede en vertrouwen

Eli treedt op als tussenpersoon tussen God en Hanna. Hij luistert naar haar woorden en zegt: “Ga in vrede, en de God van Israël zal u geven wat u van Hem gebeden hebt.”

Hanna legde haar last in gebed neer bij God. In haar zwakheid en in haar pijn. Maar door de woorden van Eli wordt ze bemoedigd en raakt vol vertrouwen. Ze heeft de last van haar hart ingeruild voor de vrede van God! Ze gaat naar huis en zelfs haar eetlust is weer terug.

Het gebed van Hanna wordt verhoord. Dat is niet altijd zo. Herken je dat in jouw leven? Weet dat je ten alle tijden en in alle dingen geborgen bent in de liefde en vrede van God. Ongeacht de uitkomst van je gebed, is Gods vrede er voor jou!

Lieve vrouw, is jouw hart gevuld met kleine of grote zorgen? Neem dan net als Hanna je toevlucht tot de Heer. Hij luistert naar je gebed, in al je smekingen en dankzegging. Ik wens je Gods kracht en vrede toe om de last van je hart bij Hem te brengen. Laat het bij Hem, zodat er ruimte in je hart vrijkomt om je te laten vullen met Gods vrede.

Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God; en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus.
– Filippenzen 4:6-7 (HSV)

Aan de slag!

Bekijk op YouTube deze prachtige (ietwat gedateerde) aflevering van geloofsheldin Corrie ten Boom over het hebben van een hart vol zorgen. Ik bid dat het je mag inspireren! Shalom!

Deel deze overdenking

  1. Sieneke schreef:

    Prachtig lieve vriendin, afsluitend met 1 van mijn favoriete Bijbelteksten!
    Mooi begin van de dag!

  2. Marijke schreef:

    Mooi en wat een prachtige meditatie van Corrie ten Boom erbij, wat een mooie vrouw is zij geweest!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2024 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap