Zij gelooft – 5 geloofstips van Rachab voor jou

29

sep

Yael Juch

Rachab een beschadigde vrouw, een onteerde vrouw, een prostituee; je zult zeggen ‘een vrouw zonder geloof’. Maar dit zit toch anders als je het bijbelvers hieronder leest. Het is een vrouw van betekenis. Uit haar familie zal jaren later de Verlosser geboren worden: Jezus. Ze wordt in de Hebreeën-brief genoemd als één van de geloofsgetuigen.

Door het geloof is Rachab, de hoer, niet omgekomen met de ongehoorzamen, omdat zij de verkenners met vrede had ontvangen.
– Hebreeën 11:31 (HSV)

Heb je het echt over Rachab, de prostituee, de onteerde vrouw, de hoer? Ja!  Vandaag 5 geloofstips van Rachab voor jou. 

1. Hou je ogen en hart open voor Gods wil

Daarna stuurde Jozua, de zoon van Nun, er vanuit Sittim in het geheim twee mannen als verkenners op uit, en zei: Ga op weg, bekijk het land en Jericho. Zij gingen en kwamen in het huis van een vrouw, een hoer, van wie de naam Rachab was, en zij sliepen daar.
– Jozua 2:1 (HSV)

Had Rachab al dagen van tevoren naar hun komst uitgekeken? Of waren haar ogen plotseling stilgezet bij deze mannen? Wat vaststaat is dat ze op een bepaald moment wist wie ze waren en wat ze kwamen doen. Kijk met Gods ogen om je heen. Wat komt er voorbijgelopen? Herken en erken wat je ziet en richt je op Gods wil. Wie weet wil Hij wel door jou heen werken!

Gebed: Vader laat mij vandaag met Uw ogen om mij heen kijken. Ik ben bereid om Uw wil te doen vandaag.  

2. Wees moedig, handel moedig

Maar de vrouw had die beide mannen ontvangen en zij had hen verborgen. Zij zei: Inderdaad zijn er mannen naar mij toe gekomen, maar ik wist niet waar zij vandaan kwamen.

En het gebeurde bij het sluiten van de poort, toen het donker was, dat die mannen naar buiten gingen. Ik weet niet waar die mannen heen gegaan zijn. Achtervolg hen snel, u zult hen zeker inhalen.

Maar zij had hen op het dak laten klimmen en hen verborgen onder de vlasstengels, die door haar op het dak uitgespreid waren.
– Jozua 1: 4-7 (HSV)

Rachab liegt hier om de verspieders te beschermen. Het verbergen van deze mannen zou haar het leven kunnen kosten. Toch is ze bereid zo ver te gaan om te horen bij het volk van God. Rachab is moedig en handelt moedig. Ze zet haar leven op het spel voor deze mannen. Wanneer heb jij voor het laatst moedig gehandeld? Wanneer heb jij het laatst vanuit angst gehandeld? In welke situatie in jouw leven mag je moedig handelen?

Gebed: Vader geef mij moed om te handelen naar Uw wil. Laat mijn handelen geleid worden door kracht en moed en niet door angst.

3. Spreek je geloof uit

Maar voor zij zich te slapen gelegd hadden, klom zij naar hen toe, op het dak, en zei tegen die mannen: Ik weet dat de HEERE u dit land gegeven heeft en dat de schrik voor u op ons gevallen is, en dat al de inwoners van dit land weggesmolten zijn van angst voor u.

Want wij hebben gehoord dat de HEERE het water van de Schelfzee voor uw ogen heeft doen opdrogen, toen u uit Egypte ging. En ook wat u hebt gedaan met de twee koningen van de Amorieten, Sihon en Og, die aan de andere zijde van de Jordaan waren, die u met de ban geslagen hebt.

Toen wij dat hoorden, smolt ons hart weg van angst, en vanwege u bestaat er geen moed meer in iemand, want

de HEERE, uw God, is een God boven in de hemel en beneden op de aarde.

– Jozua 2:8-11 (HSV)

Rachab spreekt haar geloof uit in God. Ze gebruikt de kracht van woorden om haar handelen uit te leggen. Ze zegt hier eigenlijk tegen de verspieders: mijn God is jouw God. Ik geloof in de God die wonderen heeft gedaan voor zijn volk. Ik geloof in de HEERE, de God van hemel en aarde. Heb jij weleens jouw geloof onder woorden gebracht? Wat geloof je? Spreek jij woorden van geloof of ongeloof?

Gebed: Vader, ik spreek uit dat ik geloof in U. Ik geloof dat U…

4. Leg je toekomst niet in de handen van je verleden. Leg je toekomst in de handen van God. 

Nu dan, zweer mij toch bij de HEERE, omdat ik goedertierenheid aan u bewezen heb, dat u ook goedertierenheid zult bewijzen aan het huis van mijn vader, en geef mij een teken van trouw dat u mijn vader en mijn moeder zult laten leven, en ook mijn broers en mijn zusters met al wat van hen is, en dat u ons leven van de dood redden zult.

Toen zeiden die mannen tegen haar: Als u deze zaak van ons niet bekendmaakt, zetten wij ons leven in om in uw plaats te sterven. Het zal dan gebeuren, wanneer de HEERE ons dit land geeft, dat wij aan u goedertierenheid en trouw zullen bewijzen.
– Jozua 2: 12-14 (HSV)

Rachab moet geleefd hebben in schaamte, als prostituee ben je een gebruiksobject. Je kans op een familie, een ‘normale’ baan en een ‘schone lei’, is voor haar verkeken. Er zullen veel woorden van ongeloof in haar gedachten geprobeerd hebben te heersen. Hoe kan deze God goed voor en trouw aan mij zijn? Toch heeft ze niets te verliezen en legt ze haar leven, haar toekomst, in Gods handen. Heb jij je toekomst in Gods handen gelegd? Waar blijkt dit uit? Geloof jij dat God goed en trouw is toen, nu en in de toekomst?

Gebed: Vader, ik leg mijn verleden, mijn nu en mijn toekomst in Uw handen. Bewijs mij Uw goedheid en trouw. Ik wil de toekomst met U in gaan, wijs mij de weg.

5. Vertrouw en houd vast aan je geloof. Ook als je omringd bent door ongeloof. 

God spreekt tot Jozua: het volk moet rondjes lopen om het beloofde land. Wat moeten de inwoners van Jericho de Israëlieten hebben bespot en uitgelachen. Dagenlang liep het volk rondom de stad, zonder dat er ook maar iets gebeurde. Hoe moet het voor Rachab zijn geweest? Zou haar familie haar voor gek hebben verklaard? De inwoners van Jericho geloofden niet in God, en hierdoor ook niet in de zijn kracht. Toch houdt Rachab vast aan geloof. Ze hangt de rode doek uit haar raam en blijft vertrouwen op haar redding. Wat gebeurt er? De verspieders houden zich aan hun woord.

Toen gingen de jongemannen, de verkenners, naar binnen en brachten Rachab naar buiten, met haar vader, haar moeder, haar broers, en alles wat van haar was. Ook brachten zij al haar familieleden naar buiten en zij lieten hen buiten het kamp van Israël verblijven.
– Jozua 6: 22,23 (HSV)

Zij gelooft

Voor Rachab was het geloof een vaste grond van de dingen die ze hoopte en het bewijs van wat ze ‘nog’ niet had gezien. Geloof liet haar moedig handelen en gaf haar hoop in een andere toekomst. Geloof gaf haar vrede.

Aan de slag!

  1. Kies één van de vijf tips uit. Bid het bijbehorende gebed.
  2. Als we iets van Rachab leren is dat geloven niet alleen horen is, maar ook moedig handelen. Maak een stap in geloof, die bij de gekozen tip past.
  3. Een extra tip: lees het boek van Francine Rivers
    Onbeschaamd; het verhaal van Rachab.  

Deel deze overdenking

  1. Kim schreef:

    Zo mooi ✨🙏✨ bedankt voor deze waardevolle en bemoedigende overdenking 😘 Gods zegen ❤️🙏✨

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap