Zij danst – ultieme vreugde voor God

19

jan

Vivian Straver

De vierde-eeuwse kerkvader Gregorius van Nazianze omschreef de Drie-eenheid van God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest als een dans. Tot dan toe was de Drie-eenheid een mysterie dat door mensen niet te bevatten was. Ook vandaag de dag is de Drie-eenheid een ingewikkeld concept om voor mensen voor te stellen. Deze vierde-eeuwse Gregorius deed toch een poging, en gebruikte het woord perichoresis (περιχώρησις) in zijn uitleg – letterlijk betekent dit ‘draaiing’, maar het komt vaak voor in contexten waar ‘dansen’ centraal staat. Wat een prachtig beeld! God, Jezus en de Heilige Geest staan in hun dans constant in contact met elkaar en ze dansen voor elkaar. Uit dit beeld kunnen we één van de betekenissen van de dans afleiden, en dat is de uitdrukking van vreugde.


Wanneer we in de nabijheid van God zijn, dan kan je met een zodanige vreugde vervuld worden, dat je niet anders kunt dan dansen!

Prediker 3:4b zegt, ‘Er is een tijd om te rouwen, en een tijd om te dansen.’ (NBV)
Dansen is een vorm van non-verbale communicatie, waarmee we vreugde uit kunnen drukken. In de Bijbel komt het woord voor ‘dansen’ ongeveer twintig keer voor. Vaak komt dit voor als teken van verering van afgoden, maar een enkele keer vinden we het in het wanneer mensen zo vervuld worden van de Heilige Geest dat men begint te dansen. Dansen is een uitdrukking van vreugde! Laten we kijken naar het voorbeeld van David.

David danst

De ark van het verbond had de Israëlieten al veel narigheid gebracht. Maar op het moment dat de heilige ark bewaard wordt in het huis van Obed-Edom, brengt het alleen maar voorspoed. Het feit dat de ark een bron van zegen is, maakt dat David de ark uit het huis van Obed-Edom naar Jeruzalem durft te brengen. De tocht is een vreugdevolle aangelegenheid, van David lezen we dat hij danst, de hele reis (2 Samuël 6:14).

In het Oude Testament is de dans een uiting van grote blijdschap. Vaak zijn het vrouwen, maar hier is zelfs Koning David dansend van blijdschap. Het woord dat hier voor ‘dansen’ wordt gebruikt in het Hebreeuws betekent ‘draaiing’ en duidt op heel uitbundige dans. Niet alleen ‘verlaagt’ koning David zich tot een activiteit die destijds voor vrouwen was weggelegd, we lezen ook dat hij slechts zijn priesterhemd aan had – geen prachtige koningskleding. De dans van David is werkelijk een pure uiting van vreugde voor God, hij trok zich niets aan van zijn omgeving.

Vol overgave danste hij voor de HEER, slechts gekleed in een linnen priesterhemd.
– 2 Samuël 6:14 (NBV)

Dansen voor God

In Psalm 87 wordt een profetie beschreven waarin Jeruzalem een belangrijke plaats inneemt. Jeruzalem wordt beschreven als een stad waar allerlei volken mogen wonen en hecht met elkaar mogen samenwonen. In de eerste zes verzen wordt deze profetie beschreven. Een bredere interpretatie van deze profetie is dat de psalm spreekt over een periode wanneer alle volken de Heer zullen erkennen. Allen die God dan erkennen zullen uit vreugde dansen voor God, dus ook wij! Iedereen zal dansen en erkennen dat alle zegeningen van God afkomstig zijn. Hier zien we opnieuw dat vreugde voor dankbaarheid wordt gebracht in een dans.

En dansend zingen zij: ‘Mijn bronnen zijn alleen in u!’
– Psalm 87:7 (NBV)

Dansen met God

Net lazen we over het voorbeeld van David die zijn dankbaarheid naar God uitte door een vreugdevolle dans. De psalm daarna gaf ons een inkijkje in de tijd die ons te wachten staat in de hemel – iedereen zal zó vol van vreugde zijn, dat we constant dansend en zingend God groot maken. Aan God komt alle lof toe! Maar ook als we niet op het toppunt van euforie zijn, nodigt God ons uit met Hem te dansen. Misschien niet vóór God, maar juist met God. God nodigt ons uit om mee te dansen in de dans van de Vader, Jezus en de Heilige Geest. De liefdevolle sfeer die heerst tussen de Vader, de Zoon en de Geest, werkt aanstekelijk.

Aan de slag!

Misschien is het thema ‘dansen’ als aanbidding wel volkomen vreemd voor je, of misschien is het heel normaal. Vandaag een uitnodiging om je aanbiddingslied voor God te dansen in plaats van te zingen of luisteren. Luistertip: Shackles van Mary Mary.  

Deel deze overdenking

 1. Erica schreef:

  In de pericoop beginnend met “In het oude testament is”
  Staat opeens koning Samuel genoemd.
  Ik ga ervan uit dat dit David moet zijn.

  Verder dank voor jullie blogs/overdenking, ik lees ze dagelijks aan het begin van mijn dag

  • Jacomien van Urk schreef:

   Scherp Erica, dank je wel! Ik heb het aangepast.
   Fijn dat je dagelijks onze overdenking leest, ik hoop dat je er overvloedig door gezegend wordt!
   liefs, Jacomien

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap