Zien en gezien worden – hoe is dat voor jou?

21

sep

Matthea van den Berg

Zien en gezien worden. Hoe is dat voor jou? Sommigen mensen vinden het fijn om in de spotlights te staan. Zelf sta je misschien liever niet in de belangstelling, maar door niemand opgemerkt worden is ook niet fijn. En wat doe je als niemand je ziet, maar je wel een belangrijke boodschap te vertellen hebt? Uit het niets roepen? Nee, liever niet, stel je voor zeg. Je hoopt dat je alsnog opgemerkt wordt of probeert een beetje strategisch te gaan staan zodat mensen je wel moeten zien, maar roepen? Nee, dat gaat te ver. Toch denkt Bartimeüs daar anders over.

In Markus 10:46-52 lezen we het verhaal van de blinde man Bartimeῡs. Terwijl Jezus samen met de discipelen en een grote groep mensen Jericho verlaat zit daar, langs de kant van de weg, een man te bedelen. Zijn naam is Bartimeus. Ik stel mij zo voor dat de mensen niet veel op hebben met bedelaars. Bartimeus heeft echter niet veel keus. Hij is namelijk blind. Op het moment dat hij hoort dat Jezus de Nazarener in aantocht is begint hij te roepen. Hij zegt: ‘Jezus, Zoon van David, ontferm U over mij!’ (vers 47)

Niet langer zwijgen

Wat een getuigenis! Zonder dat hij Jezus heeft gezien gelooft hij dat Jezus eraan komt. Hij noemt hem zelfs Zoon van David. Bartimeῡs kan niet zien en wordt door mensen ook niet gezien en toch ziet hij Jezus om wie Hij is. De menigte lijkt hem ook pas voor het eerst te zien als hij Jezus roept. Hij bedelt om aandacht. Ik weet niet wat ze ervan denken. Misschien vinden ze het ongepast om naar Jezus te roepen of misschien kijken ze op hem neer omdat hij een bedelaar is. In elk geval willen de omstanders dat hij zijn mond houdt. Bartimeῡs echter kan niet zien, maar laat zich niet ook nog eens de mond snoeren. Hij kan niet zwijgen, daarvoor is zijn geloof te groot en zijn vraag te belangrijk.

Daarom roept hij nog harder dit keer: ‘Zoon van David, ontferm U over mij!’ (vers 48)
En het helpt. Jezus heeft het gehoord. Hij staat stil en laat Bartimeῡs bij Zich brengen. De mensen die hem eerst nog wilden laten zwijgen zeggen nu: ‘Heb goede moed, sta op, Hij roept u!’ (vers 49)

Heb goede moed, sta op, Hij roept jou!

Mijn Meester

Bartimeῡs doet zijn bovenkleed, zijn mantel, af. Misschien het enige waardevolle dat hij nog heeft. De jas die hem enigszins beschermt tegen weer en wind. De jas als trouwe bondgenoot wanneer Bartimeῡs zit te bedelen. Hij legt het af. Zijn meest kostbare bezit hier op aarde, hij laat het vallen. Kwetsbaar en met lege handen komt hij dan bij Jezus.

Jezus vraagt:Wat wilt u dat Ik voor u doen zal?’ (vers 51)
Bartimeῡs zegt: ‘Rabboni, (wat betekent mijn Meester), dat ik ziende mag worden!’ (vers 51)
Jezus zegt dan: ‘Ga heen, uw geloof heeft u behouden.’ En meteen werd hij ziende en volgde Jezus op de weg. (vers 52)
Jezus ziet Bartimeῡs zitten en kijkt in zijn hart. Daarmee is Hij niet alleen de Meester maar ook de Heelmeester. Van je ogen (of van iets anders wat beperkt is op deze aarde), maar ook van je hart. Bartimeῡs krijgt wat hij vraagt, maar laat het daar niet bij zitten. Hij volgt Jezus op de weg die Hij gaat.

Blindelings vertrouwen

Om een goed beeld te krijgen kan het helpen een verhaal van verschillende kanten te bekijken. Het verhaal van Bartimeῡs wordt tot drie keer toe verteld in de bijbelboeken Mattheüs, Markus en Lukas. Elk Bijbelboek vertelt het op zijn eigen manier. God ziet jou ook als jij Hem niet ziet. Daar mag je blind op vertrouwen. Het is een kort maar krachtig verhaal met een aantal kernachtige boodschappen die je (opnieuw) zicht op God geven.

 • Niet zien en toch geloven. ‘Zalig zijn zij die niet gezien zullen hebben en toch zullen geloven.’ (Johannes 20:29)
 • Geloof dat Jezus komt!
 • Geloof kan niet zwijgen, maar spreekt zich uit, desnoods roepend.
 • Gezien en gehoord worden.
 • Kwetsbaar en met lege handen naar Jezus.
 • Houd moed, sta op, God roept jou!
 • Jezus de Heelmeester van je hart, alleen door geloof.
 • Jezus volgen.

Aan de slag!

Ben je het zicht op God (even) kwijtgeraakt? Denk je: ‘eerst zien dan geloven’? Misschien helpt het je om ervaringsverhalen te lezen van mensen uit de Bijbel. Mensen die ook graag door God gezien wilden worden. Bijvoorbeeld het verhaal van Zacheῡs, een rijke hoofdtollenaar uit Lukas 19.
Waar raakt dit verhaal jouw leven? Ben jij een blinde die roept of een ‘kat-uit-de-boomkijker’, die eerst wil zien? Laat je er niet door ontmoedigen maar bedenk hoe goed beide verhalen eindigen.

Deel deze overdenking

 1. Elly Geers schreef:

  Mooi Matthea ❤

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap