Je bent meer waard dan een zwerm mussen!

29

feb

Jacomien van Urk

Je hebt ze vast wel eens gezien: een zwerm mussen. Soms vliegen ze plotseling allemaal tegelijk uit een boom en vullen ze de hemel. Fascinerend! In de Bijbel lezen we over mussen. In Psalm 84 bijvoorbeeld, over een mus die een huis vindt. Vandaag lezen we in Mattheüs 10 over de waarde van mussen. Waarom sprak Jezus hierover met Zijn discipelen? En wat kunnen wij hiervan leren?

Worden niet twee musjes voor een penninkje verkocht? En niet een van die zal op de aarde vallen buiten uw Vader om. En ook de haren van uw hoofd zijn alle geteld. Wees dus niet bevreesd, u gaat veel musjes te boven.
– Mattheüs 10:29-31 (HSV)

Tegen wie zegt Jezus dit?

Zie je ze zitten? Deze twaalf mannen? De nieuwsgierigheid is van hun gezicht te lezen. Naar wie kijken ze eigenlijk? Ze kijken op naar hun Meester. Het is Jezus. En Hij heeft iets te zeggen tegen Zijn discipelen. Tegen twaalf mannen met ieder hun eigen verhaal. Ze hebben hun eigen plannen losgelaten en zijn Jezus gevolgd.

Waarom zegt Hij dit?

Jezus begint het gesprek met Zijn volgelingen door ze de macht te geven over onreine geesten; om die uit te drijven, en om iedere ziekte en kwaal te genezen. Dit is sowieso al een bizar iets; iets waar de demonen niet blij mee zullen zijn. Vervolgens geeft Jezus instructies over de verkondiging van het Koninkrijk der hemelen. Opvallend is dat als Jezus hiermee klaar is, Hij de discipelen erop wijst dat ze als schapen in het midden van wolven zullen zijn. Dus Hij geeft eerst macht en opdracht en vervolgens maakt Hij de discipelen attent op de tegenstand die ze zullen krijgen. En precies in dat gedeelte staat het prachtige stukje over de mussen. Jezus vergelijkt de waarde van Zijn discipelen met die van een zwerm mussen.

Wat betekent het?

Jezus heeft verteld welke tegenstand ze kunnen verwachten, omdat ze boodschappers van het licht zijn. Je kunt je nu voorstellen dat de nieuwsgierige blikken die we in het begin zagen, zijn veranderd in bezorgde en angstige blikken. Maar Jezus reageert drie keer met de woorden: ‘Wees niet bevreesd.’
De eerste keer moeten ze niet bevreesd zijn, omdat Hijzelf alles aan ze openbaar zal maken. Hij is degene die ze vertelt wat ze mogen zeggen.
De tweede keer zegt Hij het, omdat ze niet bevreesd hoeven te zijn voor mensen die hun lichaam kunnen doden, maar niet hun ziel. Hij verzekert ze hier van hun leven in Hem. Ze zijn in Christus, geborgen in God. Veilig.
De derde keer dat Jezus deze woorden spreekt, zegt Hij dat ze veel musjes te boven gaan. Hij herinnert ze eraan dat twee musjes worden verkocht voor twee penningen. En toch zal niet één van hen op de aarde vallen zonder de wil van de Vader. Dus al kosten ze bijna niks, toch is hun leven zó waardevol dat God ze bewaart en ze niet dood op de aarde zullen vallen zonder dat Hij het wil. Jezus zegt hiermee dat het leven van Zijn discipelen ontelbaar veel meer waard is. Het gaat veel musjes te boven.

Wat zegt Jezus tegen jou?

Ben jij Zijn discipel, Zijn volgeling? Eigenlijk zegt Jezus dan hetzelfde tegen jou. Ga maar op de grond zitten bij de twaalf mannen. Kijk maar met een gezicht vol nieuwsgierigheid naar Jezus op. En luister maar naar Hem. Luister naar Zijn woorden die tot jou spreken. Hij geeft je macht en Hij geeft je een opdracht. Daarbij dat je in de wereld veel verdrukking zult hebben, maar ook: ‘Heb goede moed, Ik heb de wereld overwonnen.’ (Johannes 16:33, HSV)
Hij stuurt je erop uit. Maar niet zonder bescherming! Niet zonder een rugtas vol beloftes. Nee, want… jij gaat vele musjes te boven!

Aan de slag!

In welke gezichtsuitdrukking van de discipelen herken jij jezelf op dit moment het meest? De nieuwsgierige, verwachtingsvolle blik? Of de bezorgde, angstige blik? Hoe komt dat?
Welke woorden van Jezus heb je nodig om weer verder te kunnen gaan op je weg met Hem? Is dat juist een boodschap met een opdracht of een bemoediging om door te kunnen gaan?

Deel deze overdenking

  1. Ruth Pelswijk schreef:

    Wat een prachtige overdenking. Ik zag mezelf als de nieuwsgierige discipel die Jezus aankeek met een verwachtingsvolle blik.
    Dank u wel voor het delen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap