Zes lessen over vertrouwen op God

30

nov

Gastblogger

Ik ben weer bij de hondenschool. De trainer legt een belangrijk principe aan ons uit: “De relatie van de hond met de baas moet gebaseerd zijn op vertrouwen. Afhankelijk van de manier waarop je als baas met je hond omgaat, krijgt het dier meer of minder vertrouwen in je.” Ik krijg opnieuw een onverwachte geestelijke les van de hondentrainer. Het komt bij me binnen. Vertrouw ik op God zoals Shadow op mij vertrouwt? Als beginnend baasje maak ik soms fouten die het vertrouwen van mijn hond kunnen schaden. Volgens de hondentrainer is je eerste hond daarom je ‘broddellapje’. Maar God rommelt niet wat aan. Hij weet wat Hij doet en handelt altijd uit liefde… Hem kun je volkomen vertrouwen.

Jakob en ik

Helaas vind ik het vaak moeilijk om God zonder voorbehoud mijn vertrouwen te geven. Daarin lijk ik op Jakob…

Gods plan met het nageslacht van Abraham en Izak (en met deze wereld) zou via Jakob verder gaan. In plaats van te wachten op Gods tijd en zijn daden liep Jakob op de zaken vooruit. Door slim gebruik te maken van een moment van zwakte van zijn broer, kocht hij het eerstgeboorterecht van Ezau (Genesis 25:29-34). En toen vader Izak oud geworden was en Ezau wilde zegenen, bedroog Jakob zijn blinde vader en ontving hij de zegen (Genesis 27).

Probeer jij soms ook op jouw manier God een handje te helpen? Vraag je af wat Jezus in jouw situatie zou doen.
Bid om geduld en vertrouwen, zodat je leert om Gods tijd af te wachten.

Basis om God te vertrouwen

Toen Jakob vluchtte voor zijn broer bemoedigde de Here hem door een droom…

En zie, de HEERE zei: Ik ben de HEERE, de God van uw vader Abraham en de God van Izak; dit land waarop u ligt te slapen, zal Ik u en uw nageslacht geven.

Uw nageslacht zal talrijk zijn als het stof van de aarde en u zult zich uitbreiden naar het westen, het oosten, het noorden en het zuiden. In u en uw nageslacht zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden.

En zie, Ik ben met u, Ik zal u beschermen overal waar u heen zult gaan, en Ik zal u terugbrengen in dít land, want Ik zal u niet verlaten, totdat Ik gedaan heb wat Ik tot u gesproken heb!
– Genesis 28: 13-15 (HSV)

Een goede relatie is gebaseerd op vertrouwen en om iemand te vertrouwen, moet je hem eerst kennen…. De Here maakt zichzelf aan Jakob bekend (vers 13) en in de Bijbel maakt Hij zich aan ons bekend. Verdiep je dus in Gods Woord om de Here (beter) te leren kennen.

Ondanks Jakobs fouten, gaat de Here met hem verder. Hij doet hem geweldige beloften (vers 14). Wij weten inmiddels hoe rijk God Zijn beloften heeft vervuld: Uit Jakobs nageslacht is de Here Jezus, voortgekomen! Hij heeft al onze zonden weggedaan en God denkt er niet meer aan.

Je leert iemand vertrouwen op basis van zijn daden.
Als je ziet dat God zich altijd houdt aan zijn woord, en als je nagaat hoe Hij jou persoonlijk heeft geleid, beschermd en gezegend, dan heb je een stevige basis om Hem te vertrouwen.

Jakobs reactie

Toen Jakob uit zijn slaap ontwaakte, zei hij:
Hoe ontzagwekkend is deze plaats! Dit is niets anders dan het huis van God en de poort van de hemel.
Daarna stond Jakob ‘s morgens vroeg op. Hij nam de steen waar hij zijn hoofdkussen van gemaakt had, zette die overeind als een gedenkteken en goot er olie op.
Hij gaf die plaats de naam Bethel…

Jakob legde een gelofte af en zei: Als God met mij zal zijn en mij zal beschermen op deze weg, waar ik op ga, en mij brood zal geven om te eten en kleren om aan te trekken, en ik in vrede in het huis van mijn vader zal terugkeren, dan zal de HEERE mij tot een God zijn.
Deze steen, die ik als gedenkteken overeind gezet heb, zal een huis van God zijn. En van alles wat U mij geven zult, zal ik U zeker het tiende deel geven.
– Genesis 28: 16-22 (HSV)

God heeft Jakob getroost en bemoedigd. Jakob is ervan onder de indruk maar komt niet tot persoonlijke overgave aan God; hij blijft op afstand. Pas als de Here gedaan heeft wat Hij heeft gezegd, zal Jakob Hem zijn God noemen. Het is alsof hij zegt: “Eerst zien en dan geloven.” Daarmee toont hij een schrijnend gebrek aan vertrouwen.  

Jakobs belijdenis

God zegende Jakob en bracht hem terug in Kanaän.

Jakob kwam veilig aan bij de stad Sichem, die in het land Kanaän ligt… en in het zicht van die stad zette hij zijn tenten op. Hij kocht het stuk land waarop hij zijn tent gezet had voor honderd geldstukken…
Hij richtte daar een altaar op en gaf het de naam: De God van Israël is God.
– Genesis 33: 18-20 (HSV)

Jakob heeft minstens twintig jaar nodig gehad om te leren vertrouwen op God. Hij ziet dat de Here zich aan zijn woord heeft gehouden. Dan komt hij eindelijk tot de belijdenis: De God van Israël (= Jakob) is God.

Hoelang hebben jij en ik nodig om te leren vertrouwen op de Here en Hem ‘mijn God’ te noemen?

Aan de slag!

Maak je eigen gedenkteken zoals Jakob in Genesis 28:22. 

Zoek bijvoorbeeld een mooie kei waarop je een tekst schrijft die jou helpt op God te vertrouwen.  

Of maak een herinneringsdoos: schrijf op verschillende briefjes wat de Here voor je heeft gedaan. Je kunt ook beloften van God, of bemoedigende Bijbelteksten op de briefjes schrijven. Bewaar de briefjes in de herinneringsdoos.

Wanneer je je vertrouwen kwijt bent, kijk je naar je gedenkteken, of lees je wat briefjes uit je herinneringsdoos.

Dan weet je:

Hoewel ik het nu niet zo ervaar, de Here zorgt voor mij, Hij is met me, ik kan op Hem vertrouwen.


Schrijfster
Deze gastblog is geschreven door Lia van der Neut. Zij houdt van wandelen, fietsen, zwemmen, eten en praten met familie en vrienden. Daarnaast leest en schrijft ze graag. Het Bijbelse dagboekjeKort maar krachtig, 100 woorden voor elke dag” is haar eerste pennenvrucht, die ook is uitgegeven. Zij lacht wanneer ze kind met de kinderen kan zijn.

Deel deze overdenking

  1. Rianne schreef:

    Mooie overdenking Lia, ik lees graag meer van jouw hand! 🙂

  2. Ellen schreef:

    Bedankt voor deze inspiratie. Ik heb het gebruikt in zondagschool met eerst een oefening iemand volgen door een parcours met een blinddoek voor. Iedereen vertrouwde, tot ik bij 1 iemand een natte spons neerlegde. Toen was het moeilijk om te vertrouwen!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap