Geloof: wat moet je ermee?

29

nov

Jacomien van Urk

Vraag jij jezelf ook weleens af wat geloven eigenlijk voor nut heeft? Waarom zou je in iets of iemand geloven? En wat heeft het geloof voor invloed in jouw dagelijks leven, in je familie, je vriendenkring, of veel groter: in de wereld? Als deze vragen jou bezig houden, wil ik je uitnodigen om vandaag met me mee te gaan naar de Hebreeën. Paulus vertelt aan hen, en vandaag aan jou, wat je met het geloof kan!

Ik wil het eigenlijk gewoon voor je uitstallen. De rijkdom van het geloof. De zekerheid van het geloof. En ik vraag je om voordat je gaat lezen, te bidden. Vraag God om je geloof te voeden en te versterken.

Het geloof nu is een vaste grond van de dignen die men hoopt, en een  bewijs van de zaken die men niet ziet.
– Hebreeën 11:1 (HSV)

Door het geloof…

 • Is de wereld tot stand gebracht.
 • Heeft Abel God een beter offer gebracht dan Kaïn.
 • Werd Henoch weggenomen, zodat hij de dood niet zou zien. En behaagde hij God.
 • Heeft Noach, uit ontzag voor God, de ark gebouwd.
 • Is Abraham gehoorzaam geweest om weg te gaan naar het land van de belofte.
 • Is Sara, op hoge leeftijd, zwanger geworden en heeft ze een kind gebaard.
 • Was Abraham bereid om Izak te offeren.
 • Heeft Izak zijn twee zonen, Jacob en Ezau, gezegend met het oog op de dingen die moesten gebeuren in de toekomst.
 • Heeft Jakob bij zijn sterven ieder van de zonen van Jozef gezegend.
 • Voorzegde Jozef bij zijn sterven de uittocht van de Israëlieten.
 • Werd Mozes, toen hij geboren was, drie maanden lang door zijn ouders verborgen, omdat zij zagen dat hij een bijzonder kindje was.
 • Heeft Mozes, toen hij groot geworden was, geweigerd zichzelf een zoon van de dochter van de Farao te laten noemen.
 • Diezelfde Mozes heeft door het geloof Egypte verlaten zonder bevreesd te zijn voor de toorn van de koning.

Bleef hij standvastig, als zag hij de Onzichtbare.

 • Heeft hij, Mozes, het Pascha ingesteld, zodat de eerstgeboren zonen niet gedood zouden worden.
 • Is het volk Israël door de Rode Zee gegaan, als over het droge.
 • Zijn de muren van Jericho gevallen.
 • Is Rachab niet omgekomen met de ongehoorzamen.
 • Zijn koninkrijken overwonnen.
 • Is gerechtigheid in praktijk gebracht.
 • Zijn beloften verkregen.
 • Muilen van leeuwen gesloten, de kracht van het vuur geblust en zijn zij aan de scherpte van het zwaard ontkomen.

Hebben zij in zwakheid kracht ontvangen.

 • Hebben vrouwen hun doden terug gekregen door opstanding uit de dood.
 • Maar anderen zijn gefolterd en namen de aangeboden verlossing niet aan, zodat zij een betere opstanding verkregen.
 • Hebben ze spot, geselslagen, boeien, gevangenis, steniging, verzoekingen en de dood verdragen.
 • Leden ze gebrek, werden verdrukt en mishandeld.
 • Was de wereld hen niet waard.

Welnu dan, laten ook wij, nu wij door zo’n menigte van getuigen omringd worden, afleggen alle last en de zonde, die ons zo gemakkelijk verstrikt. En laten wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt, terwijl wij het oog gericht houden op:

Jezus, de Voleinder van het geloof

Hij heeft om de vreugde die Hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en de schande veracht en zit nu aan de rechterhand van de troon van God.
– Hebreeën 12:1 & 2 (HSV)

Aan de slag!

Geloof jij wat je net hebt gelezen? Jezus zei tegen zijn discipelen: ‘Als u een geloof had als een mosterdzaadje, zou u tegen deze moerbeiboom zeggen: Word ontworteld, en in de zee geplant, en hij zou u gehoorzamen.’ (Lukas 17:6, HSV).
Een dag nadat ik dit gelezen had, liet ik me vertellen dat de grootste moerbeiboom in Amerika staat, en wel 10 meter breed en 22 meter hoog is!

Ik geloof niet dat er tovertrucjes zijn voor geloof. Het enige adres waar we moeten zijn voor meer geloof is de Voleinder van het geloof: Jezus!

Bid vandaag concreet voor vermeerdering van je geloof en vraag God om open ogen voor wat Hij tot stand wil brengen in jouw leven.

Deel deze overdenking

 1. Michelle schreef:

  Een hele fijne en praktische overdenking! Dank je Jacomien 🙂

 2. Francine schreef:

  Wauw! Tof!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap