Zegenbede van st. Patrick

25

feb

Vivian Straver

Afgelopen zondag werd er tijdens het kindermoment in de dienst het lied ‘onder, boven, voor en achter’ gezongen. Het was prachtig om te zien hoe al deze jonge mensjes vol enthousiasme meezongen en dansten met de oh-zo-onbegrijpelijke tekst. ‘Onder, boven, voor en achter, God is altijd bij mij’. God was er aan het begin van de schepping en Hij blijft er tot het einde. Hij is de Alpha en de Omega. Gods aanwezigheid is zo onbegrijpelijk groot. Hij is ieder moment aanwezig op elke plek, hoe klein of hoe groot het ook is. De Ierse monnik St. Patrick schreef in de vijfde eeuw een zegengebed om Gods aanwezigheid, dat ook vandaag de dag nog regelmatig in kerken wordt uitgesproken.  

St. Patrick is geboren in Engeland en in Ierland als slaaf terechtgekomen. Tijdens zijn slavernij kwam hij tot geloof, en ging na zijn bevrijding als evangelist Ierland door. In zijn zegengebed zien we zes lokaliseringen ten opzichte van onszelf waar God wil zegenen: voor, achter, onder, in, rondom en boven. Zijn zegengebed kunnen we regel voor regel naast de Bijbel leggen, om te zien hoe God ooit voorzien heeft in deze zegen.  

God is voor je 

Wanneer Mozes met het volk Israël tijdens hun tocht door de woestijn trok, was God hun gids. Overdag ging Hij voor hen uit als een wolk. Toen het donker was geworden maakte God de weg kenbaar als een vuurkolom. God is aanwezig om de juiste weg te tonen.  

De HEER zij voor u om u de juiste weg te wijzen 

De HEERE ging vóór hen ut, overdag in een wolkkolom om hun de weg te wijzen, en ’s nachts in een vuurkolom om hun licht te geven, zodat zij dag en nacht verder konden trekken. Hij nam de wolkkolom overdag en de vuurkolom in de nacht niet weg voor de aanblik van het volk.
– Exodus 13:21-22 (HSV) 

God is achter je 

Nog voordat Mozes met het volk Israël de woestijn in ging, moesten zij de Rode Zee oversteken. God was voor hen om de weg te banen, maar verplaatste zich naar de achterkant van het leger van Israël om hen te beschermen tegen de Egyptenaren.  

De Heer zij achter u, om u in de armen te sluiten en om u te beschermen voor gevaar.  

Toen verliet de Engel van God, Die vóór het leger van Israël uit ging, Zijn plaats en ging achter hen aan. Ook de wolkkolom verliet de plaats vóór hen en ging achter hen staan. Hij kwam tussen het leger van Egypte en het leger van Israël. De wolk was duisternis en tegelijk verlichtte hij de nacht. De een kon niet in de nabijheid van de ander komen, heel de nacht.
– Exodus 14:19-20 (HSV)

God is onder je 

Jona weigerde naar Ninevé te gaan, zoals God hem had gevraagd. Hij vluchtte weg op een schip naar een andere richting. Plotseling kwam er een storm op zee, en Jona wist dat hij verantwoordelijk was. Hij liet zichzelf in zee werpen, maar God ving hem op.  

De Heer zij onder u, om u op te vangen wanneer u dreigt te vallen.  

Daarop pakten zij Jona op en wierpen hem in de zee. (…) En de HEERE beschikte een grote vis om Jona op te slokken. Jona was drie dagen en drie nachten in het binnenste van de vis.
– Jona 1: 15, 17 (HSV)

God is in je 

Jezus was mens zoals wij, en hij heeft emoties ervaren zoals wij die ervaren. Hij weet als geen ander hoe het is om te huilen. God belooft zelf dat Hij ons zal troosten. De belofte die Hij doet in Jesaja aan het volk van Israël, geldt vandaag de dag nog steeds voor ons. God vergelijkt zijn liefde voor ons met die van een moeder tot haar kind.  

De Heer zij in u, om u te troosten als u verdriet hebt.  

Zoals iemands moeder hem troost, zo zal Ík u troosten; ja, in Jeruzalem zult u getroost worden!
– Jesaja 66:13 (HSV) 

God is rondom je 

David heeft zichzelf omhoog gewerkt van herdersjongen naar legeraanvoerder onder koning Saul. Saul merkt dat de Geest van God bij David is en wil hem vermoorden. David is voortvluchtig, maar hij bad tot God om bescherming in zijn vlucht. God voorzag. Saul sterft in de oorlog en David wordt koning! In Psalm 121 spreekt David over de bescherming van God.  

De Heer zij om u heen, als een beschermende muur als anderen over u heen vallen.  

De HEERE is uw Bewaarder, de HEERE is uw schaduw aan uw rechterhand. De zon zal u overdag niet steken, de maan niet in de nacht. De HEERE zal uw uitgaan en uw ingaan bewaren van nu aan tot in eeuwigheid.
– Psalm 121: 5-7 (HSV) 

God is boven je 

God is betrokken op ieder aspect van je leven, en Hij heeft het beste met ons voor (Jeremia 29:11). God zegent vaak in de Bijbel. Een voorbeeld vinden we in de hogepriesterlijke zegen, die ook in veel kerken wordt meegegeven aan het eind van de dienst. Daarin zegent God het volk door de woorden van Mozes heen. 

De Heer zij boven u, om u te zegenen.  

Mijn plan met jullie staat vast – spreekt de HEER. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk: ik zal je een hoopvolle toekomst geven.
– Jeremia 29:11 (NBV)

Zo zegene u God vandaag, morgen en in der eeuwigheid 

Amen.  

Aan de slag! 

De zegenbede van St. Patrick staat hieronder nog éénmaal in zijn geheel. Ik wens jou toe dat je deze vandaag mag meenemen en ervaren. En, een kleine uitdaging: maak een screenshot van deze zegen, en geef het door aan iemand anders.  

De Heer zij vóór u, om u de juiste weg te wijzen. 

De Heer zij áchter u, om u in de armen te sluiten en om u te beschermen voor gevaar. 

De Heer zij ónder u, om u op te vangen als u dreigt te vallen. 

De Heer zij ín u, om u te troosten wanneer u verdriet hebt. 

De Heer zij óm u héén, als een beschermende muur, als anderen over u heen vallen. 

De Heer zij bóven u, om u te zegenen. 

Zó zegene u de almachtige God – vandaag, morgen, en tot in eeuwigheid.

Amen.

Deel deze overdenking

 1. Dirk van Wingerden schreef:

  In de overdenking mis ik de aanleiding die St Patrick ertoe bracht deze zegenbede te schrijven!
  Volgens de legende zagen de tegenstanders van St Patrick hem en zijn volgelingen aan voor herten, waardoor ze ontsnapten aan gevangenschap en dood. In hun schuilplaats baden ze de door jou geciteerde zegenbede.
  De Estse componist Arvo Pärt heeft dit in het fantastisch mooie koorwerk “The Deer’s Cry” muzikaal vormgegeven. Ik heb dit al meerdere malen meegezongen, o.a. in de kathedraal van Worcester. Tenslotte: De zegenbede komt uit een veel groter gedicht / lied, waar ook veel duidelijk wordt over de omstandigheden, waarin St Patrick leefde en zijn krachtige geloof..
  Hier volgt het:
  Fáed Fíada (The Cry of the Deer)
  I arise today through a mighty strength, the invocation of the
  Trinity, through belief in the Threeness, through confession
  of the Oneness of the Creator of creation.

  I arise today through the strength of Christ with His Baptism,
  through the strength of His Crucifixion with His Burial
  through the strength of His Resurrection with His Ascension,
  through the strength of His descent for the Judgment of Doom.

  I arise today through the strength of the love of Cherubim
  in obedience of Angels, in the service of the Archangels,
  in hope of resurrection to meet with reward,
  in prayers of Patriarchs, in predictions of Prophets,
  in preachings of Apostles, in faiths of Confessors,
  in innocence of Holy Virgins, in deeds of righteous men.

  I arise today, through the strength of Heaven:
  light of Sun, brilliance of Moon, splendour of Fire,
  speed of Lightning, swiftness of Wind, depth of Sea,
  stability of Earth, firmness of Rock.

  I arise today, through God’s strength to pilot me:
  God’s might to uphold me, God’s wisdom to guide me,
  God’s eye to look before me, God’s ear to hear me,
  God’s word to speak for me, God’s hand to guard me,
  God’s way to lie before me, God’s shield to protect me,
  God’s host to secure me:
  against snares of devils, against temptations of vices,
  against inclinations of nature, against everyone who
  shall wish me ill, afar and anear, alone and in a crowd.
  I summon today all these powers between me (and these evils):
  against every cruel and merciless power that may oppose
  my body and my soul,
  against incantations of false prophets,
  against black laws of heathenry,
  against false laws of heretics, against craft of idolatry,
  against spells of witches and smiths and wizards,
  against every knowledge that endangers man’s body and soul.
  Christ to protect me today
  against poison, against burning, against drowning,
  against wounding, so that there may come abundance of reward.

  Christ with me, Christ before me, Christ behind me, Christ in me,
  Christ beneath me, Christ above me, Christ on my right,
  Christ on my left, Christ in breadth, Christ in length,
  Christ in height, Christ in the heart of every man who thinks of me,
  Christ in the mouth of every man who speaks of me,
  Christ in every eye that sees me, Christ in every ear that hears me.

  I arise today through a mighty strength, the invocation of the
  Trinity, through belief in the Threeness, through confession of the
  Oneness of the Creator of creation.
  Salvation is of the Lord. Salvation is of the Lord.
  Salvation is of Christ. May Thy Salvation, O Lord, be ever with us.

 2. Coby van dijk schreef:

  Geweldige uitleg over het gebed van St Patrick God is om je heen en in je met zijn geest Dit gebed is altijd zo indringend en geeft me elke keer weer bescherming in mijn leven

 3. S.N. Baas schreef:

  Vooebeeld voor iedereen!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap