God kan zijn eigen vissen vangen! En toch wil Hij de jouwe…

26

feb

Irene Poot

Als kind wilde ik graag mijn ouders helpen; het winkelwagentje duwen, de ramen zemen, bloembollen planten, dozen sjouwen. Ook al waren mijn ouders prima in staat om dit zelf te doen, toch namen ze altijd dankbaar mijn hulp aan. Misschien ging het door mijn kleine kinderhanden wel minder snel dan wanneer ze het zelf hadden gedaan, maar we deden het samen! Zo wil God ook dingen met jou samen doen en het niet alleen oplossen, ook al kan Hij dat wel. Hij heeft talenten gegeven.

Lees eerst Johannes 21: 1-11.

‘Breng wat van uw vissen’ 

Dit verhaal speelt zich af na de kruisiging en opstanding van Jezus. Hier openbaart Jezus zichzelf weer aan zijn discipelen. Na alle heftige gebeurtenissen van de afgelopen tijd, besluiten de discipelen terug te gaan naar hun roots, datgene wat ze gewend zijn om te doen: vissen. Op een gegeven moment zien ze een man op het strand die hen aanraadt om hun netten aan de andere kant uit te gooien. Hierdoor beseffen ze dat dit Jezus moet zijn en ze haasten zich naar Hem toe. Daar vinden ze Hem op het strand, compleet rustig wachtend op zijn discipelen. 

Het gekke hier is dat Jezus opeens een vuurtje heeft gemaakt en vissen aan het roosteren is. Hoe Jezus aan die vissen komt, wordt niet genoemd, maar in ieder geval heeft Hij alle ingrediënten voor een heerlijke lunch. Ondanks dat Jezus zijn eigen eten heeft, zegt Hij iets bijzonders: ‘Breng wat van de vissen die u nu gevangen hebt.’ Huh?! Waarom vraagt Jezus vis aan zijn discipelen als Hij letterlijk zijn eigen vissen op het vuur heeft liggen? Waarom wil Hij wat van mensen, terwijl Hij prima zelf kan voorzien? 

Jezus wil jouw talenten gebruiken voor Gods Koninkrijk 

Ondanks dat Jezus zijn eigen lunch kon maken, wilde Hij de hulp van zijn discipelen. Voor Jezus hadden de vissen van zijn discipelen meerwaarde. Zo werkt het ook bij God en jou. Ook al kan God zijn plannen best zelf uitvoeren, Hij wil juist jou daarvoor gebruiken! Hij wil jouw talenten en zegeningen gebruiken voor zijn Koninkrijk. 

Misschien denk je aan hele specifieke talenten die je nodig hebt om van nut te kunnen zijn voor Gods Koninkrijk. Zoals het talent om voor een groep te praten, zorgzaamheid, muzikaliteit, leiderschap, moed om te evangeliseren of wat dan ook. Natuurlijk zijn dit hele mooie eigenschappen die op een voor de hand liggende manier gebruikt kunnen worden. Toch hoeft het helemaal niet iets groots te zijn wat God kan gebruiken.  

‘Weinig bijzondere’ talenten 

Iets wat opvalt, is dat Jezus niet vraagt om iets groots of iets buitengewoons. Hij vraagt om vis. Veel discipelen waren van origine vissers, dus vis vangen was een bekend talent van hen. Iets wat voor hen misschien wel weinig bijzonder en vanzelfsprekend was. En toch wil Jezus het gebruiken! 

En zo is het ook bij jou. Misschien heb jij dingen of talenten in je leven waar je zelf niet zoveel van denkt. Dingen die misschien voor jou al een gewoonte zijn geworden. Maar iets wat heel normaal lijkt voor jou of totaal niet bijzonder, kan toch heel goed gebruikt worden door God. En Hij wil het ook gebruiken!  

Wie weet heb jij een mooie grote keukentafel waar veel mensen aan kunnen zitten om samen te eten en met elkaar mee te leven. Of kan je goed luisteren en kan je zo tot zegen zijn voor iemand. Of je hebt een aanstekelijke lach en kan je zo vreugde in de wereld brengen. Wat het ook is, hoe onbelangrijk of vanzelfsprekend het misschien ook voor je kan voelen, je kan zeker tot zegen zijn. Jouw talenten kunnen worden gebruikt in Gods Koninkrijk. 

Davids ‘weinig bijzondere’ talent 

Kijk maar naar David. David was jaren herder en zo expert geworden in beren en leeuwen verslaan met een slinger en een steen. Iets wat voor hem als weinig bijzonder werd gezien en een gewoonte was geworden. Toch is het juist dit talent wat God gebruikt om Goliath te verslaan. Ook al zou een harnas, een zwaard en een schild een logischer aanpak zijn in die tijd, God gebruikt een slinger en een steen. 

En het gebeurde, toen de Filistijn opstond en naar voren kwam, David tegemoet, dat David snel naar de gevechtslinie liep, de Filistijn tegemoet. Vervolgens stak David zijn hand in de tas, nam daar een steen uit, slingerde die weg, en raakte de Filistijn daarmee tegen zijn voorhoofd, zodat de steen in zijn voorhoofd drong en hij met zijn gezicht ter aarde viel. Zo overwon David de Filistijn met een slinger en met een steen, hij versloeg de Filistijn en doodde hem. Maar een zwaard had David niet in zijn hand.
– 1 Samuel 17: 48-50 (HSV) 

Ook al voelt het voor jou misschien alsof anderen talenten of eigenschappen beter te gebruiken zijn in Gods Koninkrijk, God kan jouw talenten net zo goed gebruiken!  

God heeft jou heel bewust jouw talenten gegeven 

Het mooie is dat God al jouw talenten en zegeningen persoonlijk heeft uitgekozen en uitgestippeld. 
Hierdoor ben jij perfect om tot zegen te kunnen zijn in Gods Koninkrijk. Kijk maar naar Exodus, waar God Mozes de opdracht geeft om een tabernakel te bouwen en Mozes vertelt wie geschikt is voor welke taak.  

Daarna sprak de HEERE tot Mozes: Zie, Ik heb Bezaleël, de zoon van Uri, de zoon van Hur, uit de stam Juda, bij zijn naam geroepen. Ik heb hem vervuld met de Geest van God, met wijsheid, inzicht, kennis en allerlei vakmanschap, om ontwerpen te bedenken en om die uit te voeren in goud, zilver en koper; en om edelstenen te bewerken en in te zetten, en om hout te bewerken, dus om allerlei werk te verrichten.
– Exodus 31: 1-5 (HSV) 

God heeft hier dus specifiek de juiste talenten en eigenschappen in Bezaleël gelegd, zodat hij nu perfect was om te werken aan de tabernakel. Zo heeft God ook specifiek jouw talenten en zegeningen in jou gelegd voor zijn Koninkrijk.  

God wil graag samen met jou lunchen, met een beetje van zijn vissen en een beetje van de jouwe!   

Aan de slag! 

Wat zijn jouw talenten? Welke dingen zie je misschien nu over het hoofd die God wel kan gebruiken? 

Vul de tekst van Exodus 31 hieronder eens voor jezelf in. Welke talenten heeft God in jou gelegd die jij mag gebruiken in Gods Koninkrijk? Met welke prachtige zegeningen mag jij werk verrichten voor God en een tempel voor Hem bouwen? 

Daarna sprak de HEERE: Zie, Ik heb [jouw naam] bij haar naam geroepen. Ik heb haar vervuld met de Geest van God, met wijsheid, inzicht, kennis en allerlei vakmanschap, [1. jouw talent]; [2. jouw talent] en [3. jouw talent], dus om allerlei werk te verrichten.

Deel deze overdenking

  1. Renee schreef:

    Mooi Irene, bedankt voor deze bemoediging!

  2. Ada schreef:

    prachtig!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap