Zegen!

15

feb

Liza

Een tijd geleden vertelde een meisje dat ik ken over haar wiskundelerares op de middelbare school. “Altijd als mijn klas te druk was – en dat gebeurde vaak – ging de docent in de klas staan met haar hand omhoog en riep: zegen!”, vertelde ze. Het klinkt misschien gek, of wellicht zelfs oneerbiedig, maar van deze simpele houding kunnen wij heel wat leren. 

Ze vervolgde haar verhaal: “Iedereen uit de klas vond dit gebaar maar raar. Nadat ditzelfde ritueeltje zich vaker had voorgedaan, vroegen we onze docent waarom ze dit deed. De lerares legde ons uit dat ze altijd als ze het idee kreeg dat ze boos werd, een zegenende houding aannam, om een woede-uitbarsting te voorkomen.” Ik bewonderde deze lerares en probeerde zo’n zelfde houding aan te nemen. Nu heb ik van nature een behoorlijk fel karakter en ben ik makkelijk geïrriteerd. Leuke combinatie, vooral tijdens het autorijden. Gas erop, overdreven inhalen als mensen tachtig rijden op de middelste baan (en ondertussen geërgerd opzij kijken) en ja: schelden. Toen ik probeerde deze zegenende houding aan te nemen, betrapte ik mezelf erop hoe vaak ik in de auto schold, of op z’n minst een lelijke gedachte over een andere autobestuurder had. Ik besloot om deze wiskundelerares na te doen als een andere weggebruiker anders reed dan ik had verwacht. Ik stak mijn hand op en zei hardop ‘zegen!’. En weet je? Het werkte! En het werkt nog steeds, hoewel ik eerlijk moet bekennen: I’m still working on it.

Natuurlijk is dit maar een klein voorbeeld, maar zoiets kleins heeft een enorme impact. Niet alleen voor de mensen om je heen, maar ook voor jezelf. Een zegenende houding heeft te maken met positieve gedachten. Heb jij er weleens bij stilgestaan dat je je gedachten kunt sturen? Je kunt er bewust voor kiezen om geen lelijke gedachten te denken.Wat doe je als je een negatieve gedachte over iemand hebt? Je kunt deze uitspreken. Vaak resulteert dit in roddelen, of klagen. Maar je kunt er óók voor kiezen om jezelf op die momenten bewust positieve woorden in te spreken. In Efeziërs 4 lezen we:

29 Zeg geen grove dingen meer. Zeg liever iets goeds. Iets wat nuttig is en de mensen opbouwt. Dingen waar de mensen iets aan hebben. (…) 31 Doe alle bitterheid, boosheid en haat weg. Stop met schelden en vloeken. Ja, alle soorten slecht gedrag moeten jullie wegdoen.

Klagen, roddelen, zeuren, chagrijnen, schelden… Het hoort naar mijn mening allemaal bij vers 31. God is hierin heel duidelijk: “alle soorten slecht gedrag moeten jullie wegdoen.” Dat is nogal wat. Maar weet je, God is een goede God. Hij wil dit niet zomaar van ons. Hij wenst het ons toe dat we positief denken. Want als je positief denkt, ga je je ook beter voelen. Als jij keer op keer besluit om positieve gedachten over iemand te koesteren, zul je zien dat je deze persoon na verloop van tijd een mooier persoon vindt. Ditzelfde geldt voor situaties. Als jij altijd maar zeurt over een bepaalde taak of situatie, kies er dan eens voor om hier positief over te denken. Na een tijd zul je je dan beter kunnen focussen op de leuke dingen van die taak. Je maakt het leven dus voor jezelf een stuk aangenamer door op te houden met chagrijnig te doen, te klagen en te zeuren. In Filippenzen 4:8 lezen we:

En broeders en zusters, richt je gedachten op alles wat waar, eerlijk, heilig, vriendelijk, mooi en goed is.

Aan de slag!
Als jij merkt dat er een lelijke gedachte in je opkomt, kun je ervoor kiezen om hier helemaal in op te gaan en deze gedachte te uiten naar de mensen om je heen. Maar ik daag je uit om de komende tijd eens iets anders te proberen. Zodra je merkt dat je tegen de mensen om je heen klaagt of chagrijnig doet, kies dan eens voor een andere mindset. Richt je gedachten op de punten die worden genoemd in Filippenzen 4:8 en probeer die wiskundelerares eens na te doen. Kies er heel bewust voor om anderen te zegenen (zegenen houdt in dat je iemand het goede toewenst). Ten slotte wil ik je Filippenzen 4:8 ook graag meegeven in het Engels, omdat ik de woordkeus in dit vers zo mooi vind.

Finally, brothers and sisters, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable – if anything is excellent or praiseworthy, think about such things.

Deel deze overdenking

  1. Jolet schreef:

    Heel mooi geschreven, en zeker waar! Dit ga ik eens proberen!

1 2

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap