Zegen ons land, o Heer

21

jul

Anne-Saar Kunz

Het is één van mijn lievelingspsalmen, Psalm 85. In deze psalm komt het hele leven voorbij – het verleden, het heden en de toekomst. De Psalm spreekt over Gods ongekende trouw, het belijden van Hem als Redder én spreekt over dat wat komt. Boven de psalm staan de kernachtige woorden: ‘zegen ons land’. En voordat we verder gaan wil ik je vragen of je vandaag specifiek voor ons land wilt bidden. Dat er liefde woont, dat er recht wordt gedaan en dat we trouw zijn. Dat we bidden: ‘zegen ons land, o Heer.’  


Ik zei het je net al. In deze psalm ligt het verleden, het heden en de toekomst. Het verleden allereerst. Je moet weten dat de Psalmist waarschijnlijk deze psalm heeft geschreven in de tijd dat het volk Israël was teruggekeerd uit ballingschap in Babel. In de eerste verzen van de Psalm dankt de schrijver God voor zijn ongekende trouw.

U bent Uw land goedgezind geweest, Heere. U bracht een omkeer in de gevangenschap van Jakob. De ongerechtigheid van Uw volk hebt u weggenomen, U hebt al hun zonden bedekt.
– Psalm 85: 2-3 (HSV)  

Heden  

Maar na de lofzang op de trouw van God, veranderen de woorden van de psalmist in een smeekbede naar God. ‘Breng ons terug, o God van ons heil. Doe uw toorn over ons teniet. Zult U voor eeuwig toornig op ons zijn, Uw toorn laten duren van generatie op generatie? Zou U ons niet weer levend maken, zodat Uw volk zich in U verblijdt?’ (Psalm 85:5, HSV)
De psalmist doet hier een schuldbelijdenis én erkent daarmee gelijk dat God als Redder nodig is.  

En dan. In de voorgaande verzen wordt God gedankt voor zijn redding én wordt Hij aangeroepen door middel van een klacht en een smeekbede. Maar dit klagen zet niet door. Nee, het lijkt wel of de psalmist de toon wil veranderen, hij verplaatst het accent. Hij onderbreekt de klacht, en kijkt niet meer naar zichzelf, maar ik zie het zo voor me dat hij omhoog kijkt.  

En beseft: bij God moet ik wezen.  

De psalmist schrijft:  

Ik zal horen, wat God, de Heere spreken zal, want Hij zal tot Zijn volk en tot Zijn gunstelingen  (…) van vrede spreken.

Vrede. God zal van vrede spreken. God wil vrede. Wat een kracht zit er in deze woorden, en wat een belijdenis van de psalmist. Ik vind het zo treffend, hoe het leven wordt uitgetekend in deze Psalm. Zie jij het ook? Dat je God dankt voor wat Hij heeft gedaan in je leven, dat je Hem aanbidt, dat je Hem dankbaar bent. En dan al gauw, dan lijkt alles weer anders. En kan je het uitroepen naar God: toon mij uw goedertierenheid, Heer!  

Toekomst  

Maar middenin de chaos, middenin de vragen, middenin de smeekbede verandert deze psalm. De richting verandert, want we moeten naar God toe. We moeten luisteren, horen, wat God tot ons, tot jou, te zeggen heeft. En dat niet alleen; er ligt een belofte in. Want Hij zal van vrede spreken. God brengt vrede. Vrede in je hart. Vrede in ons land. De psalmist gaat verder.

Ja, Zijn heil is nabij hen die Hem vrezen, zodat er eer in ons land woont. Goedertierenheid en trouw ontmoeten elkaar, gerechtigheid en vrede kussen elkaar. Trouw komt op uit de aarde, gerechtigheid ziet uit de hemel neer. Ook geeft de Heere het goede en geeft ons land zijn opbrengst. Gerechtigheid gaat voor Zijn aangezicht uit, Hij zet haar langs de weg waar Zijn voetstappen staan.
– Psalm 85: 10-14 (HSV)

Het lijkt wel of een schilderij zich ontvouwt. Goedertierenheid en trouw ontmoeten elkaar, gerechtigheid en vrede kussen elkaar. Alles komt samen, God zelf komt in het land. Dit alles komt van God en laat zien wat Hij doet. De Heere geeft het goede.  

Te midden van alles komt God naar voren. Goedertierenheid en trouw ontmoeten elkaar, gerechtigheid en vrede kussen elkaar. Hoewel we in dit leven nog geconfronteerd worden met lijden, zorgen en verdriet. Toch mogen we vooruitkijken. Wanneer er vrede in je hart is, omdat God zelf woorden van vrede tot je spreekt, mag je uitzien naar dat wat komt. We mogen pleiten op Gods belofte, dat Hij niet loslaat. Deze psalm laat Gods daden in het verleden zien én dat geeft ons hoop en vertrouwen dat God zijn werk zal voltooien.  

Maar hoe dan, hoe krijg je dan die vrede in je hart?  

Kijk omhoog. Kijk naar Jezus. Want Hij stierf voor jou. Bij Hem moeten we wezen, bij Hem moet jij zijn. Zeg je het met Paulus mee?
Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heere Jezus Christus. Door Hem hebben wij ook de toegang verkregen door het geloof tot deze genade waarin wij staan, en wij roemen in de hoop op de heerlijkheid van God.
– Romeinen 5:1-2 (HSV)  

Vrede in je hart, door Jezus alleen.   

Aan de slag!  

Deze psalm geeft het leven weer. De ongekende trouw van God in het verleden geeft kracht voor vandaag en hoop voor de toekomst. Bid je vandaag mee? Mag er vrede in ons hart zijn én mag er wat van ons uit gaan, van die goedertierenheid, trouw, gerechtigheid en waarheid. Mag God zelf meer en meer in ons zichtbaar worden. En mag God wonen in ons land, en mogen we bidden: ‘Zegen ons land, o Heer.’  

Of, heb je weinig woorden en is je huidige situatie zó moeilijk?  

Doe met de psalmist mee, en kijk temidden van alles omhoog. God heeft beloofd nabij te zijn. Hij zal van vrede spreken, het heil is bij hen die U vrezen.  

Te midden van je roep om hulp, kijk omhoog en luister…  

Ik heb mijn oor te luisteren gelegd  

Om duidelijk te horen wat U zegt  

Wie met U leven biedt U vrede aan  

Wanneer zij niet dezelfde fout begaan  

God redt zijn volk, zijn eer komt in ons land!  

Dan gaan de trouw en waarheid hand in hand  

Hij woont bij ons als recht de vrede kust  

De liefde groeit en bloeit naar hartenlust  

Gerechtigheid daalt uit de hemel neer  

De aarde schenkt het goede van de HEER 

Het land geeft vrucht, de oogsten zegent Hij  

Recht snelt vooruit, en maakt zijn wegen vrij  

– Psalm 85: 2b & 3 – Nieuwe psalmberijming  

Deel deze overdenking

 1. Renee schreef:

  God van trouw U verandert nooit! ( opwekking 542).

 2. An schreef:

  Waarom HSV???
  zijn mensen echt zo dom dat men de echte vertaling niet begrijpt????
  In 2024?????
  En wel alles weten van sociaal media,hoe ingewikkeld ook!! Heel apart
  De Nederlandse taali is al zo arm
  Vindt dit nog vele malen zwakker
  Na ieder hertaling wordt het erger

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap