Radicaal zijn in geloof: hoe dan?

22

jul

Lydia Hiemstra

Het is november en mijn man en ik rijden door Málaga heen op zoek naar de Bauhaus. Daar hebben we afgesproken met Yvon, die we een aantal cd’s moeten geven. Nadat we even hebben gewacht, komt er een kleine auto aan rijden en stapt Yvon uit. De hele atmosfeer verandert en het enige waarover ze praat is de Here Jezus. Als ze hoort dat we beroofd zijn, bidt ze midden op straat gelijk voor ons en ook in de Burger King, waar we even koffie drinken, bidt ze met volle overtuiging. Yvon is vervuld van de Heilige Geest en dat voel je in alles wat ze doet. Ze toetst alles aan het woord van God en is daar radicaal in.

Als we weer afscheid nemen, zijn ook wij veranderd. We nemen ons voor om een beetje meer zoals Yvon te worden, om radicaal te zijn in geloof. Maar… hoe doe je dat? 

Radicaal zijn in geloof 

Wat betekent dat nu: radicaal zijn in geloof? ‘Radicaal zijn’ betekent dat je met alles wat je hebt iets consequent en drastisch doet. Zo drastisch dat anderen dat ook zien en het gevolgen heeft. Je leeft wat je gelooft. En dat is nu net wat ons zo aansprak in Yvon. Zij gelooft niet alleen dat de Bijbel Gods Woord is, maar leeft er ook naar. Ik heb dat bij meerdere mensen gezien die net tot geloof kwamen. Ze veranderden compleet en wilden aan iedereen vertellen wat Jezus met hen had gedaan. Daarnaast verslonden ze de Bijbel bijna en wilden ze alles weten wat God hun te vertellen had. Dat zet mij soms wel aan het denken.

Heb ik nog wat van dat enthousiasme? Laat ik in mijn leven zien dat Jezus de Koning is? Vertel ik nog van Hem?
Ik heb hieronder drie stappen uitgewerkt hoe we radicaler kunnen worden in ons geloof.

1. Geloof en ontvang de Heilige Geest 

Stap 1 is de allerbelangrijkste stap en ook een stap waar we even wat langer bij stil moeten blijven staan. Het moet namelijk niet zo zijn dat je na deze overdenking denkt: ‘radicaal zijn in geloof? Nu moet ik heel hard aan het werk om het goed te doen en om Gods genade te verdienen.’ In Efeziërs 2:8-10 (NBV) staat: 

Door zijn genade bent u nu immers gered, dankzij uw geloof. Maar dat dankt u niet aan uzelf; het is een geschenk van God en geen gevolg van uw daden, dus niemand kan zich erop laten voorstaan. Want hij heeft ons gemaakt tot wat wij nu zijn: in Christus Jezus geschapen om de weg te gaan van de goede daden die God heeft voorbereid.

Als jij gelooft dat de Here Jezus voor jou aan het kruis gestorven is, ben je behouden! Dan ben je een kind van God en kan niemand je meer uit zijn hand grissen. Daarnaast kan je zelf niets toevoegen aan de genade die God aan je geeft. Het is genoeg, jij hoeft en kunt niets doen om bij God te komen, dat heeft Jezus al voor jou gedaan.   

2. Verander je levensstijl  

Toch staat er in Jakobus 1:22-25 (NBV): 

Vergis u niet: alleen horen is niet genoeg, u moet wat u gehoord hebt ook doen. (…) Wie zich daarentegen spiegelt in de volmaakte wet die vrijheid brengt, en dat blijft doen, niet als iemand die hoort en vergeet, maar als iemand die ernaar handelt – hem valt geluk ten deel, juist om wat hij doet.

Het lijkt misschien tegenstrijdig, maar dat is het niet. Ik lees het zo: als je de Here Jezus hebt aangenomen en echt gelooft wat Hij voor jou heeft gedaan, ben je behouden. Dan verander je: je krijgt de Heilige Geest in je en je begint als het ware een nieuw leven. En daar hoort ook een andere levensstijl bij. Niet omdat het moet, maar omdat je door Gods liefde veranderd bent en graag het goede wilt doen. We mogen radicaal zijn in geloof en in het uitdragen van Gods liefde naar anderen om ons heen.  

Heb jij nog smaak? 

Maar zijn we nog wel zo radicaal in geloof als toen we Jezus net leerden kennen? Jezus zegt in Mattheüs 5:13a (NBV):

Jullie zijn het zout van de aarde. Maar als het zout zijn smaak verliest, hoe kan het dan weer zout gemaakt worden?

Jezus vertelt hier dat het kan gebeuren dat zout zijn smaak verliest, dat het flauw wordt. Ik denk dat Jezus hiermee bedoelt dat het enthousiasme bekoelt. Als wij al niet meer enthousiast zijn over Gods woord, hoe kan je dan iemand anders bereiken? Het ‘grappige’ is dat ik deze ‘flauwheid’ nu steeds meer zie om me heen (en stiekem ook bij mijzelf). We gaan wel naar de kerk, doen goede dingen voor anderen, maar zijn we nu echt gepassioneerd over het Woord van God? Hebben we nog dat vuur, zijn we nog zout? Of zijn we flauw aan het worden, vinden we ons christenleventje wel best en zitten we er niet op te wachten om andere mensen te vertellen over het goede nieuws? Herken jij jezelf hierin? Tijd om wat te gaan veranderen! 

Geef elk aspect van je leven aan God 

In het Oude Testament wordt beschreven dat de Joden tienden moesten afstaan. In het Nieuwe Testament zegt Jezus heel vaak tegen rijke mensen: ‘Verkoop alles wat je hebt, geef het aan de armen en volg mij.’
De boodschap van het Nieuwe Testament gaat nog dieper. Geef niet alleen een tiende weg of alles wat als eerste geboren wordt, maar geef elk aspect van je leven aan Hem: je financiële middelen, je gezin, je gezondheid, je werk, je school, je onzekerheden… vul maar in! Radicaal zijn in geloof is ook radicaal zijn in vertrouwen.  

Je levensstijl veranderen begint bij God, met een intieme relatie met Hem. Hij is Diegene die je weer als zout kan maken, die je weer aan kan raken. Als je steeds meer ontdekt hoe liefdevol Gods vaderhart is, dan ontdek je ook steeds meer hoe je kunt leven zoals Hij dat wil. Lees zijn Woord, praat met Hem, verzamel christelijke vrienden om je heen en laat je leiden door zijn Geest. Als je gericht bent op God, zal je levensstijl veranderen.

3. Verander anderen 

Doordat jouw levensstijl verandert, kun je door jouw leven iets laten zien van wie God voor jou is. En nu denk je misschien: ‘Mijn leven is niet perfect, ik maak veel fouten, hoe kan iemand door mij iets van God zien?’ In de voetstappen van Jezus lopen, radicaal zijn in geloof en in vertrouwen, dat is natuurlijk gemakkelijker gezegd dan gedaan. Je zult struikelen, want je bent niet perfect. Maar juist ook in dat struikelen kan je laten zien dat je bij Hem hoort. Sterker nog: je kunt laten zien dat ook jij nog steeds het kruis nodig hebt. Jezus moest ook voor jou sterven, omdat jij niet perfect bent. Dus al struikelend in het radicaal zijn in geloof, mogen we getuigen van Gods grote liefde voor ons.  

Aan de slag! 

Aan de slag? Eigenlijk moeten wij vandaag niet aan de slag gaan, maar moeten we God de ruimte geven om aan de slag te gaan in ons. Hoeveel ruimte geef jij Hem? Als je ook vindt dat het tijd is om radicaal te worden in geloof, bid dan mee: 

Here God, ik wil mij volledig geven aan U. Ik wil U de ruimte geven om aan het werk te gaan in mijn leven. Wilt U mij vormen, mij leiden en mij wijzen op de weg die U wil dat ik ga. Wilt u mij helpen om radicaal te zijn in mijn geloof, om mijn levensstijl zo te veranderen dat ik steeds meer ga lijken op uw Zoon. Dat ik een licht mag zijn voor de mensen om mij heen. Amen. 

Mocht je nu enthousiast geworden zijn over dit onderwerp, dan heb ik nog een goede boekentip voor je: de Christenatheïst van Craig Groeschel. Een heel praktisch boek, waar ik in ieder geval heel veel aan heb gehad! 

Deel deze overdenking

  1. Willemieke schreef:

    Wat heb je dat mooi beschreven❤️
    Hij bewerkt het willen en het werken in ons 🙌🏻 Tot Zijn Glorie… Dank voor je mooie blog!

  2. Afra schreef:

    Tis zo moeilijk mijn hoofd is verdeeld in 2 helften een goeie en een kwaaie maar de kwaaie pikt al meer gebied in ik word bestookt met alles wat goddeloos is en ben geestelijk nergens meer toe in staat ik wil wel maar dat komt van heel ver ik moet voor operatie naar ‘t ziekenhuis sta op de wachtlijst daarom ben ik zo depri ik ben bang

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap