Zeg eens ‘ja’ tegen wat ertoe doet! // Van een people-pleaser naar een God-pleaser

18

jul

Gastblogger

‘Zeg eens ‘ja’ tegen wat ertoe doet!’ Een pakkende zin uit de reclame van Center Parcs, waarin een moeder ‘nee’ zegt als haar zoontje vraagt of ze met hem wil spelen. En dat terwijl ze ‘ja’ heeft gezegd tegen allerlei andere dingen waar ze eigenlijk ‘nee’ op had willen zeggen. Waarom ze al die andere dingen wel deed, daar kunnen we alleen maar naar raden. De boodschap is in ieder geval duidelijk: wat als je nu een paar van die ‘ja’’s bewaart? En ‘ja’ zegt tegen wat ertoe doet. Is dit ook niet zo in ons leven met God? We kunnen druk zijn met het behagen van mensen om ons heen, maar als God ons dan iets vraagt hebben we ineens allemaal smoesjes. Waarom lijken we zoveel gemakkelijker ‘nee’ te zeggen tegen dat wat God van ons vraagt en gaat dit ons naar mensen toe zo moeilijk af? Wie willen we nu eigenlijk behagen, mensen of God?

Paulus is heel radicaal als het om dit punt gaat. Hij zegt zelf:

Want ben ik nu bezig mensen te overtuigen, of God? Of probeer ik mensen te behagen? Als ik immers nog mensen behaagde, zou ik geen dienstknecht van Christus zijn.
(Galaten 1:10, HSV)

Het behagen van God

Vanuit onszelf kunnen we God niet behagen, het is Christus in ons die dit wel kan. Je hoeft God ook niet te behagen om Zijn goedkeuring te ontvangen. Hij houdt al onvoorwaardelijk van jou! Er is niets wat jij kan doen om Hem meer van je te laten houden. Maar Hij zal ook nooit minder van je houden, als je niet doet wat Hij van je vraagt. God is liefde en Zijn liefde zal jou nooit verlaten. God wil graag door jou heen Zijn werk doen. Als jij ervoor kiest om datgene te doen wat God van jou vraagt, mag dit voortkomen uit wederzijdse liefde voor Hem en je naaste. Zo zal steeds meer van Gods Koninkrijk zichtbaar worden op aarde. Jij mag Gods liefde ontvangen, terug geven aan Hem en uitdelen aan de mensen om je heen. Dit zal God behagen.

God behagen is voor een ander niet altijd even leuk  

Toen Jezus zijn twaalf discipelen had uitgekozen, begon Hij gelijk met hen te onderwijzen. Eén van de dingen die Jezus ze al snel leerde was het volgende:

Er zijn problemen in het vooruitzicht wanneer je alleen leeft voor de goedkeuring van anderen, zeggend wat hen flatteert, doet wat hen verwent. Populariteitswedstrijden zijn geen waarheidswedstrijden – kijk hoeveel schurken predikers werden goedgekeurd door je voorouders! Je taak is om waar te zijn, niet populair.
(Lukas 6:26, vertaald uit de MSG)

Iemand de waarheid vertellen maakt je niet altijd populair, toch help je de ander er meestal ook niet mee als je niet eerlijk bent. Jezus waarschuwt hier Zijn discipelen dat, doordat mensen niet eerlijk durfden te zijn, er andere mensen dingen deden die niet volgens Gods wil waren. Eerlijk zijn, kan mensen de ogen openen, wat een positieve uitwerking kan hebben. Dat is uiteindelijk pas echt dienen van de ander.

God behagen voelt soms (even) onbehaaglijk

God kan weleens dingen van jou vragen waarvan je denkt: ‘dit past echt totaal niet bij mij’. Of je vindt het te lastig en je voelt je er ongeschikt voor. God kan je inderdaad uit je veilige comfortzone vragen, dit kan in eerste instantie onbehaaglijk aanvoelen. Maar wie kent jou nou beter dan je Maker zelf? Hij vraagt niet of jij denkt dat je geschikt bent, Hij wil alleen maar dat jij beschikbaar bent. De Heilige Geest die in jou werkzaam is, maakt je bekwaam en geschikt. Denk maar eens aan het verhaal van Mozes bij de brandende braamstruik, God vroeg Mozes iets te doen wat buiten zijn comfortzone lag. Mozes voelde zich ongeschikt, toch ging hij en God kon zo door hem heen werken.

Godvrezende vrouwen  

In Exodus 1 vers 15-22 staat het verhaal van twee stoere vrouwen, Sifra en Pua, die in Egypte de Hebreeuwse vrouwen hielpen als hun kind geboren werd. De farao had hen bevolen om goed op te letten als ze de Hebreeuwse vrouwen gingen helpen met de bevalling of het een jongetje of een meisje was. Alle jongetjes moesten ze doden.

Sifra en Pua waren Godvrezende vrouwen, en met gevaar voor eigen leven deden ze niet wat de farao hen opgedragen had en vertelden hem allemaal smoesjes. Smoesjes die hen het leven had kunnen kosten. Toch kozen deze vrouwen ervoor om niet de farao te behagen, maar ze kozen ervoor het juiste te doen en daarmee behaagden ze God.

Wow, wat een lef! Wat een vertrouwen moeten deze vrouwen gehad hebben in God, de Bijbel vertelt het ons niet. Maar ik denk dat deze vrouwen diepgeworteld waren in de liefde van God, en dat gaf hun het lef om datgene te doen waarvan ze wisten dat het juiste was. De keus te maken om God te behagen in plaats van de Farao. Wat de Bijbel ons wel vertelt, is dat God het werk van deze vrouwen zegende.

Zeg eens ‘ja’ tegen wat er echt toe doet

Ik wil deze overdenking afsluiten met een aanmoediging van Paulus:

God is liefdevol en goed. Daarom moedig ik jullie aan, broeder en zusters, om jezelf aan God te geven. Geef jezelf als een levend en heilig offer waar God blij mee is. Het is goed om op die manier God te dienen. Jullie moeten niet meer op dezelfde manier leven als ongelovige mensen. Maar leef als nieuwe mensen, doordat jullie op een nieuwe manier gaan denken (,namelijk op Gods manier). Dan zullen jullie ook anders gaan even. Dan zullen jullie weten wat Gods wil is. En alles wat Hij wil is goed, mooi en volmaakt.
(Romeinen 12:1-2, BasisBijbel)

Aan de slag!

God wil ons gebruiken om door ons heen te werken zodat steeds meer van Zijn Koninkrijk zichtbaar wordt hier op aarde. Jezus is ons grootste voorbeeld hierin.

Stel je eens voor als Jezus geen ‘ja’ had gezegd tegen wat ertoe deed, als Hij op aarde meer bezig was met het behagen van mensen in plaats van Gods wil te doen en Hem te behagen? Zou Hij dan gestorven zijn aan het kruis?

Gelukkig zei Hij ‘ja’ tegen wat er echt toe deed, daarom zijn wij vergeven, gekozen, verlost en bevrijd, omdat Jezus volgens de wil van God Zijn leven voor ons gaf.

Sta hier vandaag eens bij stil. Dank Jezus voor Zijn geweldige offer voor jou.

Als God jou iets vraagt, zeg dan geen ‘nee’ en verzin geen smoesjes. Als jij beschikbaar bent, maakt God je geschikt. Zeg dan eens ‘ja’ tegen wat ertoe doet.

Onthoud te allen tijde dat er niets is wat jij kan doen om Gods liefde te verdienen. Maar ook als jij geen ‘ja’ zegt tegen wat ertoe doet, gaat God niet minder van je houden. Want God is Liefde!

Bekijk dit filmpje en laat de boodschap van Gods liefde je hart vervullen.

Bronnen

Reclame van Center Parcs, zeg eens ja wat ertoe doet.

Deel deze overdenking

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2024 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap