Zeer aanbevolen! Jij hebt geen aanbevelingsbrief nodig (deel 1)

23

mei

Yael Juch

Vandaag is het eerste Pinksterdag. Vandaag is het feest! Waarom? Omdat jij door de komst van de Heilige Geest zonder bedekking elke dag toegang hebt tot Gods heerlijkheid, aldus 2 Korintiërs 3. In deze heerlijkheid vind je jouw waarde. Heb je geen aanbevelingsbrief nodig van mensen om van waarde te zijn. Ontdek in deze blog hoe dit precies zit.

Paulus’ aanbevelingsbrief

Beginnen wij onszelf weer aan te bevelen? Of hebben wij, zoals sommigen, aanbevelingsbrieven voor u nodig, of aanbevelingsbrieven van u?
-2 Korintiërs 3:1. (HSV).

In de tijd dat Paulus was het gewoon om in de gemeente aanbevelingsbrieven mee te nemen wanneer je in dienst van God op reis ging. Ook Paulus schreef aanbevelingsbrieven voor anderen. Zie Romeinen 16:1 waarin hij Febe aanbeveelt. In die aanbevelingsbrief stond dan het verzoek om deze persoon goed te ontvangen en materieel te ondersteunen. De brief zorgde ervoor dat de persoon binnen mocht komen en hartelijk werd ontvangen. Over deze brieven heeft Paulus het in het bovenstaande stukje. De mensen in die tijd waren zo druk met de aanbevelingsbrieven. Ze beoordeelden mensen op wel of geen brief en daarnaast wilden ze zelf een brief hebben om zichzelf aan te bevelen. Maar Paulus wil een punt maken; gaat het in Gods koninkrijk om deze brief? De brief met de goedkeuring van mensen?

U bent onze brief

U bent onze brief, geschreven in onze harten, gekend en gelezen door alle mensen.
-2 Korintiërs 3:2. (HSV).

Paulus geeft hieraan dat de Korintiërs (u) zelf een aanbevelingsbrief voor hem zijn. Het feit dat de Korintiërs door zijn bediening tot bekering zijn gekomen, ziet Paulus als een aanbevelingsbrief.  Dit staat in zijn hart geschreven en is kostbaarder dan een aanbevelingsbrief van mensen. Paulus haalt hierbij zijn waarde uit wat hij samen met God heeft meegemaakt. Leren we hiervan dat wij onze waarde dan moeten halen uit onze prestaties? Om toegang te krijgen tot Gods heerlijkheid?

Vertrouwen

Zo’n vertrouwen nu hebben wij door Christus op God.
Niet omdat wij van onszelf bekwaam zijn iets te denken, als wat het uit onszelf, maar onze bekwaamheid is uit God. Hij heeft ons namelijk bekwaam gemaakt om van het nieuwe verbond te zijn, niet van de letter, maar van de Geest; want de letter doodt, maar de Geest maakt levend.
-2 Korintiërs 3:4-6. (HSV).

Hoe ziet Paulus zijn bediening? Paulus is vol vertrouwen dat hij een dienaar is van God. Hij staat in dienst van God.  Hij heeft hier geen aanbevelingsbrief van mensen voor nodig. Tegelijk geeft hij aan dat zijn waarde en zijn zelfvertrouwen niet afhangt van eigen prestaties. Hij heeft het niet verdiend. God heeft hem toegerust met de Heilige Geest om het goede nieuws te vertellen. De Heilige Geest spreekt door Paulus heen levende woorden. Woorden die mensen raken, woorden die een aanbevelingsbrief zijn om ook Jezus’ te gaan volgen. Paulus haalt zijn waarde uit wat hij samen met God meemaakt. God die zich met hem heeft verzoend. God is dichtbij door zijn Heilige Geest. Dagelijks mag Paulus Gods heerlijkheid kan zien, ervaren en doorgeven door de Heilige Geest die hem leidt. Klinkt mooi hè? Maar hoe zit dit voor jou? Wat kun jij hier vandaag op deze eerste Pinksterdag mee?

Verzoening

Daarom als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping: het oude is voorbijgegaan, zie, alles is nieuw geworden. En dit alles is uit God, die ons met zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus, en ons de bediening van de verzoening gegeven heeft. God was het namelijk die in Christus de wereld met Zichzelf verzoende, en aan hen hun overtredingen niet toerekende; en Hij heeft het woord van de verzoening in ons gelegd. Wij zijn dan gezanten namens Christus, alsof god zelf door ons heen smeekt. Namens Christus smeken wij: laat u met God verzoenen.
-2 Korintiërs 5:17-19 (HSV)

Door Jezus’ offer heeft God ons opnieuw met hem verzoend.  Door het nieuwe verbond kunnen wij ons altijd opnieuw verzoenen met God en door het woord verzoening wordt de bedekking van de zonde van ons hart afgehaald. Mogen wij vrij tot God naderen. God gaf ons zijn Heilige Geest om vertegenwoordigd te zijn hier op aarde. De Heilige Geest zal ons altijd blijven aanmoedigen om ons te verzoenen met God. Maar door Jezus’ offer hebben wij ook een bediening van verzoening gekregen. Wij kunnen anderen vertellen over verzoening met God. God heeft ons zelfs het woord verzoening in ons gelegd. Het is het dikgedrukte woord op onze aanbevelingsbrief, waarin we het leven met God mogen aanbevelen. Hierover meer in de blog morgen.

De rol van de Heilige Geest

De Heere is de Geest; en waar de Geest van de Heere is, daar is vrijheid. Wij allen die met onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heere als in een spiegel aanschouwen, worden van gedaante veranderd naar hetzelfde beeld, van heerlijkheid tot heerlijkheid, zoals dit door de Geest van de Heere bewerkt wordt.
-2 Korintiërs 3:18. (HSV).

We hebben ook vandaag de vrijheid ontvangen om deelgenoot te hebben van Gods heerlijkheid; de onuitputtelijke put van alles wat God definieert. Zijn liefde, zijn vergeving, zijn barmhartigheid, zijn goedheid, zijn blijdschap, zijn vrede etc,  wilt jouw waarde bepalen. 

Jouw aanbevelingsbrief

Open je hart voor de Heilige Geest vandaag met Pinksteren. Hij wil jouw ogen openen voor Gods heerlijkheid. Net zoals de discipelen Gods heerlijkheid ervaarden met Pinksteren toen Gods Geest werd uitgestort. Deze Heilige Geest bevestigt jou van binnen wie jij bent in Jezus. Hij schrijft jouw aanbevelingsbrief, jouw waarde in God, in je hart. Zodat jij deze aanbevelingsbrief kan uitleven, uitspreken, ernaar kan handelen, waardoor anderen deze aanbevelingsbrief kunnen ontvangen.

 Aan de slag

  1. Heb jij een aanbevelingsbrief van anderen nodig om in jouw bediening/talenten zelfverzekerd te kunnen zijn? Je van waarde te voelen?
  2. Welke waarde kun jij in God vinden? Vraag de Heilige Geest vandaag om je te wijzen op deze waarde.

Deel deze overdenking

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap