Zeer aanbevolen! Jij bent een aanbevelingsbrief van God (deel 2)

24

mei

Yael Juch

Vandaag is het tweede Pinksterdag. Vandaag is het feest! Waarom? Omdat jij door de Heilige Geest een levende aanbevelingsbrief van God kan zijn hier op aarde. Gister had ik het over het feit dat wij geen aanbevelingsbrief nodig hebben van mensen om onze waarde te bepalen. Gods Geest overtuigd ons van onze waarde in God. Vandaag bekijken deze boodschap vanuit een andere invalshoek; hoe kun jij een levende aanbevelingsbrief zijn van God voor anderen?  Wat hebben de vruchten van de Heilige Geest hiermee te maken?

Spiegel

Wij allen, nu, die met onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heere als in een spiegel aanschouwen, worden van gedaante veranderd naar hetzelfde beeld, van heerlijkheid tot heerlijkheid, zoals dit door de Geest van de Heere bewerkt wordt.
-2 Korintiërs 3:18. (HSV).

Gister sloot ik af met deze tekst. Wij mogen Gods heerlijkheid aanschouwen. In zijn heerlijkheid is onze waarde te vinden. Maar hier staat nog iets anders. Wij veranderen hierdoor naar zijn beeld. Wie doet dit? De Heilige Geest in ons kan dit bewerken. Hier stond ik gister al even bij stil.
De Heilige Geest wil ons leiden in het leven, waardoor we nog meer gaan lijken op Jezus. Een levende aanbevelingsbrief worden van Hem.

Wat verandert er dan door de Heilige Geest?

Wij zijn dan gezanten namens Christus, alsof god zelf door ons heen smeekt. Namens Christus smeken wij: laat u met God verzoenen.
– 2 Korintiërs 5:19 (HSV)

Een tekst die ik gister ook al aanhaalde. De Heilige Geest smeekt door ons heen anderen om zich met God te verzoenen. Maar hoe kun je de werken van Gods Geest terugzien in je leven? De Heilige Geest herken je aan bepaalde vruchten. Wanneer je de Heilige Geest vraagt om deze vruchten en je openstelt om deze hun uitwerking te laten hebben in je leven, krijgt Gods heerlijkheid steeds meer ruimte in je leven. De vruchten van de Geest staan lijnrecht tegenover de vruchten van het vlees; de ‘werken’ die gedreven door eigen perspectief, verlangens of inzicht zichtbaar worden in je leven.

Het is bekend wat de werken van het vlees zijn; namelijk overspel, hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, vijandschappen, ruzie, afgunst, woede-uitbarstingen, egoïsme, onenigheid, afwijkingen in de lees, jaloersheid, moord, dronkenschap, zwelpartijen, en dergelijke.
-Galaten 5:19-21 (HSV).

Ik versus wij

Deze vruchten worden ook wel ‘werken’ genoemd. Deze vruchten komen voort uit een eigenwaarde die bepaald wordt door eigen verdiensten. Deze vruchten zijn heel erg gericht op ‘ik’ en komen voort uit ‘ik’. Terwijl de vruchten van de Heilige Geest gericht zijn op ‘wij’; God, jij en je naaste. Gister hebben we gelezen dat door Jezus’ offer weer toegang hebben tot verzoening met God. Wij mogen in vrijheid door genade steeds weer tot God naderen. Deze vrijheid is niet om maar ons eigen weg te bepalen. Het feit dat we geen offers meer hoeven te doen om genade te vinden, maakt het gevolg van onze zonde niet minder erg. Het brengt nog steeds scheiding tussen God en de mens. Het maakt dat de werken van het ‘vlees’ ons leven binnendringen. Door de Heilige Geest worden we van binnenuit verandert, waardoor we geleid door Hem Gods weg bewandelen.

De vruchten van de Heilige Geest

De vrucht van de Geest is echter: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.
-Galaten 5:22 (HSV)

Soms lijkt het zo ongrijpbaar om in bepaalde situaties te handelen naar deze vruchten. Maar let op; het is niet aan jou om deze vrucht te creëren. In eigen kracht lijkt deze vrucht in jouw situatie misschien onhaalbaar. God heeft zijn Heilige Geest gegeven om jou te helpen om samen deze vruchten te gaan ontdekken. Hoe ze in je eigen leven tot zegen kunnen zijn, maar ook door jou heen in het leven van anderen. Want al deze vruchten staan in relatie met de mensen om je heen.

Het lukt toch niet dus lust ik het niet

Sluit de Heilige Geest niet buiten, doordat het onhaalbaar of onrechtvaardig voelt om te handelen in deze vrucht. Benoem je afhankelijkheid in gebed en strek je uit naar de Heilige Geest om je de weg te wijzen. Misschien al in het ontvangen van deze vrucht. Je verlangen te vergroten in het proeven van deze vrucht in je situatie. Door er in het woord over te lezen. Door te zien dat anderen om je heen van deze vrucht genieten. Door de nood bij de ander te zien naar deze vrucht. Vergeet niet; het is niet aan jou om je aanbevelingsbrief te schrijven of die van anderen te schrijven. In God is jouw waarde en die van de ander. In zijn Geest kun je deelgenoot zijn van zijn heerlijkheid, waarin deze vruchten overvloedig op voorraad zijn.

Smoothie

Maar wie van Christus zijn, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. Als wij door de Geest leven, laten wij dan ook door de Geest wandelen.
-Galaten 5:24,25 (HSV)

Natuurlijk heb je in veel situaties een combinatie van deze vruchten nodig. Soms reik jij erg naar één van de vruchten, terwijl de Heilige Geest je misschien iets anders aanbeveelt. Ons zicht als mens is maar beperkt, stel je dus open voor leiding van de Geest. Misschien wijst hij je vandaag wel op een Bijbeltekst, spreekt hij door jouw omgeving heen of krijg je een gedachte die precies past bij je situatie nu. Waardoor je ogen geopend voor één van de vruchten waar je de komende tijd naar mag uitreiken.

 Aan de slag!

  1. Kies één van de vruchten van de Heilige Geest. Misschien herkende je in het voorbeeld wat ik gaf of kwam er een andere situatie in gedachten, waarbij je deze vrucht nodig hebt. Maak het meteen concreet door te bidden:

Vader God, Ik wil een aanbevelingsbrief zijn voor u. Zodat nog meer mensen U leren kennen. Daarom wil ik u de ruimte geven om mij te vormen naar uw beeld. Dank U wel voor uw Heilige Geest die mij hierbij wilt helpen. Heilige Geest van God ik verlang naar …. (de vrucht). Ik open mijn hart om dit te ontvangen. Wilt U mij helpen om het tot mij te nemen en het deel te laten uitmaken van deze situatie. Wilt u mij ook duidelijk maken als ik misschien ook een ander vrucht nodig heb. Zodat ik een afspiegeling kan zijn van U voor (de personen in de situatie). Dit bid ik in Jezus’ naam. Amen.

Deel deze overdenking

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap