Wat betekent het om door de Heilige Geest geleid te worden?

25

mei

Elise de Vries

Ik wil twee anekdotes met je delen. De eerste speelt zich af in de zomervakantie. Na drie weken vrijwilligerswerk op een christelijke camping kom ik thuis en vraag ik mijzelf af of ik me moet laten controleren op luizen. Hoewel deze gedachte meerdere keren terug komt, doe ik het niet. Niet gelijk althans. Twee weken later heb ik zo’n ontiegelijke jeuk dat ik wel moet. En ja hoor, allemaal luizen. Het tweede verhaal speelt zich af op het perron waar ik (voor corona) elke dag kom om naar de universiteit te gaan. Ik weet precies waar de trein stopt. Op een dag heb ik echter het idee dat ik veel minder ver naar voren moet lopen, alsof de trein een stuk eerder tot stilstand gaat komen. Het is hetzelfde soort gedachte als met de luizen. Weer luister ik niet. Stug loop ik door naar voren…

Je raadt het misschien al: de trein stopt een stuk eerder dan normaal. Nu moet ik weer een stuk teruglopen. Nu is dat het probleem niet. Zowel luizen als een stukje lopen op het perron zijn makkelijk op te lossen ‘problemen’. Tóch waren beide ervaringen confronterend voor mij. Het was alsof God zei dat ik te veel zelf controle wil hebben en dat mij dat belemmert door de Heilige Geest geleid te worden.

Dus is er nu geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de Geest. Want de wet van de Geest van het leven in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet van de zonde en van de dood. (…)

Immers, zij die naar het vlees zijn, bedenken de dingen van het vlees, maar zij die naar de Geest zijn, de dingen van de Geest. Want het bedenken van het vlees is de dood, maar het bedenken van de Geest is leven en vrede. (…)

Maar u bent niet in het vlees, maar in de Geest, wanneer althans de Geest van God in u woont. Maar als iemand de Geest van Christus niet heeft, die is niet van Hem. (…)

Welnu, broeders, wij zijn aan het vlees niet verplicht om naar het vlees te leven. Want als u naar het vlees leeft, zult u sterven. Als u echter door de Geest de daden van het lichaam doodt, zult u leven. Immers, zovelen als er door de Geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God. Want u hebt niet [de] Geest van slavernij ontvangen, [die] opnieuw tot angst [leidt], maar u hebt de Geest van aanneming tot kinderen ontvangen, door Wie wij roepen: Abba, Vader!
– Romeinen 8:1-2, 5-6, 9, 12-15 (HSV).

Door de Geest geleid

In Romeinen 8 wordt de rol van de Heilige Geest in het leven van gelovigen uitgelegd door Paulus. Vandaag wil ik richten op geleid worden door de Geest. Ik wil niet beargumenteren dat het sowieso God was die mij wilde waarschuwen voor luizen en een eerder stoppende trein. Toch maken dit soort kleine momenten mij gevoelig voor Gods stem, doordat ik bewust werd dat de Geest ook door gedachtes spreekt.

Paulus is in Romeinen 8 erg stellig. Wanneer de Geest jou niet leidt, hoor je niet bij God. Dat legt hij uit: door de Heilige Geest ben je vrij van de kracht van zonde. En daarmee van de dood, want zonde leidt tot de (eeuwige) dood. Dit zegt hij ook in Galaten:

Wandel door de Geest en u zult zeker de begeerte van het vlees niet volbrengen. Want het vlees begeert tegen de Geest in, en de Geest tegen het vlees in; en die staan tegenover elkaar, zodat u niet doet wat u zou willen. Als u echter door de Geest geleid wordt, bent u niet onder de wet.
– Galaten 5:16-18 (HSV).

We hebben de Heilige Geest nodig

Zonder de Heilige Geest lukt het ons niet om te leven naar Gods wil én te bekeren wanneer we hierin hebben gefaald (Johannes 16:8). Wanneer we besluiten om Jezus te volgen, heeft dat dus tot gevolg dat we de Geest ruimte geven. Ruimte geven om tot ons te spreken en ons te leiden. Dat betekent niet dat we perfecte wezens worden, maar dat we meer en meer leren naar Gods wil te leven.

Is geleid worden door de Heilige Geest lastig? Ik zou zeggen: ja en nee! Laten we beginnen bij de ‘nee’: als je de Geest nodig hebt, hoef je er namelijk alleen maar om te vragen (Lucas 11:13). Je kan er ook samen voor bidden met een ander en je de handen op laten leggen. Dat daar kracht vanuit gaat zien we in Handelingen.

Je laten leiden kan tegelijkertijd ook moeilijk zijn. Het betekent dat je keuzes moet maken op grond van de Bijbel. Gods Woord is namelijk in eerste plaats wat God tegen ons zegt. Door de Bijbel heen kan de Geest ons leiden. Tegelijkertijd zijn er ook aanvullende manieren waarop God tot ons kan spreken. Na een paar luizen-en-treinen-gevallen herkende ik naar welke gedachtes ik maar beter wel kan luisteren. Dat kan zowel over kleine als grote beslissingen gaan. Ik zou willen dat ik kon zeggen waardoor ik herken wat van God komt, maar ik denk dat je het zelf proefondervindelijk moet ontdekken. Sowieso is de Bijbel er altijd als toets of een gedachte van God kan zijn.

Naar gedachtes of indrukken luisteren vraagt moed, net als het doen van Gods woord. Moed om de controle los te laten en te vertrouwen. Moed om de Heilige Geest ruimte te geven jouw leven te beïnvloeden. Gelukkig wil de Geest ook daarbij helpen!

Aan de slag!

Verlang jij om (meer) door de Geest geleid te worden? Zeg dat in gebed tegen God en blijf ervoor bidden. Vraag Hem om je opnieuw te vullen met zijn Heilige Geest. Let vandaag extra op of je een gedachte of indruk krijgt die wellicht van God is.

Je kan ook dit lied als een gebed zingen!

Deel deze overdenking

  1. Menno Manheim schreef:

    Mooi gesproken. Het leven door de Heilige Geest is het enige waardoor wij die bij God horen echt anders zijn dan de ongelovigen. Iedereen kan goede dingen doen in de ogen van de mensen, maar alleen dankzij de Geest kunnen we Zijn wil toepassen op ons leven. Zonder Geest weten we niet wat goed is in God’s ogen en zonder Geest kunnen we alleen maar gokken wat Hij van ons wil. Helaas zie ik heel veel gelovigen vooral veel gokken en weinig leiding ervaren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap