Zand als een teken – vervelend of juist fijn?

23

okt

Marije Brandwijk

Ik kan er niet vaak genoeg komen, op het strand. Voor mij is het een plek waar ik goed tot rust kom, waar ik mijn gedachten kan ordenen en ook God kan vinden. Tijdens mijn vakantie dit jaar kwam ik er bijna elke dag. Zodra het zand in zicht was duurde het niet lang meer of ik had mijn slippers uit, heerlijk dat zand tussen onder je voeten!  Als eenmaal alle spullen geïnstalleerd waren op het strand vond ik het fijn om een boek te lezen met een fijn zonnetje en op de achtergrond het geluid van de golven. Misschien hou je helemaal niet van het strand, al dat zand overal, dat is toch niet fijn? Ik was benieuwd waar zand in de Bijbel voorkomt. God gebruikt het om ons verschillende dingen duidelijk te maken. Ben je benieuwd wat God over zand te zeggen heeft?

Zand als teken van een ontelbare zegen

Heb je wel eens zand door je vingers laten glijden? Moeilijk vast te pakken toch? Of na een dagje strand dat je dan zand op de raarste plekken vindt. Zand zit vaak overal, het is niet iets wat je makkelijk vast kan houden en kan tellen. Het wordt in de Bijbel daarom wel eens vergeleken met iets wat ontelbaar is. Het wordt gebruikt als een belofte dat er rijke zegen zal komen. Zo lezen we hier:

Daarna riep de Engel van de HEERE tot Abraham voor de tweede keer vanuit de hemel.
Hij zei: Ik zweer  bij Mijzelf, spreekt de HEERE: Omdat u dit gedaan hebt en Mij uw zoon, uw enige, niet onthouden hebt,

zal Ik u zeker rijk zegenen en uw nageslacht zeer talrijk maken, als de sterren aan de hemel en als het zand dat aan de oever van de zee is. 

Uw nageslacht zal de poort van zijn vijanden in bezit hebben. En  in uw Nageslacht zullen alle volken van de aarde gezegend worden, omdat u Mijn stem gehoorzaam geweest bent.
– Genesis 22: 15-18 (HSV)

Abraham heeft net God gehoorzaamd, hij stond op het punt om zijn eerstgeboren zoon Izak te offeren, zoals we lezen in het begin van Genesis 22. Abraham was gewillig om te doen wat er van hem gevraagd werd, zelfs als dit betekende dat hij zijn langverwachte eengeboren zoon moest offeren aan God. Maar er wordt ingegrepen en Abraham ontvangt van God een lam. Omdat Abraham bereid was om dit te doen krijgt hij een belofte van zegen. Zegen die vergeleken wordt met de sterren aan de hemel en het zand aan de zee. Het staat hier dus voor ontelbaar veel zegen, de belofte van veel groei. Later wordt Jakob door God ook weer aan deze belofte herinnerd dat het volk groot zal worden (Genesis 28:13-15).
God heeft zijn belofte ook waargemaakt; het is een zeer groot volk geworden.

Zand als een teken van dwaasheid

Jezus zelf heeft het ook een keer over zand, als hij onderwijs geeft door middel van een gelijkenis. Hij heeft al een paar gelijkenissen verteld en sluit het af met deze woorden:

Daarom, ieder die deze woorden van Mij hoort en ze doet, die zal Ik vergelijken met een verstandig man, die zijn huis op de rots gebouwd heeft; en de slagregen viel neer en de waterstromen kwamen en de winden waaiden en stortten zich op dat huis, maar het stortte niet in, want het was op de rots gefundeerd. Ieder die deze woorden van Mij hoort en ze niet doet, zal met een dwaze man vergeleken worden, die zijn huis op zand gebouwd heeft; en de slagregen viel neer en de waterstromen kwamen en de winden waaiden en sloegen tegen dat huis, en het stortte in en zijn val was groot.
– Mattheüs 7: 24-27 (HSV)

Jezus gebruikt hier zand om een dwaas iemand te schetsen. Want zand is namelijk zo weg door de zee of wind. Hij vergelijkt het met iemand die wel de woorden van de vorige gelijkenissen gehoord heeft, maar er niks mee doet, het naast zich neer legt. Je hebt dan niets stevigs om op te bouwen, de woorden zijn het ene oor in en het andere oor uit gegaan. Het waait zo weg. Wat doen wij met alle woorden die we horen? Nemen we ze ook écht ter harte, doen we er iets mee, of laten we ze ook zo van ons af glijden?

Zand als een teken van ontelbare wijsheid

Waar we net zagen dat zand een teken kan zijn van dwaasheid, word het ook gebruikt om wijsheid te omschrijven. Toen Salomo koning werd, mocht hij van God iets uitzoeken wat hij wilde ontvangen van Hem, hij kon alles krijgen wat hij maar wilde. God zei tegen hem: ‘Vraag wat Ik u geven zal’ (1 Koningen 3:5). Salomo vroeg aan God of dat hij een groot verstand mocht krijgen, of zoals er letterlijk staat: een groot hart. Hiermee wordt bedoeld dat Salomo vroeg om wijsheid, zodat hij eerlijk recht kon doen over het rijk waar hij over zou gaan regeren (1 Koningen 3:9). Salomo had zoveel wijsheid nodig voor alles wat hem te wachten stond. Daarom geeft God hem ontelbaar veel:

God gaf Salomo wijsheid, zeer veel inzicht en groot verstand, overvloedig als het zand dat aan de oever van de zee is. 
– 1 Koningen 4:29 (HSV)

Zoals God dat aan Salomo gaf, wij Hij ons ook ontelbaar veel wijsheid geven als we dat nodig hebben. We hoeven het alleen maar aan Hem te vragen.

Aan de slag!

  • Zand als teken van een ontelbare zegen

Als je een moment dichtbij zand bent, laat het dan door je vingers glijden en bedenk dan hoeveel God jou wil zegenen, hoe ontelbaar veel Hij van jou houdt. Neem er bewust de tijd voor.

  • Zand als teken van dwaasheid

Welke woorden heb jij zo langs je heen laten waaien, terwijl je er eigenlijk wel wat mee zou moeten doen?

  • Zand als teken van ontelbare wijsheid

Ga je vandaag iets doen waar je wijsheid voor nodig hebt? Vraag het aan God en ervaar hoe Hij je kan helpen.

Deel deze overdenking

  1. Kim schreef:

    Prachtig, dankjewel Marije!! ✨🙏❤️ Ik hou ook ontzettend van het strand en de zee 🤗🌊☀️ Gods zegen & lieve groet 🙏💕

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap