Zaaien, ontkiemen en groeien – het belang van Gods woord

24

mei

Marije Brandwijk

Het seizoen om bezig te zijn in je tuin is weer van start gegaan. Het zaaien kan beginnen! Ik kijk er altijd naar uit, wat een heerlijk werkje is dat! Terwijl ik dit schrijf, zit ik letterlijk naast een zaaitray zelfs. Ik zie al mooie bloemen voor mij, die ik hopelijk later kan plukken. Maar, dan moet ik wel goed gezaaid hebben en voor de zaadjes gezorgd hebben. Het gebeurt niet zomaar. Dit proces deed mij denken aan Gods Woord, wat vaak ook als ‘zaad’ gezien wordt.

Wanneer je zaadjes zaait, moet het eerst ontkiemen, voordat het kan gaan groeien tot een plant. Dit heeft tijd nodig, het zaadje moet eerst nog onder de grond blijven. Zo is het ook met Gods Woord, soms heeft het tijd nodig voordat je het echt begrijpt, het echt landt in je hart. Er is soms niet alleen lezen voor nodig, maar ook het overdenken. 

De gelijkenis van de zaaier

Wanneer ik aan zaaien en uiteindelijk groeien dacht, moest ik denken aan een gelijkenis die Jezus vertelt, de gelijkenis van de zaaier. Als ik eerlijk ben, vind ik het de laatste tijd lastig om Gods Woord te lezen en te overdenken. Misschien heb jij dat ook wel? Maar deze gelijkenis heeft mij echt weer motivatie gegeven om er weer prioriteit aan te geven. Zo staat er:

Luistert ú dan naar de gelijkenis van de zaaier. Als iemand het Woord van het Koninkrijk hoort en het niet begrijpt, dan komt de boze en rukt weg wat in zijn hart gezaaid was; dat is hij bij wie langs de weg gezaaid is. Maar bij wie op de steenachtige grond gezaaid is, dat is hij die het Woord hoort en dat meteen met vreugde ontvangt. Hij heeft echter geen wortel in zichzelf, maar hij is iemand van het ogenblik; en als er verdrukking of vervolging komt omwille van het Woord, struikelt hij meteen. En bij wie in de dorens gezaaid is, dat is hij die het Woord hoort; maar de zorgen van deze wereld en de verleiding van de rijkdom verstikken het Woord, en het wordt onvruchtbaar. Bij wie in de goede aarde gezaaid is, dat is hij die het Woord hoort en begrijpt, die ook vrucht draagt en voortbrengt, de één honderd-, de ander zestig-, en de ander dertigvoudig.
– Mattheüs 13:18-23 (HSV)

Zaaien, ontkiemen en groeien

In deze gelijkenis lazen we vier verschillende situaties, die elk iets betekenen.

1. Het zaad wordt gestrooid, maar het wordt meteen weer geroofd door de duivel (vers 18)

Jezus bedoelt hiermee de mensen mee die het Woord wel horen door bijvoorbeeld de prediking, of het wel lezen, maar er niets meedoen. Ze willen het niet begrijpen, doen er ook geen moeite voor. Hierdoor kan dat wat gezaaid is, worden geroofd door de duivel. Het is dus echt een keuze van jezelf om ervoor te zorgen dat het niet geroofd kan worden!

2. Het zaad dat tussen de stenen terecht komt (vers 20 & 21)

Dat zijn de mensen die het Woord meteen aannemen omdat ze er zó enthousiast over zijn, maar het niet de kans geven om het wortels te laten schieten. Hun geloof heeft geen diepgang (zie Kolossenzen 2:7). Hierdoor zal het zaad eerst wel even opkomen, maar wanneer er moeilijkheden zijn, zal het doodgaan.

3. Het zaad komt tussen distels terecht (vers 22)

Je zou denken, het zaad is goed, de grond is goed. Het zaad ontkiemt zelfs en groeit ook even. Maar toch sterft het later weer af. Dit komt doordat het verstikt wordt door de distels. Met de distels worden zorgen en rijkdom bedoeld. Dit zijn bijvoorbeeld de mensen die wel de Bijbel lezen, het ook geloven, maar tóch hun rijkdom belangrijker vinden.

4. Het zaad valt in de goede aarde (vers 23)

In de verschillende evangeliën staat uitgelegd wie deze mensen zijn. Het zijn de mensen die het Woord begrijpen, horen, opnemen en vasthouden. Dan kan het zaadje wat geplant is, echt ontkiemen, wortelschieten en gaan groeien. Gods woord is dus belangrijk, om te groeien in je geloofsleven, om houvast te hebben wanneer het moeilijk is!

Aan de slag!

  • Neem deze week extra de tijd om Gods Woord te lezen en te overdenken
  • Wat doet deze gelijkenis met je?
  • Denk er eens over na om iets te zaaien, bloemen bijvoorbeeld. Het kan je veel lessen geven voor je geloofsleven. Het hoeft ook echt niet ingewikkeld te zijn, trust me!

Deel deze overdenking

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap