Wat heeft kamperen in een tent met geloven te maken?

06

jul

Marijke Gootjes-Verhoeve

Kamperen in een tent: als je ervan houdt, is dit hét jaargetijde om je weer uit te leven! Het gaat om het gevoel van vrijheid, ongebondenheid, tijdelijkheid en flexibiliteit. Genieten van buiten zijn, dichtbij de natuur, terug naar de oorsprong. Misschien gaat jouw hart er niet sneller van kloppen, maar dan weet jij vast nog niet wat kamperen in een tent met geloven te maken heeft. En dat is meer dan je zou denken! 

Kamperen in een tent in het Oude Testament

De eerste beschrijving in de Bijbel van kamperen in een tent vind je in Genesis 12. Abram gaat als een nomade op reis naar een land dat God zal wijzen. In Exodus kun je lezen over de kampeerreis van het volk Israël die wel veertig jaar zou gaan duren. Bijzonder is dat in die periode God zelf ook in een tent komt wonen. 

De Israëlieten moeten een heiligdom voor Mij maken, zodat Ik te midden van hen kan wonen.
– Exodus 25:8 (NBV’21)

God wil in het midden van het tentenkamp van de Israëlieten wonen. Eerder was er de ontmoetingstent: een plek buiten het kamp waar iedereen die de HEERE zocht naartoe kon gaan. Zodra Mozes die tent binnenging daalde de wolkkolom neer en sprak God met Mozes (Exodus 33:7-11). Door de zonde was dat echter niet voor iedereen weggelegd. God gaat daarom een stapje verder en geeft de opdracht tot de bouw van een verplaatsbaar heiligdom, de tabernakel, waar verzoening en ontmoeting met Hem mogelijk werd. God wilde dicht bij álle mensen zijn. 

Kamperen in een tent in het Nieuwe Testament

En het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond.
– Johannes 1:14a (HSV)

Johannes beschrijft dat Jezus, het levende Woord, mens is geworden van vlees en bloed en onder ons heeft gewoond. Hij gebruikt daarvoor het Griekse woord eskenosen waardoor er eigenlijk staat: Hij heeft onder ons Zijn tent opgeslagen. Daarmee werd vast niet bedoeld dat Jezus op aarde kwam kamperen in een tent, alhoewel… de aarde was niet Zijn vaste verblijfsplaats. Zijn aardse lichaam was als een tent. God gaat echter opnieuw een stapje verder: Jezus heeft onder ons ‘getabernakeld’. Jezus kwam om ons te verzoenen met de Vader, zodat er niet langer een afstand was tussen God en ons. God wil ons ontmoeten en dicht bij ons zijn.

Kamperen nu, in je eigen lichaam?!

Wij weten dat wanneer onze aardse tent, het lichaam waarin wij wonen, wordt afgebroken, we van God een woning krijgen: een eeuwige, niet door mensenhanden gemaakte woning in de hemel.
– 2 Korintiërs 5:1 (NBV’21)

Wij kamperen op aarde in een tent, ons eigen stoffelijke lichaam, en dat is zeker niet altijd luxe kamperen! We zuchten vaak en verlangen naar de hemelse woning vanwege de ongemakken van het tijdelijke, verdrukking, lijden en dood. Toch kunnen we vol goede moed blijven en God dienen, omdat Gods Geest al bij/in ons woont (vers 2-9). Opnieuw, God is dichtbij, in onze eigen tent! 

Kamperen in de eeuwigheid

Kamperen in een tent is dus een beeld van tijdelijkheid en flexibiliteit op aarde, maar ook van verzoening, nabijheid en intimiteit. Terug naar de oorsprong van hoe God het ooit voor zich zag. Geen afstand tussen Hem en jou. En dat is ook wat Hij voor de toekomst in gedachten heeft:

God zal Zijn tent over hen uitspreiden!
– Openbaring 7:15 (HSV)

Zie, de tent van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen zijn volk zijn, en God Zelf zal bij hen zijn en hun God zijn.
– Openbaring 21:3 (HSV)

Over Jeruzalem wordt geprofeteerd dat het een oord zal zijn waar je onbezorgd kunt wonen, een tent die nooit wordt afgebroken, waarvan geen tentpin ooit wordt uitgerukt en geen touw wordt losgemaakt.
– Jesaja 33:20 (NBV’21)

Geloven blijkt dus alles te maken te hebben met kamperen in een tent. Dus zelfs als jij niet van kamperen houdt, hoop ik dat je toch enthousiast bent geworden over ‘gelovend’ kamperen, waarvoor je niet eens zelf een tent hoeft op te zetten!

Aan de slag!

 • Neem vandaag een moment van ontmoeting, intimiteit met God. Hij is dichtbij! 
 • Denk eens na over Gods beeldspraak over kamperen in een tent:
  – Verleden, heden, toekomst; wat spreekt je aan in deze tijdsperioden?
  – Tijdelijkheid en flexibiliteit; waar heb jij het meeste moeite mee? Je richten op wat
    eeuwigheidswaarde heeft of gaan waar Hij je zendt?
  – Op welke manier ervaar jij vrijheid in het geloof? 

Bron: Studiebijbel

Deel deze overdenking

 1. Isabella schreef:

  Prachtige manier van reflectie. Ook wel even van mmm. Dank je wel.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap