Bijzondere Bijbelverhalen: De bloedvloeiende vrouw zet alles op het spel

05

jul

Mandy

Gisteren hadden we het over de bijzondere taak die Maria kreeg en haar antwoord daarop. Vandaag wil ik op een andere vrouw uit een bekende Bijbeltekst focussen. Eentje zonder naam, maar met net zo’n bijzonder verhaal: de bloedvloeiende vrouw uit Markus 5. Lees mee en laat je verwonderen over haar moed.

We beginnen met wat context: in de tijd van de Bijbel waren vrouwen die menstrueerden onrein. In Leviticus staat duidelijk wat dat betekende voor een vrouw.

Wanneer een vrouw vloeit en de vloeiing in haar lichaam bestaat uit bloed, dan moet zij zeven dagen in haar afzondering zijn. En ieder die haar aanraakt, is onrein tot de avond.
– Leviticus 15:19 (HSV)

Een vrouw die gedoemd is apart te leven

Best een hele impact toch, voor iets dat maandelijks terugkomt. Wat betekent dat voor een vrouw die al twaalf jaar aan bloedverlies lijdt? Zij leeft waarschijnlijk compleet buiten de maatschappij, omdat niemand met haar mag omgaan. Ze neemt niet deel aan het gewone leven, maar is afgescheiden van elk menselijk contact. Ze mag zich niet onder mensen begeven, nooit. Wat ze vervolgens besluit te doen brengt dan ook een enorm risico met zich mee.

En een zekere vrouw, die al twaalf jaar bloedvloeiingen had, en veel geleden had door toedoen van veel dokters, en alles wat zij bezat, daaraan uitgegeven had en geen baat gevonden had, maar met wie het veeleer erger geworden was, deze had van Jezus gehoord en kwam van achteren de menigte in en raakte Zijn bovenkleed aan, want zij zei: Als ik maar Zijn kleren kan aanraken, zal ik gezond worden. En meteen droogde de bron van haar bloed op, en merkte zij aan haar lichaam dat zij van die aandoening genezen was.
– Markus 5:25-29 (HSV)

Een vrouw die door Jezus wordt teruggeroepen

Deze vrouw is zó wanhopig dat ze zich onder de mensen begeeft. Het risico dat het met zich meebrengt probeert ze angstig uit haar gedachten te verbannen. ‘Wat als het niet werkt? Wat als ik betrapt word? Bestraft?’ Ze klampt zich vast aan het geloof dat Jezus haar kan helpen.

En dat kan Hij. 

En meteen toen Jezus bij Zichzelf merkte dat er kracht van Hem uitgegaan was, keerde Hij Zich om in de menigte en zei: Wie heeft Mijn kleren aangeraakt? En Zijn discipelen zeiden tegen Hem: U ziet dat de menigte tegen U opdringt, en zegt U dan: Wie heeft Mij aangeraakt? Maar Hij keek om Zich heen om haar te zien die dat gedaan had. En de vrouw, die bevreesd was en beefde, omdat zij wist wat er met haar gebeurd was, kwam en wierp zich voor Hem neer en vertelde Hem de volle waarheid. Toen zei Hij tegen haar: Dochter, uw geloof heeft u behouden; ga heen in vrede en wees genezen van uw aandoening.
– Markus 5:30-34 (HSV)

De vrouw wordt betrapt. Ze is bevreesd en beeft, want ze weet wat dit moment kan betekenen. Wat voor straf zal ze krijgen? Maar Jezus doet niets van dit alles. Hij doet iets dat haar verstand ver te boven gaat: Hij noemt haar ‘dochter’. Als uitgestotene van de gemeenschap voelde ze zich waarschijnlijk allesbehalve een dochter en zeker geen dochter van God. Jezus noemt haar dochter én zegt dat ze behouden is. Ze hoort bij God.

De moedige stap die de vrouw zette deed haar leven op de grondvesten schudden. Vanaf die dag was alles anders. Ze kon weer terugkeren in de maatschappij, maar nog veel belangrijker: ze had de zekerheid dat ze bij God mocht horen. 

Aan de slag!

De moeilijkste stappen kunnen de meeste zegen in zich hebben. Dat bewijst dit Bijbelverhaal. Net als Maria zette deze vrouw een stap die tegen alles inging, maar die het grootste verschil maakte. Jezus is met je en weet hoeveel moeite het je kost om iets te doen dat angst aanjaagt. Durf je met Hem die stap te zetten?

Deze overdenking is geïnspireerd door het boek ‘Laat je bevrijden’ van Charles Martin, waarin hij verschillende Bijbelverhalen in de schijnwerper zet en laat zien wat de grote impact ervan op het leven van mensen was.

Deel deze overdenking

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap