Worden wie je bent (deel 2)

03

okt

Gastblogger

Gisteren kon je lezen dat worden wie je bent, het ontdekken van je identiteit en Gods plan met je leven begint bij een openbaring van wie God is. Het draait in ons leven altijd in de eerste plaats om Hem. Vanuit Zijn rijke genade leven wij, bewegen wij, en bestaan wij. Als wedergeboren Christen ligt jouw identiteit in Christus. Je kunt worden wie je bent, als je gaat ontdekken wie jij bent in Christus.

Het is een veel besproken onderwerp: wie je bent in Christus. Zelf ben ik van mening dat dit ook een heel belangrijk onderwerp is. Door het weten wie je bent in Hem, ontdek je jouw ware identiteit.

Je bent een nieuwe schepping

Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping: het oude is voorbijgegaan, zie, alles is nieuw geworden.
–  2 Korinthe 5:17 (HSV)

Als wedergeboren christen ben jij een nieuwe schepping. Je bent een wedergeboren christen als je erkent en belijdt dat je Jezus nodig hebt in je leven en je gelooft in het verlossende offer van Jezus aan het kruis. Paulus zegt zelfs: ‘Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij [….]‘ (Galaten 2:20, HSV)
Jouw oude zondige natuur is met Christus aan het kruis gegaan, je bent een nieuwe schepping. Je bent met Jezus gestorven en weer opgestaan in een heel nieuw leven samen met Hem. Je hebt de Heilige Geest ontvangen die door jou heen wil werken, zodat je vrucht zult dragen tot eer en glorie van de Vader.

Je bent een kind van God

Immers, zovelen als er door de Geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God. Want u hebt niet de Geest van slavernij ontvangen, die opnieuw tot angst leidt, maar u hebt de Geest van aanneming tot kinderen ontvangen, door Wie wij roepen: Abba, Vader! Geest Zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn.
 – Romeinen 8:14-16 (HSV)

Jij mag jezelf een kind noemen van de Almachtige God! God zelf is jouw Vader, jouw Abba. Het verheugt God als jij Hem ziet als Vader en als Zijn kind toenadering tot Hem zoekt. Je mag dan ook in alle vrijmoedigheid naderen tot de troon van genade. Hem daar ontmoeten en je hart met Hem delen om barmhartigheid en genade te kunnen ontvangen. Je mag vrijmoedig komen omdat Jezus jou is voorgegaan en jou vrijpleit: je bent vergeven en rechtvaardig verklaard.

Je bent rechtvaardig verklaard

Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heere Jezus Christus.
– Romeinen 5:1 (HSV)

Je bent op grond van het offer van Jezus door God, jouw hemelse Vader, rechtvaardig verklaard en hierdoor kun je in vrede met God leven. Een geschenk uit pure genade. Jij kan hier niks aan toevoegen of voor laten om als rechtvaardige gezien te worden. Het kan soms zijn dat jij je niet zo voelt doordat je nog weleens zondigt. Maar voor God ben jij geen zondaar meer, maar sta je recht voor Hem als rechtvaardige.

God wil jou bevestigen in je identiteit, maar pas op want iemand anders wil het roven

U bent mijn geliefde Zoon, in Wie Ik mijn welbehagen heb!
– Markus 1:11 (HSV)

Met deze woorden sprak God tot Jezus toen Hij door Johannes gedoopt was en uit het water opkwam. In Christus ben ook jij een geliefd kind van de Vader en vindt Hij vreugde in jou.

Net nadat de Vader Jezus bevestigde in Zijn identiteit werd Jezus in de woestijn op de proef gesteld door de duivel. De duivel zegt daar: ‘Als U Gods Zoon bent…’ (Mattheüs 4:3, HSV)
Wat probeert de duivel hier te doen? Hij probeert verwarring te zaaien door leugens en halve waarheden. Als U Gods zoon bent? Ja, natuurlijk is Jezus Gods Zoon en gelukkig weet Hij dit zelf ook heel goed en laat zich niet in verleiding brengen om dit te bewijzen zoals de duivel dat gewild had. In plaats daarvan spreekt Jezus Gods Woord.
De duivel probeert in ons leven ook vaak verwarring te zaaien en strooit met leugens of halve waarheden. Laat je niet verleiden, maar houd je vast aan de waarheid van Gods Woord waarin opgeschreven staat wie jij bent in Christus.

Aan de slag!

Lees vandaag eens Efeze 1:3-14 in je eigen Bijbel, onderstreep of schrijf in een schriftje welke waarheden er staan met betrekking tot jouw identiteit in Christus. Memoriseer deze teksten voor het geval iemand je in de war wilt brengen.

Deel deze overdenking

 1. Renee schreef:

  Wat een mooie en duidelijke blogs Carola, dankjewel.
  Wat een genade om te weten dat Jezus voor mijn zonden gestorven is en dat ik Gods geliefd kind ben.
  Iemand zei eens God ziet ons in Christus aan, dat betekent dat als God naar ons kijkt Hij als het ware Jezus ziet omdat Jezus àlle schuld gedragen heeft op het kruis van Golgotha! Waardoor wij vrijgekocht zijn en werkelijk vrij zijn! Wat een genade, Prijs de Vader, prijs de Zoon, prijs de Geest die in ons woont! Ik sta vol ontzag voor U niemand is aan U gelijk 🙌🏻

 2. Carola schreef:

  Bedankt voor je liefdevolle reactie Renee,
  Daarbij ook een zeer waardevolle aanvulling, want zo is het hoor!

  Zegen voor jou Renee!
  Lieve groet Carola

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap