Worden wie je bent (deel 1)

02

okt

Gastblogger

Worden wie je bent. Huh? Hoe bedoel je dat? Hoe moet ik worden wie ik ben, als ik soms helemaal niet goed weet wie ik ben? Wellicht stel jij jezelf weleens de vraag: “Wie ben ik nou eigenlijk en welk doel heeft mijn leven hier op aarde?” Het zijn heel belangrijke vragen, maar vandaag wil ik kijken naar een nog belangrijkere vraag: “Wie is God voor mij?”

Het draait altijd om Hem!

Om mee heen zie ik mensen worstelen met hun identiteit. Ze weten niet goed wie ze nu eigenlijk zijn en stellen vragen als: wie ben ik, wat doe ik ertoe, wat wordt er van mij verwacht? Het is soms een zoektocht om je ware identiteit te ontdekken. Zelf geloof ik dat het ontdekken van onze identiteit begint bij een openbaring van wie God is. Het verhaal van Mozes bij de brandende doornstruik is hier een voorbeeld van. Ik wil niet suggereren dat Mozes ook met dit soort vragen rondliep, maar nadat God Zichzelf aan hem openbaarde, ontdekte hij wel zijn ware identiteit. God vertelt welk plan Hij met Mozes (en Zijn volk) heeft, maar niet voordat Hij duidelijk heeft gemaakt wie Hijzelf is en dat Hij degene is die het plan met Mozes tot uitwerking zal brengen.

Mozes zei: Laat ik nu naar dat indrukwekkende verschijnsel gaan kijken, waarom de doornstruik niet verbrandt. Toen de HEERE zag dat hij ging kijken, riep God tot hem uit het midden van de doornstruik en zei: Mozes, Mozes! Hij zei: Zie, hier ben ik! En Hij zei: Kom hier niet dichterbij. Doe uw schoenen van uw voeten, want de plaats waarop u staat, is heilige grond.

Hij zei verder: Ik ben de God van uw vader, de God van Abraham, de God van Izak en de God van Jakob. En Mozes bedekte zijn gezicht, want hij was bevreesd God aan te kijken.

De HEERE zei: Ik heb duidelijk de onderdrukking van Mijn volk, dat in Egypte is, gezien en heb hun geschreeuw om hulp vanwege hun slavendrijvers gehoord. Voorzeker, Ik ken hun leed.

Daarom ben Ik neergekomen om het volk te redden uit de hand van de Egyptenaren, en het te leiden uit dit land naar een goed en ruim land, naar een land dat overvloeit van melk en honing, naar het gebied van de Kanaänieten, de Hethieten, de Amorieten, de Ferezieten, de Hevieten en de Jebusieten. Nu dan, zie, het geschreeuw om hulp van de Israëlieten is tot Mij gekomen. En Ik heb ook de onderdrukking gezien waarmee de Egyptenaren hen onderdrukken. Nu dan, ga op weg Ik zal u naar de farao zenden, en u zult Mijn volk, de Israëlieten, uit Egypte leiden.
– Exodus 3:3-10 (HSV)

Mozes ontdekt hoe God hem ziet en welk plan Hij met zijn leven heeft. Mozes is niet bedoeld om kleinvee te drijven, maar een volk uit te leiden. Het is een ontmoeting waarbij het in de eerste plaats niet zozeer draait om Mozes, maar om wie God is.

God van Abraham, Izak en Jacob.

God noemt Zichzelf de God van Abraham, Izak en Jacob. Mannen met ieder zo hun eigen tekortkomingen en worstelingen. Het gaat ook hier niet om deze mannen, maar om wie God is. God die barmhartig, genadig, geduldig en rijk aan goedertierenheid en trouw is. Jouw God! De God die ook jou ziet en hoort. Die jouw leed kent en neerdaalde om jou te redden en je leven te leiden. Deze God wil zich aan jou openbaren, zodat je gaat ontdekken wie Hij is, om vervolgens te ontdekken wie jij bent in Hem. 

Wie ben ik dan?

Nadat God zich geopenbaard heeft aan Mozes en gezegd heeft dat Hij Mozes zal zenden om Zijn volk uit Egypte te leiden, vraagt Mozes: ‘Wie ben ik, dat ik naar de farao zou gaan en de Israëlieten uit Egypte zal leiden? En […] Wat moet ik dan tegen hen zeggen?
Mozes vraagt zich af wie hij is om dit te doen, maar God geeft hier geen antwoord op. Opnieuw maakt God duidelijk wie Hijzelf is: IK BEN DIE IK BEN, en IK zal met u zijn.

Ook bij jou vandaag!

Aan de slag!

In Jezus kunnen we zien wie God is. Jezus, Die vanuit de hemel neerdaalde naar de aarde om jou te redden. Jou te brengen vanuit het rijk van de duisternis naar het rijk van het Licht. De Heilige Geest wil jouw leven leiden en de grootheid van de Vader openbaren. Het draait in de eerste plaats altijd om Hem! Luister of zing mee en proclameer de grootheid van God.

Deel deze overdenking

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap