Wist jij dit van de Heilige Geest? Deel 2 – Hij is een Helper

09

dec

Mandy

Gisteren hadden we het over de Heilige Geest als Trooster. Gek genoeg gaan we het daar vandaag wéér over hebben, maar dan met een iets andere draai. ‘Trooster zijn’ betekent namelijk ook iets anders! Lees verder in Johannes 14.  

Voordat we dit stukje uitpakken: in andere vertalingen staat in plaats van het woordje ‘trooster’ ook wel ‘helper’. Die titel gaat ons helpen (haha) bij het begrijpen van de rol van de Heilige Geest.

Bij de Trooster is er niet alleen ruimte voor je gevoelens, want daar blijft het niet bij. De Heilige Geest gaat verder dan dat:

Maar de Trooster, de Heilige Geest, Die de Vader zenden zal in Mijn Naam, Die zal u in alles onderwijzen en u in herinnering brengen alles wat Ik u gezegd heb.
– Johannes 14:26 (HSV)

De Heilige Geest geeft richting aan onze gevoelens

Onderwijzer. Leraar. Geheugensteun. Dat is blijkbaar een andere kant van het troosten, die minstens zo belangrijk is. Als twee kanten van dezelfde medaille. Niet alleen is er ruimte voor alle (moeilijke) gevoelens – héél belangrijk – maar na het uiten daarvan heb je ook richting nodig, een kant die je ermee op kunt gaan. De waarheid die je de juiste kant op helpt. Dat is óók wat de Heilige Geest doet. Hoe doet Hij dat precies?

Aan ons echter heeft God het geopenbaard door Zijn Geest. De Geest immers onderzoekt alle dingen, zelfs de diepten van God. Want wie van de mensen kent de dingen van de mens dan de geest van de mens, die in hem is? Zo kent ook niemand de dingen van God dan de Geest van God. En wij hebben niet ontvangen de geest van de wereld, maar de Geest Die uit God is, opdat wij zouden weten de dingen die ons door God genadig geschonken zijn. Van die dingen spreken wij ook, niet met woorden die de menselijke wijsheid ons leert, maar met woorden die de Heilige Geest ons leert, om geestelijke dingen met geestelijke dingen te vergelijken.
– 1 Korintiërs 2:10-13 (HSV)

De Heilige Geest vormt de brug tussen de Vader en ons

Zoals de Studiebijbel zo mooi zegt: ‘Gods Geest overbrugt de kloof tussen de diepe dingen van God en het menselijk hart, en helpt de mensen barmhartig om de boodschap van het kruis, die anders onbegrijpelijk zou zijn, te verstaan.’ Oftewel: de Heilige Geest leert ons begrijpen wat Gods bedoeling met ons is.

Dat zit hem in grote dingen als onze redding en Gods plan met deze wereld, zoals we dat in de Bijbel lezen. Maar misschien ook wel in de leiding van dag tot dag, in die ingeving die je hebt als je Bijbel leest of in gesprek met iemand bent. Als de Heilige Geest een brug is, wil Hij heel dichtbij komen, tot in de kleinste details van je dag en leven. Laat je Hem daar toe?

Aan de slag!

Zullen we de Heilige Geest vandaag ‘gewoon’ uitnodigen? Om in ons leven van minuut tot minuut aanwezig te zijn? Bid maar mee:

‘Heilige Geest, vandaag wil ik U vragen nabij te zijn. Herkenbaar. Zodanig dat ik er niet omheen kan. Ik wil U uitnodigen in de beslissingen die ik neem, de gesprekken die ik voer en alle momenten die er zijn. Wilt U iets van uzelf laten zien? Om Jezus’ wil, amen.’

Deel deze overdenking

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap