Wil jij zijn als goud?

28

okt

Maartje Kok

Misschien heb je het wel eens meegezongen met dit lied: ‘Maak mij rein voor U als gelouterd goud en zuiver zilver. Laat mij zijn voor U als gelouterd goud, puur goud.’ Vol overtuiging, overgave en verlangen. Dit wilde je, leven voor Hem.  Gelouterd en vrij van grote zonden zijn. Om Hem te dienen en om Hem de eer te geven die Hem toe komt. Wat wordt er eigenlijk gezegd over het vuur en het goud in de Bijbel, en wat zegt dat over de tekst die we zingen?

De eerste brief van Petrus, deze brief schrijft hij waarschijnlijk tijdens de regering van keizer Nero 54-68 na Christus. Het is een brief die aanspoort om te volharden in het geloof te midden van lijden en vervolging. Petrus begint de brief echter met de drie-enige God:

“Door God, de Vader, voorbestemd om, geheiligd door de Geest, gehoorzaam te zijn aan Jezus Christus en met zijn bloed besprenkeld te worden. Genade zij u en vrede, in overvloed.”
(1 Petrus 1:2, NBV)

Erfenis

Daarna borduurt hij voort vanuit God op wat de gelovigen allemaal hebben ontvangen toen ze in Hem zijn gaan geloven. Namelijk, een erfenis:

“Geprezen zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus,  Die ons, overeenkomstig Zijn grote barmhartigheid, opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop,  door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkbare erfenis,  die in de hemelen bewaard wordt voor u. U wordt immers door de kracht van God bewaakt door het geloof tot de zaligheid, die gereedligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd.”
(1 Petrus 1: 3-5, HSV)

Het lijkt alsof Petrus heel bewust de woorden uitkiest, het zijn krachttermen die je eigenlijk eens goed tot je moet laten doordringen. Het is onvergankelijk en onbevlekt wat er voor jou, die is gaan geloven in Jezus, is weggelegd. En, het wordt speciaal bewaard voor jou. De erfenis van het eeuwige leven, dat leven wat hier op aarde nog nooit in iemand is opgekomen en nog niet iemand zo mooi heeft kunnen bedenken. Dat bewaart God in zijn macht voor jou. Waarom? Omdat Hij barmhartig is.

Een troost voor zowel de christenen toen als voor jou en mij. De christenen waaraan Petrus schrijft hadden vooral te maken met verbaal geweld en discriminatie. De volksgenoten van de christenen vonden het maar raar dat de christenen keuzes maakte die niet meer hetzelfde waren als vroeger. Ze zagen dus overduidelijk een verandering in hun handelen, ze handelden niet meer naar de zonden maar naar het heilig leven volgens de woorden van God. Dit zorgde soms ook voor sociale buitensluiting.

Omdenken

“Verheug u hierover, ook al moet u nu tot uw verdriet nog een korte tijd allerlei beproevingen verduren. Zo kan de echtheid blijken van uw geloof – zoveel kostbaarder dan vergankelijk goud, dat toch ook in het vuur wordt getoetst – en zo verwerft u lof, eer en roem wanneer Jezus Christus zich zal openbaren. U hebt hem lief zonder hem ooit gezien te hebben; en zonder hem nu te zien gelooft u in hem en ervaart u een onuitsprekelijke, hemelse vreugde, omdat u het einddoel van uw geloof bereikt: uw redding.”
(1 Petrus 1: 6-9, NBV)

De lezers van de brief hadden vooral te maken met discriminatie omdat ze totaal anders wilden leven dan de mensen om hen heen. Ze wilden zuiver en rein zijn omdat ze de waarde van Jezus zijn gaan zien.

Petrus lijkt hier een omdenkertje op te schrijven. Namelijk, al die soorten beproevingen zijn er omdat zo de echtheid van je geloof zal blijken. Blijf je vasthouden als er allerlei dingen gebeuren? Of zeg je Jezus vaarwel? Worstel je met Hem in de moeilijke tijden, of laat je Hem gaan?

Goud

Petrus gebruikt het voorbeeld van goud. Goud gaat in het dagelijks leven door het vuur zodat de onzuiverheid naar de oppervlakte rijst en door de goudsmid weggeschept kan worden, zodat het goud steeds zuiverder en kostbaarder wordt. Het vuur haalt dus de onzuiverheden weg.

Onzuiverheden die gelijk staan aan de zonden in ons leven, ons vertrouwen op onszelf of op andere dingen buiten God. Het idee dat wij zelf onze boontjes wel kunnen doppen en niet afhankelijk willen zijn van God en zijn leiding. De gedachte dat we zelf onze wegen kunnen uitstippelen en niet al onze zorgen op Hem willen werpen. Petrus laat zien dat deze tijden van beproevingen en verzoekingen de gelovigen juist leert te zien dat ze het alleen bij Jezus moeten zoeken.

Wil jij zijn als goud? Dan vraag je niet om makkelijke situaties, maar dan bid je ook indirect:
“Doorgrond mij, God, en ken mijn hart, peil mij, weet wat mij kwelt, zie of ik geen verkeerde weg ga, en leid mij over de weg die eeuwig is.”
(Psalm 139: 23-24, NBV)

Ik weet niet in welke situatie jij nu verkeert. Misschien voel jij je buitengesloten omdat je andere keuzes maakt dan de mensen om je heen. Houd je vast aan dit Bijbelgedeelte, leer het te doorgronden en de schatten ervan te zien. Hij zuivert, omdat Hij wil dat je goud wordt. Dat zong je toch? Hij wil het verhoren. Zuiver als goud zul je zijn. Geworteld in zijn vreugde en genade. Zelfs in de pijn zijn de lezers van deze brief vervuld met een onuitsprekelijke hemelse vreugde. Dat wens ik je toe.

Verheug je in Jezus, en zie uit naar je erfenis. Weet je bij Hem geborgen, weet dat Hij je heiligt tot eer en glorie van Hemzelf en alles ten goede voor jou. Petrus roept ertoe op om te kijken naar wie God is en naar onze toekomst want: het beste komt nog!

Aan de slag!

– Lees 1 Petrus 1. Onderstreep wat je opvalt en verdiep je in de woorden die er worden gezegd.
– Welke periodes waren voor jou zuiverende periodes?
– Wat heb je in die tijd geleerd van God? Schrijf het op en dank God daarvoor!

Deel deze overdenking

  1. Kim schreef:

    Dankjewel Maartje :’) Soms is het zo moeilijk :’ -… Maar laten we vast blijven houden aan Hem Die alle eer en glorie toekomt en Die betrouwbaar is in het uit laten komen van al Zijn beloftes <3

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2024 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap