Wij vieren feest omdat Jezus weer leeft!

16

apr

Dorine

Voor de discipelen waren de afgelopen dagen, meer dan 2000 jaar geleden, geen feest.  Juist het tegenovergestelde van een feest. Voor hen was het een ware emotionele achtbaan geweest! Tijdens het Paschafeest werd Jezus Jeruzalem binnengehaald onder luid geroep: HOSANNA voor de zoon van David. Het Joodse volk accepteerde Jezus als de beloofde Verlosser! Wauw, dat was een feest! En zij waren degenen die afgelopen jaren in de leer bij deze grote Verlosser waren geweest! Geweldig!

Maar al snel sloeg de sfeer om. Opeens werd Jezus uitgespuugd door datzelfde volk. Hij werd geslagen, vernederd en bespot. Uiteindelijk werd Hij gedood aan het kruis. De discipelen werden misschien wel gek van onzekerheid. Zouden ze nu achter hen aan komen? Hoe zat dat nou met die Jezus?! Ik kan mij voorstellen dat ze helemaal kapot waren van alle emoties en gedachten. Voor hen was het geen feest.

Maar terwijl de discipelen in rouw waren, werd op deze vroege ochtend de dood voorgoed verslagen!

“De dood is opgeslokt door de overwinning. Dood, wat wil je nu nog? Waar is nu je macht?” De dood heeft macht door het kwaad, en het kwaad heeft macht door de wet van Mozes. Maar prijs God, Hij heeft ons de overwinning gegeven door onze Heer Jezus Christus. (1 Korinthe 15:55-57)

Ik krijg van deze verzen in de Bijbel altijd een uitbundige juichstemming! HE DID IT! THAT’S MY GOD.

Doordat Hij volledig zonder zonde is, kon Hij de straf voor onze zonden dragen. Doordat Hij onze zonden en schuld heeft meegenomen de dood in zijn wij vrij van zonde en schuld. Wij zijn vrij! Dat alleen al is iets waar we intens dankbaar voor kunnen zijn! Maar er is meer… doordat Jezus uit de dood is opgestaan en daardoor de dood overwonnen heeft, hebben wij het eeuwig leven gekregen. Een leven samen met HEM!!!

Dit is iets wat de discipelen op dat moment nog helemaal niet konden zien. Dat inzicht krijgen ze later wanneer Jezus voor zijn hemelvaart met de discipelen in gesprek gaat.

Voor ons is Pasen een feest met een dubbele inhoud. We vieren feest, omdat Jezus ons de verlossing van zonde en het eeuwig leven heeft gegeven. We horen nu bij Zijn Koninkrijk hier op aarde, Jezus is de Koning van ons hart en van Zijn gemeente. Met Pasen kijken we ook vooruit. We leven nu nog op deze wereld die onderworpen is aan de satan, al kennen we al wel de bevrijding van zonde. Wanneer de trompet klinkt zal ons lichaam van vlees en bloed veranderen in een onsterfelijke lichaam. Dan zal Jezus de Koning zijn van de hemel en de aarde!

Maar ik zeg jullie, broeders en zusters: vlees en bloed kunnen het Koninkrijk van God niet binnengaan. Sterfelijke dingen kunnen geen onsterfelijkheid binnengaan. Kijk, ik vertel jullie een goddelijk geheim. We zullen niet allemaal eerst sterven. Als de laatste trompet klinkt zullen we allemaal in één ogenblik veranderd worden. Want op een dag zal er op de trompet worden geblazen. Dan zullen de doden als onsterfelijke mensen uit de dood opstaan. En wij zullen op dat moment veranderd worden. Want dit sterfelijke lichaam moet onsterfelijkheid aantrekken. En op het moment dat dit sterfelijke lichaam onsterfelijkheid heeft aangetrokken, is werkelijkheid geworden wat in de Boeken staat: “De dood is opgeslokt door de overwinning. Dood, wat wil je nu nog? Waar is nu je macht?” De dood heeft macht door het kwaad, en het kwaad heeft macht door de wet van Mozes. Maar prijs God, Hij heeft ons de overwinning gegeven door onze Heer Jezus Christus. (1 Korinthe 15:50-57)

HALLELUJA, we prijzen u Jezus voor wat u voor ons heeft gedaan! U ging uit liefde voor ons tot in de dood. U heeft het kwaad en de dood overwonnen! Wilt u elke dag hier op aarde de Koning van mijn hart zijn, totdat we bij U zijn op de nieuwe aarde waar Uw eeuwige Koninkrijk heersen zal? Amen.

Aan de slag!

Deel deze overdenking

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2024 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap