U wilde de hemel niet zonder ons

17

apr

Stefanie

Het lied ‘What a beautiful name’ van Hillsong staat bij mij al een aantal dagen op repeat. Op dit moment is het mijn lievelingsnummer! Het staat op het nieuwste album van Hillsong Worship (het hele album is trouwens echt het luisteren waard, moet je zeker eens doen). Ik word met name geraakt door één regel uit het lied: ‘You didn’t want heaven without us.’ Het is haast ondenkbaar dat die grote God, de Schepper van hemel en aarde, Degene die alle macht heeft, niet zonder ons in de hemel wil zijn. Hij kiest voor ons. Hij wil ons in de hemel hebben en had daar alles voor over.

In het begin van de schepping waren de mens en God onafscheidelijk. Ze leefden samen, wandelden samen door de hof van Eden en praatten met elkaar. Totdat het mis ging. De mens koos ervoor om te zondigen, waardoor ze niet meer in Gods aanwezigheid kon zijn. Dat is een keihard feit.

Want álle mensen zijn ongehoorzaam aan God. Daardoor moeten álle mensen leven zonder de heerlijke aanwezigheid van God in hun leven. (Romeinen 3:23)

Het kwaad brengt altijd de dood: het is je loon voor wat je hebt gedaan. (Romeinen 6:23a)

Het gevolg van de ongehoorzaamheid van de mens is keihard. Enigszins logisch, want onze zonde was en is groot. We ontkomen er niet aan, zolang we in deze wereld leven zullen we blijven zondigen. Ongehoorzaamheid aan God betekent dat we niet in Zijn aanwezigheid kunnen zijn. Een leven zonder God eindigt met de dood. Dit is natuurlijk een verschrikkelijk vooruitzicht, maar gelukkig weten we inmiddels beter. Dit is niet het einde dat God voor ons voor ogen heeft. De Bijbelteksten gaan nog verder, lees maar mee:

Want álle mensen zijn ongehoorzaam aan God. Daardoor moeten álle mensen leven zonder de heerlijke aanwezigheid van God in hun leven. Maar door Gods liefdevolle goedheid worden ze vrijgesproken van hun schuld. Niet omdat ze dat verdienen, maar dankzij Jezus Christus. God heeft Hém gegeven als manier om de vriendschap tussen God en de mensen te herstellen. Namelijk door Jezus’ dood. Mensen die dat geloven, kunnen vergeving krijgen voor wat ze verkeerd gedaan hebben. (Romeinen 3:23-25a)Het kwaad brengt altijd de dood: het is je loon voor wat je hebt gedaan. Maar de liefdevolle goedheid van God geeft een geschenk: het eeuwige leven, door onze Heer Jezus Christus. (Romeinen 6:23)

Het vervolg van deze Bijbelteksten laat zien dat God goed is en vol liefde en medelijden. Hij heeft met ons te doen, Hij wil niet dat wij een eeuwige dood tegemoet gaan. Hij gunt ons een eeuwig leven bij Hem in de hemel. Onze zonde was groot, maar Gods liefde en genade waren groter. Hij wist dat er maar één manier was om dat mogelijk te maken. De enige weg naar de hemel is Jezus. De afgelopen dagen hebben we daarbij stilgestaan. We hebben gedacht aan Zijn lijden en sterven, maar Zijn opstanding was dé cruciale factor. Zonder de opstandig zou de dood nog steeds de overhand hebben, maar Jezus heeft door Zijn opstandig de dood overwonnen. Hierdoor is de weg naar de Vader vrij en kan niets ons meer van Hem scheiden.

 

Misschien heb je de bovenstaande afbeelding al wel eens vaker gezien. Het illustreert de kloof die er tussen God en mens is. Er was een gigantische afstand tussen God en ons, en die afstand konden wij niet overbruggen. Dat kon alleen God. En in Zijn liefde en genade maakte Hij een weg: Jezus. Dit staat ook geschreven in Johannes 14:6, waar Jezus zegt:

IK BEN de weg en de waarheid en het leven. Alleen door Mij kun je bij de Vader komen.

Jezus gebruikt hier de woorden IK BEN. In het Grieks staat daar ‘ego eimi,’ wat veel nadrukkelijker is dan de gewone manier om ‘ik ben…’ te zeggen. In het Oude Testament maakt God Zich met de naam IK BEN aan Mozes bekend. Lees Exodus 3:14. Door deze naam te gebruiken, geeft Jezus dus aan dat Hijzelf God is. Vergelijk dit maar eens met Matteüs 14:27.

Aan de slag!

Luister eens naar het lied What a beautiful name en laat de tekst op je inwerken.

Hij (Jezus) was God, maar Hij vond dat niet zó belangrijk, dat Hij het niet los kon laten. Nee, Hij heeft zelfs al zijn goddelijkheid opgegeven. Hij kwam naar de aarde om een dienaar te worden. Hij werd helemaal mens. En als mens heeft Hij Zichzelf vernederd door God gehoorzaam te zijn tot de dood. Ja, zelfs tot de dood aan een kruis. Daarom heeft God Hem ook de hoogste eer en de allergrootste macht gegeven. Hij heeft Hem belangrijker en machtiger gemaakt dan wie dan ook. Want God wil dat iedereen in de hemel, op de aarde en onder de aarde de knieën zal buigen voor Jezus. Hij wil dat iedereen hardop zal toegeven dat Jezus de Heer is. Want dat eert God de Vader! (Filippenzen 2:6-11)

Buig je knieën (als je dat kan) in aanbidding voor Jezus en belijd hardop dat Jezus jouw Heer is, want we lezen in de Bijbeltekst hierboven dat dit God eert! Dank Jezus dat Hij in jouw plaats de straf heeft gedragen en dat Hij door het kruis de weg naar de Vader heeft vrijgemaakt, waardoor ons een eeuwig leven in de hemel te wachten staat!

 

Deel deze overdenking

  1. Ashley schreef:

    Heel mooi!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2024 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap