Wie is de Mol in deze wereld? – deel 1

17

jun

Yael Juch

‘Ja, tatjes!’ Mijn neefje van anderhalf komt enthousiast naar mij toe gehobbeld, wanneer ik de kamer binnenkom met zijn lievelingseten; patat. De wekelijkse zaterdagavond met vrienden en familie is weer aangebroken. Nadat we lekker met elkaar hebben gegeten, schuiven we voor de televisie om ‘Wie is de Mol?’ te kijken. In mijn omgeving worden wekenlang speculaties gedeeld, discussies gevoerd over eventuele aanwijzingen en de uitzendingen fanatiek geanalyseerd. Een paar maanden later ben ik alweer vergeten wie de Mol was. Terwijl ik hier zo over nadacht, gebruikte God het populaire programma om me bewust te maken van wie ik als ‘Mol’ zie in deze wereld en hoe ik daarmee om ga. In deze overdenking het eerste gedeelte over dit onderwerp, morgen volgt deel 2.  

Is God ‘de Mol’?

Sommige mensen geven God de schuld voor alle ellende in deze wereld. Zij zien Hem als ‘de Mol’ die van het leven van de mens een puinhoop maakt. Je leest ook in de Bijbel dat God ellende in het leven van de mens toestaat; dit kan soms botsen met de liefdevolle Vader die wij voor ogen willen houden. Je zou het kunnen vergelijken met de programmamakers van ‘Wie is de Mol?’, die de streken van de ‘Mol’ toestaan terwijl ze de regie hebben over wat er gebeurt. ‘Waarom dan, God?’ Deze vraag stellen we allemaal wel eens en iedereen geeft hier weer zijn eigen antwoord op.  
Ik wil in deze overdenking niet de focus leggen op een antwoord op deze vraag, maar ik wil je vooral bewustmaken van het feit dat we binnen de christelijke wereld deze vraag niet moeten verstoppen.  

“Word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is.”
(Romeinen 12:2, HSV) 

Wat ik geloof, is dat God niet de kenmerken van een ‘Mol’ draagt. Gods wil is goed en volmaakt voor ons. Hij liegt niet om je naar beneden te halen. Hij wil dat zijn waarheid je optilt, bemoedigt, vormt en vrede geeft. Hij biedt ons zelfs de grootste rijkdom aan: een hoopvolle eeuwigdurende toekomst met Hem. Belangrijk is dat we Hem vragen om ons beperkte zicht steeds weer te vernieuwen.  

Zijn mensen om ons heen ‘de Mol’?

Wij mensen zijn niet foutloos. Jij kan ook vast situaties noemen waarin je hebt gezien of zelfs beleefd dat mensen pijn en onrecht werd aangedaan. Als ik op mijn eigen leven terugkijk, ben ik ook niet altijd goed geweest voor de mensen om mij heen.
Ook in de Bijbel zijn er genoeg verhalen waarin de mensen kiezen voor ‘het kwade’. Ze doen precies datgene wat God afkeurt. Ja, dus ook de mensen om jou heen en jijzelf kunnen wel eens een ‘Mol’ zijn in jouw leven. Mag je dit dan onrechtvaardig vinden, hier verdrietig van worden of boosheid voelen? Ja, want ik denk dat God niet wil dat wij het kwaad proberen op te fleuren, door het te behangen met bloemetjes, alsof er niets aan de hand is. In de Bijbel zie je God ook boos, verdrietig of gefrustreerd, wanneer Hij mensen verkeerde keuzes ziet maken. Tegelijk vraagt God ons om onze menselijke vijanden lief te hebben.  

“If your enemy is hungry, buy him lunch! Win him over with kindness. For your suprising generosity will awaken his conscience, and God will reward you with favor. Never let evil defeat you, but defeat evil with good.” 
(Romeinen 12: 20-21, The Passion Translation) 

Vertaald naar ons dagelijks leven: gun jij jouw vervelende collega, bemoeizuchtige familielid of chagrijnige buurman jouw vriendelijkheid? Dit vraagt iets van je wat, menselijk gezien, idioot klinkt en misschien onmogelijk is in jouw ogen. Toch geloof ik niet dat God iets van ons vraagt wat niet haalbaar is, wel dat Hij erbij is om ons te helpen.  

Wie is ‘de Mol’ dan wel?

Een overduidelijke ‘Mol’ in de Bijbel is de duivel. De naam duivel komt van diabolos wat betekent: uit elkaar trekken. Dit komt al naar voren in het eerste bijbelboek. De slang zoekt contact met Eva door haar leugens aan te praten, een valse toekomst te schetsen en zo haar relatie met God te saboteren. In dit gedeelte zie je alle kenmerken van een ‘Mol’ voorbijkomen. Ben jij je ervan bewust dat er gedachten of situaties in je leven voorkomen, die erop uit zijn om jou van God weg te trekken? Laat jij je door de ‘mol’ intimideren, afleiden of verleiden?  

Weet wie er aan jouw kant staat 

Nu gaat het mij niet om de vergelijking die ik maak met ‘de Mol’ op de televisie, maar om helder te krijgen hoe wij omgaan met het kwaad in ons leven. Hiervoor geeft God ons een belangrijke ‘joker’:  

“Word niet overwonnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.”
(Romeinen 12:21, HSV)  

Laat het kwaad je niet verder ondergronds wegtrekken van je relatie met God. Zoek het daglicht op en hef je blik op Hem die goed is. Overwin het kwade door te kiezen om te geloven in een goede God. Er is altijd een gang naar boven, die ons brengt bij de brenger van overwinning, de brenger van licht in de duisternis, de brenger van vergeving voor onze zonden: Jezus. Wanneer jij Jezus in je leven hebt uitgenodigd, ben je niet meer alleen in je dagelijkse strijd tegen het kwaad. Vergeet niet dat Gods goedheid niet afhangt van wat wij doen, wat jou overkomt of de ellende die je in de wereld ziet. God is goed. Kies voor het goede, door het kwade in je leven aan Hem over te geven. Hij wil je helpen dagelijks ‘de Mol’ in je leven te ontmaskeren. 

Aan de slag!  

Misschien worstel jij op dit moment met vragen, moeilijke situaties of leugens, die je van God proberen weg te trekken. Breng dit in overgave bij onze goede God.  

-Luister dit lied: God is good van Jonathan McReynolds.

Ik bid dat in elke strijd je dichtbij het kruis mag blijven 
Ik bid dat de moeilijke situaties laten zien dat je God nodig hebt 
Ik bid dat iedere oorlog in je leven eindigt, zoals ze moeten eindigen 
Ik bid dat in je slechte dagen je kan zien dat God goed is 
Ik bid dat je hele leven laat zien dat God goed is!  


Deel deze overdenking

  1. Kim schreef:

    Dankjewel :’) ❤️. Dat wij altijd vertrouwen in Hem mogen blijven hebben 🙏
    “En wij weten dat voor wie God liefhebben, voor wie volgens Zijn voornemen geroepen zijn, alles bijdraagt aan het goede.”
    – Romeinen 8:28

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2024 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap