Wie is de Mol in deze wereld? – deel 2

18

jun

Yael Juch

Gisteren schreef ik over hoe het programma ‘Wie is de mol?’ mij opheldering bracht in mijn houding ten opzichte van het kwaad in deze wereld. God wil dat wij op Hem, de grote overwinnaar van het kwaad, vertrouwen. God wil dat wij kiezen voor het goede. Dit kan soms best een uitdaging zijn. Daarom heb ik 5 tips uit de Bijbel verzameld, om ons te helpen dagelijks dichtbij het goede te blijven. Vandaag deel 2.

Weet wie God is  

Één van de tips gaf ik je gisteren al: Sta stil bij wie God is. Weet dat Hij goed is, een Helper en de Overwinnaar van de duisternis. Weet dat deze God samen met je door het leven wil gaan. Dit is een bemoediging wanneer het tegenzit.   

Weet wie jij bent in Jezus  

Daarnaast mag je weten dat je identiteit verandert, wanneer je ervoor kiest om met Hem samen te leven.  

“Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, of benauwdheid, of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of zwaard? Zoals geschreven staat: Want omwille van U worden wij de hele dag gedood, wij worden beschouwd als slachtschapen. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem Die ons heeft liefgehad. Want ik ben ervan overtuigd dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch krachten, noch tegenwoordige, noch toekomstige dingen, noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere.”|
(Romeinen 8: 35-39, HSV) 

Blijf nuchter en waakzaam 

“Wees nuchter  en  waakzaam, want uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden.”  
(1 Petrus 5:8, HSV) 

Veel mensen in de Bijbel worden geconfronteerd met deze ‘brullende leeuw’, bijvoorbeeld Daniël. Daniel kreeg van God een roeping en zag in elke tegenstand weer Gods voorzienigheid. Lees het zelf maar eens in Daniel 1-5. Wanneer zijn quality time met God wordt verboden, kiest hij ervoor om zijn relatie met God boven de tegenstand te zetten. Hij is zich ervan bewust dat deze situatie niets verandert aan wie God is.  Hij is zich bewust van de roeping die God voor zijn leven heeft. Hij is nuchter en waakzaam. Nuchter ben je wanneer je je niet laat beïnvloeden door wat er om je heen of binnenin je afspeelt, maar trouw blijft aan je geloof. Waakzaam zijn, is: opletten en klaarstaan om in te grijpen als er iets afwijkt van het goede. Daniel liet zich niet door het kwade wegtrekken van het aangezicht van God, ondanks de consequenties die op de loer lagen.  
 
“Toen Daniël te weten kwam dat dit bevelschrift ondertekend was, ging hij zijn huis binnen. Nu had hij in zijn bovenvertrek open vensters  in de richting van Jeruzalem. Op  drie tijdstippen per dag ging hij op zijn knieën, bad hij en dankte hij voor het aangezicht van zijn God, precies zoals hij voordien had gedaan.”
(Daniël 6:11, HSV)  

Blijf vertrouwen  

Wanneer de koning erachter komt wat de consequentie is van deze wet, is het al te laat. Hij moet het bevel geven om Daniël in de leeuwenkuil te gooien. De volgende ochtend haast hij zich naar de leeuwenkuil om te zien wat er met Daniël is gebeurd.  

“Toen hij in de nabijheid van de kuil gekomen was, riep hij naar Daniël, met droeve stem. De koning nam het woord en zei tegen Daniël: Daniël, dienaar van de levende God, heeft uw God, Die u voortdurend vereert, u van de leeuwen kunnen verlossen? Toen sprak Daniël tot de koning: O koning, leef in eeuwigheid! Mijn God heeft Zijn engel gezonden en Hij heeft de muil van de leeuwen toegesloten. Ze hebben mij geen letsel toegebracht, omdat ik voor Hem onschuldig ben bevonden. Ook tegen u, o koning, heb ik geen misdaad begaan. Toen werd de koning zeer verheugd daarover, en hij beval Daniël uit de kuil te trekken. Toen Daniël uit de kuil was getrokken, werd er geen enkel letsel bij hem aangetroffen, omdat hij op zijn God had vertrouwd. 
(Daniël 6: 20-24, HSV) 
 
In dit verhaal waren de leeuwen niet de letterlijke leeuwen in de kuil, maar de mensen die hun macht gebruikten om het kwade te doen. Wij kunnen ons soms ook ‘voor de leeuwen gegooid’ voelen. Het kan enorm intimiderend en beangstigend zijn wat je ziet, hoort, denkt en voelt. Toch mogen wij weten dat God net als bij Daniël boven dit alles staat, en vertrouwen dat aan zijn goedheid niets verandert.  

Samen ben je sterk 

“Maar al moet u nog korte tijd lijden, God, de bron van alle genade, heeft u geroepen om in Christus Jezus deel te krijgen aan zijn eeuwige luister. God zal u sterk en krachtig maken, zodat u staande zult blijven en niet meer zult wankelen. Hem komt de macht toe, voor eeuwig. Amen! 
(1 Petrus 5: 10-11, NBV) 

Ik heb ook wel eens periodes gekend waarin ik zelf geen kracht kon vinden om bovenstaande tips in de praktijk te brengen. God wil ook niet dat je deze strijd alléén voert. God stuurt de Heilige Geest naar de wereld om ons te helpen. Het kan zijn dat jij net als ik de laatste tijd zelf hebt geprobeerd om te strijden. Dan mag je weten dat het nooit te laat is om de Heilige Geest om hulp te vragen. Mocht je meer willen weten over de wapenuitrusting die de Heilige Geest ons biedt, lees dan hier eens verder.

Daarnaast is het kwaad onze tegenstander, want God geeft ons ook elkaar om sterk te kunnen staan in de strijd. Elkaar te bemoedigen met wie God is, wie wij zijn door Jezus, waakzaam en nuchter naast elkaar te staan. Ook kunnen we het gebrek in geloof bij de ander aanvullen, door samen in gebed Gods aangezicht te zoeken en uit te spreken dat je Hem wilt vertrouwen.   

Aan de slag!  

Weet dat God bij je is, net zoals Hij bij Daniël was in de leeuwenkuil.  

You’re with me when I walk through the fire  
U bent bij mij wanneer ik door het vuur ga 
Even when I  face the giants  
Ook wanneer ik voor reuzen sta 
In the darkness with the lions  
In de duisternis bij de leeuwen 
Tell the devil that he’s a liar
Vertel de duivel dat hij een leugenaar is 

I’ll be okay 
Het komt goed met mij 

Be okay‘ door ZOE Worship

Deel deze overdenking

 1. Renee schreef:

  Bedankt voor deze blogs Yael!
  Een bemoediging.
  Jezus overwinnaar! ( ook een prachtig lied)

 2. Kim schreef:

  Zoveel dank Yael! “Sta stil bij wie God is” :’) zo prachtig! Heel veel dank voor deze bemoediging!! ❤️

 3. Arenda schreef:

  Ik schrik er een beetje van dat je schrijft dat in het verhaal van Daniël er niet letterlijk leeuwen in de kuil waren, maar mensen die hun macht gebruikten het kwade die doen.
  Daarmee ga je mijn inziens volledig voorbij aan de grootheid van God.
  En ga je het gevaar aan veel meer in twijfel te trekken.
  Was Jona wel écht in de buik van de vis? Kon de Ezel wel écht spreken tegen Biliam?
  …en ga zo maar door.
  God is bij machte om ALLES te doen, voor wie gelooft in Hem.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2024 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap