Wie is als Hij?

23

mrt

Jacomien van Urk

[ Jesaja zegt: ] Wie heeft in de palm van zijn hand gemeten hoeveel water er op aarde is? Wie heeft tussen zijn duim en pink gemeten hoe groot de hemel is? Wie heeft met een maatbeker gemeten hoeveel stof er op de aarde is? Wie heeft de bergen en de heuvels op een weegschaal gewogen? Wie gaf leiding aan de Geest van de Heer? Wie heeft Hem goede raad gegeven? Met wie heeft Hij overlegd? Wie heeft Hem iets geleerd en wie heeft Hem wijsheid gegeven? Wie heeft Hem gezegd hoe het moet? (JESAJA 40:12-14, BasisBijbel)

Ik wil met jullie in deze blog stil worden over de macht van onze God.

Hij die alles maakte

“Met wie willen jullie Mij vergelijken? Wie is als Ik?” zegt de Heilige God. Kijk omhoog naar de hemel: wie heeft dat allemaal gemaakt? Hij die door zijn macht alle sterren één voor één tevoorschijn roept, al zijn het er nog zo veel. Hij is geweldig machtig. Niet één ster ontbreekt als Hij roept.”
(Jesaja 40:25
-26 BasisBijbel)

Ik kan er moeilijk woorden aan geven hoe dit gedeelte uit Jesaja 40 mij geraakt heeft. Gods grootheid is zo immens. Het is eigenlijk niet in woorden uit te drukken. We hebben een eeuwig leven nodig om dat te gaan beseffen en Hem hiervoor de eer te bewijzen die Hij verdient. Hij maakte de hemel. Ik heb een filmpje gezien waarin de grootheid van de planeten, sterren en het hemelrond werd getoond. Ontzagwekkend. Onze God heeft dit gemaakt! Hij is zo groot, zo sterk en zo machtig. Zijn wijsheid gaat alles te boven. Kijk om je heen. De lente komt eraan. Alles komt weer tot leven. De knopjes komen uit en het groen wordt weer zichtbaar aan de bomen. De bloemetjes in de velden gaan weer bloeien. Vogels fluiten en bezingen daarmee de lof van God. Hij wordt zichtbaar in alles wat Hij maakt. Hij wordt zichtbaar in LEVEN.

Hij die alles regeert

“Let op, de volken zijn maar als een druppel aan een emmer, als een stofje aan een weegschaal. Let op, Hij strooit de eilanden uit als fijn stof! Vergeleken met God stellen de volken niets voor. Vergeleken met Hem zijn ze klein en onbelangrijk. Met wie of met wat willen jullie God vergelijken? [ Met een godenbeeld? ]”
(Jesaja 40:15
, 17-18 BasisBijbel)

Machtigen in deze wereld hebben veel macht. Denk maar aan alle autoriteiten en heersers in deze wereld. Ze onderdrukken hun volk. Ze willen alles naar eigen hand zetten. Ze regeren hun land met strenge hand. Er zijn zoveel landen waar geen vrijheid is, waar mensen macht misbruiken voor hun eigen genot. Maar nog meer moet ik ook denken aan de macht van Satan. Hij heeft op zoveel manieren nog macht in dit leven. Hij is de leugenaar en dief van deze wereld. Hij probeert alles wat ons dichter bij God brengt weg te pakken. Hij berooft ons van liefde, rust en vrede. En toch… Wie is met onze God te vergelijken? Vergeleken met Hem zijn aardse wereldleiders klein en onbelangrijk. Ze zijn NIETS voor Hem. En Satan? Hij moest de nederlaag ervaren toen Jezus aan het kruis riep: ‘Het is volbracht!’. Dood en graf zijn overwonnen. In Jezus is het eeuwige leven. Zijn Leven was genoeg om leven te geven aan de hele wereld. Oh, wat was zijn Leven ontzettend veel waard. De enige Zoon van de Vader. Zijn Leven was zoveel waard, dat het jou kan redden en LEVEN kan geven!

“Maar een dief komt alleen maar om te stelen en te doden en te vernietigen. Ik ben gekomen om leven te geven en overvloed.”
(Johannes 10:10, BasisBijbel)

Hij die jou kent

“Waarom, volk van Israël, zeg jij dan: ‘De Heer weet niet wat er met ons gebeurt. Hij komt niet meer voor ons op.’ Weten jullie het dan niet? Hebben jullie het dan niet gehoord? De Heer is de Maker van de hele aarde. Hij is een eeuwige God. Hij wordt niet moe en raakt niet uitgeput. Hij is zóveel wijzer dan wij, dat wij Hem niet kunnen begrijpen.”
(Jesaja 40:27
-28, BasisBijbel)

En toch… we denken zo vaak klein over God. Hoe vaak denken we niet hetzelfde als het volk Israël? ‘De Heer weet niet wat er met mij gebeurt, Hij is mij vergeten, Hij komt niet voor mij op.’ Maar wacht even. Zou Hij die de sterren bij naam kent, jou vergeten? Zou Hij die jouw Schepper is niet weten wat er met jou gebeurt? Zou een moeder haar zuigeling vergeten? Zou God niet voor jou opkomen? Hij, Die zelfs zijn eigen Zoon niet gespaard heeft, maar Hem heeft overgegeven in de dood. Zou Hij dan met Hem niet alle dingen geven? Hoe groot is Hij? Zó groot dat Hij de hemel en aarde schiep en alles wat daarop leeft en betrokken is op élk detail van dit LEVEN. Hij zorgt voor de bloemen in het veld, de vogels in de lucht. Kijk maar goed nu in de lente. Hij zorgt voor JOU, omdat je kostbaar bent in zijn ogen. Omdat Hij je lief heeft. Omdat Hij God is.

Maar mensen die op de Heer vertrouwen, zullen nieuwe kracht krijgen.
Ze zullen opstijgen als een arend.
Ze zullen lopen, maar niet moe worden.
Ze zullen verder gaan, maar niet uitgeput raken.
(
Jesaja 40:30-31, BasisBijbel)

Aan de slag!

Gods grootheid maakt dat we Hem willen aanbidden! Hij is zo groot en heerlijk. We kunnen Hem nooit genoeg prijzen om wie Hij is.

Neem vandaag de tijd om Hem te eren en aanbidden. Je kunt dit doen door te zingen, bidden, dansen of misschien heb je zelf nog een andere manier waarop je dit doet. Maak echt even tijd vrij om de Koning van de koningen eer te bewijzen!

Luistertip: Opwekking 719 ‘Onbeschrijfelijk’.

Leestip: Jesaja 40.

Bronnen

Filmpje ‘Star side comparison 2

Deel deze overdenking

  1. Rianne schreef:

    https://youtu.be/d2MbLSytHCY
    Dit is een prachtig lied wat hier ook precies over gaat!!!

  2. Elja schreef:

    Dit is precies wat ik moest horen vandaag…

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2024 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap