Vergeven // Deel 1 // zeven maal zeventig maal

24

mrt

Dorine

In twee blogs wil ik jullie meenemen over het onderwerp vergeven. Het is een ingewikkeld en vaak pijnlijk onderwerp. Vergeving is een belangrijk onderdeel in ons leven als christen. We leven naar Pasen toe en denken eraan dat Jezus voor ons aan het kruis gestorven is zodat jij, ik en iedereen die erom vraagt, vergeving van God ontvangen. Het is de basis van ons geloof in Jezus Christus. Door deze vergeving zijn wij vrij van zonden en schuld en is de relatie met onze hemelse Vader hersteld.

Jezus leert ons dat wij, die zoveel vergeving ontvangen van God, op onze beurt anderen moeten vergeven. Hier is al veel over gezegd en geschreven, in het pastoraat gaan er ook veel gesprekken over. Het is een moeilijk onderwerp. In deze blog gaan we kijken wat Jezus ons hierover onderwijst.

Onze hemelse Vader, laten alle mensen diep ontzag voor U krijgen. Laat uw Koninkrijk komen. Laat op aarde worden gedaan wat Ú wil, net zoals in de hemel wordt gedaan wat U wil. Geef ons vandaag het eten dat we nodig hebben. Vergeef ons wat we verkeerd doen, net zoals wij ook de mensen vergeven die verkeerd tegen óns doen. En stel ons niet op de proef, maar red ons van het kwaad. Want van U is het Koninkrijk en alle kracht en alle macht en alle hemelse majesteit, tot in eeuwigheid. Amen. Zo is het!
(
Matteüs 1:9-13, BasisBijbel)

Dit is het gebed wat Jezus ons leert. Wij vragen aan onze hemelse Vader of Hij ons wil vergeven, net zoals wij de mensen vergeven die verkeerd tegen ons doen. Dat is best pittig als we bedenken wat hier staat. God vergeeft ons, zoals wij anderen vergeven, dat zet mij aan tot nadenken! Ik wil echt heel graag dat God mij mijn zonden vergeeft, maar hoe gedraag ik mij naar anderen toe die mij iets hebben aangedaan? Vergeef ik hen zoals Jezus dat vraagt?

In het volgende Bijbelgedeelte gaat Jezus verder op dit onderwerp:

Petrus kwam naar Jezus toe en vroeg: “Heer, hoe vaak moet ik iemand vergeven als hij iets verkeerds tegen mij doet? Zeven keer?” Jezus zei tegen hem: “Ik zeg je: niet zeven keer, maar 70 keer zeven keer.

Jezus vertelt een gelijkenis om uit te leggen wat zijn antwoord aan Petrus inhoudt:

Je kan het Koninkrijk van God vergelijken met een koning die besloot geld terug te eisen van de dienaren die hem nog geld moesten terugbetalen. Toen hij daarmee begon, werd er een dienaar bij hem gebracht die hem nog 10.000 talenten (ongeveer 300.000 kilo goud, dus miljoenen Euro’s) moest betalen. Maar de dienaar had zoveel geld niet. Daarom gaf zijn heer het bevel dat de dienaar als slaaf moest worden verkocht, met zijn vrouw en kinderen en alles wat hij had. Want dan zou er geld zijn om hem iets terug te kunnen betalen. Maar de dienaar liet zich voor de koning op zijn knieën vallen en smeekte hem: ‘Heer, geef me nog even de tijd! Dan zal ik u alles terugbetalen!’ De koning kreeg medelijden met hem. Hij liet hem gaan en zei dat hij niets meer hoefde te betalen.

Toen die dienaar wegging, ging hij naar een andere dienaar die hem nog 100 penningen (een paar Euro) moest betalen. Hij greep hem bij de keel en zei: ‘Betaal me onmiddellijk!’ Toen liet die dienaar zich voor hem op zijn knieën vallen en smeekte: ‘Geef me nog even de tijd! Dan zal ik je alles terugbetalen!’ Maar hij wilde niet luisteren. Hij ging weg en liet de andere dienaar in de gevangenis zetten, totdat hij alles zou hebben betaald.

De andere dienaren zagen wat er gebeurde. Ze werden heel boos en vertelden het aan de koning. De koning riep hem bij zich en zei tegen hem: ‘Schurk! Ik kreeg nog een heel groot bedrag van jou. Maar toen je mij om geduld smeekte, heb ik jou gezegd dat je me niets meer hoefde te betalen. Want ik had medelijden met je. Had jij dan geen medelijden moeten hebben met die andere dienaar?’ Hij was woedend op hem en liet hem naar de martelkamer brengen. Daar moest hij blijven totdat hij alles zou hebben betaald. Dat zal ook mijn hemelse Vader met jullie doen als jullie andere mensen niet met je hele hart willen vergeven.”

(Mattheus 18:21-35, BasisBijbel)

Hoe vaak komen wij in de bovenstaande situatie terecht? Misschien niet op deze manier, maar in onze relatie met de mensen om ons heen gebeurt dit vaker dan dat we denken. Als ik mij bedenk waarover ik ruzie maak met mijn man, dan verwijt ik hem vaak dingen waar ik net zo goed schuldig aan ben. Soms hoor ik via via dat er iets negatiefs over mij gezegd is. Daar kan ik dan echt beledigd door zijn, maar hoe vaak zeg ik iets negatiefs over een ander?

God, die ons alles vergeven heeft, vraagt jou, om op jouw beurt de mensen te vergeven die jou kwaad hebben gedaan.

In het begin schreef ik al dat het een moeilijk onderwerp is. Er zijn namelijk situaties in ons leven waarbij vergeving onmogelijk lijkt. Wanneer jou groot onrecht aangedaan is (of misschien nog aangedaan wordt) zoals geweld, misbruik of een ander verschrikkelijk iets, vraagt Jezus je dan om ook in die situatie diegene te vergeven? In de volgende blog gaan we naar deze vraag kijken.

Aan de slag!

Er zijn nog veel meer teksten in het Nieuwe Testament die gaan over vergeven. Lees ze eens rustig door. Vraag aan Jezus of Hij je wil laten zien of er een situatie is waar je zelf nog om vergeving moet vragen. Vraag ook aan Hem of er een situatie is waar je iemand nog moet vergeven.

– Marcus 11:25-26

– Efeziërs 4:32

– Kolossenzen 3:13

 

Deel deze overdenking

  1. Bep schreef:

    Mooie vertaling van het’onze Vader’. Maar dit staat niet in Matt. 1, maar in Matt 6:9-13.
    Vergeven blijft een moeilijk punt voor ons mensen. We willen graag allemaal vergeving ontvangen en hebben moeite om het te geven. Daarin zie je dat we in ons diepste wezen zijn zoals Eva. Onszelf in het middelpunt. Daartegen vechten is voor de mens de grootste opgave. En de Boze stimuleert ons daarin negatief.
    Dus het gebed, dat Jezus onze leerde bidden, hebben we keihard nodig.Welkom in de strijd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2024 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap