Wie goed doet, God ontmoet?

26

nov

Suzanne Verschoor

Een bekend gezegde: ‘wie goed doet, goed ontmoet’. En daar zit zeker een kern van waarheid in, want vaak ontvang je wat je geeft. Niet altijd; vaak. Maar is het ook zo dat ‘wie goed doet, God ontmoet’? Met andere woorden; kunnen wij bij God komen (door Hem gered worden) door goede daden te doen?

Wie goed doet…

Maar omdat God zo barmhartig is, omdat de liefde die Hij voor ons heeft opgevat zo groot is, heeft Hij ons, die dood waren door onze zonden, samen met Christus levend gemaakt. Ook u bent nu door Zijn genade gered. Hij heeft ons samen met Hem uit de dood opgewekt en ons een plaats gegeven in de hemelsferen, in Christus Jezus. Zo zal Hij, in de eeuwen die komen, laten zien hoe overweldigend rijk zijn genade is, hoe goed Hij voor ons is door Christus Jezus. Door zijn genade bent u nu immers gered, dankzij uw geloof. Maar dat dankt u niet aan uzelf; het is een geschenk van God en geen gevolg van uw daden, dus niemand kan zich erop laten voorstaan. Want hij heeft ons gemaakt tot wat wij nu zijn: in Christus Jezus geschapen om de weg te gaan van de goede daden die God heeft voorbereid.
– Efeziërs 2:4-10 (NBV)

Dit bijbelgedeelte komt uit één van de brieven die Paulus heeft geschreven aan de gemeente in Efeze. Paulus is als apostel van God gezegend met veel wijsheid en dat maakt dat ik zijn brieven zo mooi vind om te lezen. Daarbij speelt het ook een rol dat de brieven gericht zijn aan niet-Joodse gemeenten, waar wij ons mee mogen identificeren. Dit maakt dat wat hij aan lessen meegeeft in zijn brieven, heel goed toepasbaar zijn voor ons.

Geen gevolg van je daden

Dat wij gered zijn danken wij absoluut niet aan onszelf. Het is een geschenk dat wij hebben gekregen en geen ‘beloning’ voor onze daden. Dus ‘niemand kan zich erop laten voorstaan’, oftewel, niemand kan zeggen dat hij gered is doordat hij zo goed heeft geleefd. Sterker nog, ik denk dat als we Gods redding zouden moeten verdienen met het doen van goede daden, we het niet zouden redden. Dan zou die beloning van liefde, geluk en vrijheid in Hem aan ons voorbij gaan, simpelweg omdat wij nooit foutloos en heilig genoeg zouden kunnen zijn voor zoiets groots.

Genade

Paulus is duidelijk: door Gods genade zijn we gered, dankzij ons geloof in Hem en Jezus Christus. God is zo genadig, omdat Hij immens veel van ons houdt. Onvoorwaardelijk. Van álle mensen, dus ook van jou! Hij heeft dit laten zien door het mooiste geschenk: zijn Zoon Jezus.

Soms kun je je niet goed genoeg voelen voor God. Eerder was ik, wanneer ik slechte keuzes had gemaakt, soms zelfs bang dat God me straks niet bij Hem in de Hemel zou toelaten. Dat ik niet goed genoeg kan zijn. Maar wat een prachtige kennis om te mogen weten dat we die redding niet hoeven te verdienen door goed te doen, maar dat we dit allang hebben ontvangen! Vanuit genade.

Wie God ontmoet, doet goed

In het laatste vers van dit bijbelgedeelte draait Paulus het om: wij zijn in Christus Jezus geschapen om de weg te gaan van de goede daden. In Christus Jezus betekent in dit geval ‘door de verbinding die wij als gelovigen met Hem hebben’. Door die verbinding zijn wij gemaakt om goede dingen te doen, vrucht te dragen. Dat betekent niet foutloos leven, maar het betekent dat wanneer je kiest om in Hem te geloven, je automatisch ook kiest voor rechtvaardigheid. Voor het streven om goed te leven. Dit verlangen naar goede daden wordt vanuit die keuze voor God aangewakkerd.

Wij zijn niet gered door onze goede daden, maar om goede daden te doen. Dat is Gods verlangen, een verlangen dat Hij ook voor jou heeft. Niet vanuit perfectionisme, niet vanuit een verwachting dat jij foutloos leeft. Maar vanuit een pure intentie om goed te willen leven en dit keer op keer weer opnieuw te willen wanneer dat niet is gelukt.

Aan de slag!

Overdenk eens je leven en de keuzes die je (dagelijks) maakt. Stel jezelf de volgende vragen:

Leef ik op dit moment het leven zoals God dat wil?

Waarin kan ik andere keuzes maken?

Deel deze overdenking

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap