Neem jij genoegen met de volheid van Jezus?

25

nov

Nathanja

Paulus maakt zich zorgen. Grote zorgen. Is de gemeente van Kolosse in staat om hun geloof in Jezus niet te vermengen met andere godsdiensten? Misschien zou Paulus zich vandaag de dag ook wel zorgen maken over ons. Over jou. Verruilen wij de volheid van Jezus voor mindere alternatieven?

Wie is de gemeente in Kolosse?

Paulus schrijft vanuit de gevangenis naar de gemeente van Kolosse. Deze gemeente ligt aan een belangrijke handelsroute en had daarom een internationaal karakter. Vanwege deze diversiteit was er ook een enorme verscheidenheid aan godsdiensten! De christenen werden omgeven door een mengeling van astrologie, magie, Joodse denkbeelden, Griekse goden..

Paulus geeft een brief mee aan Epafras. Een mooie, boeiende brief naar een gemeente die geconfronteerd wordt met de verleiding om de kern van hun geloof te vermengen met valse, lege ideeën vanuit andere godsdiensten. De christenen worden bedrogen; er wordt hun wijsgemaakt dat Christus alleen niet voldoende zou zijn en Paulus maakt zich (terecht?!) zorgen.

De volheid van Jezus versus lege filosofieën

Paulus herinnert de gemeente aan de heerlijkheid en volheid van Jezus, lees maar mee in Kolossenzen 1:

Hij is het Beeld van de onzichtbare God, de Eerstgeborene van heel de schepping. Want door Hem zijn alle dingen geschapen die in de hemelen en die op de aarde zijn, die zichtbaar en die onzichtbaar zijn: tronen, heerschappijen, overheden of machten; alle dingen zijn door Hem en voor Hem geschapen. En Hij is vóór alle dingen, en alle dingen bestaan tezamen door Hem. En Hij is het hoofd van het lichaam, van de gemeente, Hij, Die het begin is, de Eerstgeborene uit de doden, opdat Hij in allen de Eerste zou zijn.
Want het heeft de Vader behaagd dat in Hem heel de volheid wonen zou, en dat Hij door Hem alle dingen met Zichzelf verzoenen zou, door vrede te maken door het bloed van Zijn kruis, door Hem, zowel de dingen die op de aarde zijn als de dingen die in de hemelen zijn.
– Kolossenzen 1:15-20 (HSV):

Er wordt niet één voor één ingegaan op de lege filosofieën en godsdiensten in Kolosse die beweerden dat ze de volheid en vrijheid zelf bezaten. Tegenover al deze geestelijke verwarring wordt simpelweg één waarheid gezet. De waarheid dat Jezus het begin is, dat Hij is opgestaan uit de dood, dat de volheid van God in Hem woont en dat Hij ons met Zichzelf wil verzoenen door het bloed van Zijn kruis. De sterren in de hemel, de krachten van de natuur; alles is door Hem en voor Hem geschapen.

De volheid van Jezus voor jou

Ik hoop dat dit een bemoediging mag zijn voor je. Ook al leven wij niet in Kolosse, ook vandaag kunnen we wijsgemaakt worden door de wereld dat we naast Christus nog iets of iemand anders nodig hebben. Paulus maakte zich zorgen omdat hij wist dat het toegeven aan deze leugen dodelijk kon zijn voor het geloof van de gemeente. Ik denk dat dat vandaag de dag nog steeds zo is. Laten we elkaar en onszelf herinneren aan de waarheid dat Hij genoeg is! Dat niets in deze wereld ons de volheid kan bieden zoals Hij ons die geven wil.

Aan de slag!

Hoe ziet die volheid die Jezus ons wil geven er volgens jou uit? En wat zouden volgens jou invloeden kunnen zijn die vandaag de dag de kerk binnendringen? Welke leugens proberen ons van de waarheid dat Jezus genoeg is af te brengen?

Deel deze overdenking

 1. Renee schreef:

  Jezus
  Hij is de Herder van mijn hart
  Alles
  Waar ik altijd naar heb verlangd
  Jezus
  Hij heeft Zich als een trouwe Vriend
  Bewezen
  Mijn Jezus
  Hij is mijn oase
  Midden in de woestijn
  Ik ben van mijn geliefde
  En Hij is van mij
  Geef me Jezus Hem alleen
  Geef me Jezus anders geen
  Alles wat deze wereld mij biedt
  Valt in het niet bij Jezus
  Jezus
  Hij is de Herder van mijn hart
  Alles
  Waar ik altijd naar heb verlangd
  Jezus
  Hij heeft Zich als een trouwe Vriend
  Bewezen
  Mijn Jezus
  Hij is mijn oase
  Midden in de woestijn
  Ik ben van mijn geliefde
  En Hij is van mij
  Geef me Jezus Hem alleen
  Geef me Jezus anders geen
  Alles wat deze wereld mij biedt
  Valt in het niet bij Jezus
  Oh,
  Bij Jezus, Jezus
  U alleen
  Hem alleen
  U bent alles voor mij
  Oh
  Als ik U heb, heb ik alles
  Ik wil niet liever dan Jezus Hem alleen
  Ik wil niet liever dan Jezus Hem alleen
  Ik wil niet liever dan Jezus Hem alleen
  Ik wil niet liever dan Jezus Hem alleen
  Ik wil niet liever dan Jezus Hem alleen
  Ik wil niet liever dan Jezus Hem alleen
  Ik wil niet liever dan Jezus Hem alleen
  Ik wil niet liever dan Jezus Hem alleen
  Geef me Jezus Hem alleen
  Geef me Jezus anders geen
  Alles wat deze wereld mij biedt
  Valt in het niet bij Jezus
  Bron: Musixmatch

  Ik moest denken aan dit lied van Eline Bakker!
  Dankjewel Nathanja voor deze blog!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2024 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap