Werktuig voor onrecht vs. werktuig voor gerechtigheid – wat ben jij?

10

nov

Nathanja

YOLO! Een veel gehoorde uitspraak, en hoewel het niet helemaal meer ‘2021’ is, weet iedereen wat er mee bedoeld wordt. ‘You only live once’, dus ook ‘you only die once’. Maar de Bijbel vertelt ons iets anders. We zullen allemaal op een dag dit aardse bestaan achter ons laten. Maar in Romeinen 6 vertelt Paulus ons dat wij nóg een keer sterven, namelijk sterven aan de zonde. Maar hopelijk ben je daar niet opgehouden, want je mag ook weer samen met Jezus opstaan! Vandaag kijken we naar wat dat inhoudt.

Delen in zijn dood..

Betekent dit nu dat we moeten blijven zondigen om de genade te laten toenemen? Dat in geen geval. Hoe zouden wij, die dood zijn voor de zonde, nog in zonde kunnen leven? Weet u niet dat wij die gedoopt zijn in Christus Jezus, zijn gedoopt in zijn dood?
– Romeinen 6: 1-3 (NBV)

Beter achteraf vergeving vragen dan vooraf om toestemming.. Het wordt vaak gekscherend gezegd, maar ik denk dat velen van ons hier wel een kern van waarheid in zien. Soms is het veel gemakkelijker om achteraf sorry te zeggen en gewoon te doen wat we willen. En misschien kijk jij soms ook wel op deze manier naar God. We weten dat Hij ons keer op keer zal vergeven, maar is dit een reden om te blijven zondigen? Nee, zegt Paulus! Met Jezus zijn wij gedoopt in zijn dood, we zijn gestorven voor de zonde.

Maar wat betekent dit nou: ‘dood zijn voor de zonde’? In veel bijbelcommentaren lees je dat Paulus hiermee bedoelt dat we gestorven zijn voor de heerschappij van de zonde. Voordat we Jezus hadden aangenomen, leefden we in het koninkrijk van de wereld, het koninkrijk van de zonde. We waren onder de macht van de duisternis en Paulus zegt dat we hier ‘slaven van de zonde’ zijn. Maar het houdt niet op bij het koninkrijk van de zonde!

Delen in zijn opstanding..

Als wij delen in zijn dood, zullen wij ook delen in zijn opstanding. Immers, we weten dat ons oude bestaan met hem gekruisigd is omdat er een einde moest komen aan ons zondige leven: we mochten niet langer slaven van de zonde zijn.
– Romeinen 6: 5-6 (HSV)

Wij zullen ook delen in zijn opstanding! We laten het koninkrijk van de zonde achter ons in het graf bij Jezus en mogen opstaan in het koninkrijk van Jezus! De dood heeft geen macht meer over ons, we zijn vrijgekocht. Dit zou onze kijk op onszelf drastisch moeten veranderen volgens Paulus, lees maar mee:

Zo moet u ook uzelf zien: dood voor de zonde, maar in Christus Jezus levend voor God. .. Stel uzelf niet langer in dienst van de zonde als een werktuig voor het onrecht, maar stel uzelf in dienst van God. Denk aan uzelf als levenden die uit de dood zijn opgewekt en stel uzelf in dienst van God als een werktuig voor de gerechtigheid.
– Romeinen 6: 11, 13 (HSV)

Zonde heerst niet meer over ons. Als kinderen van God zijn we niet bedoeld als werktuigen voor onrecht. Waar je soms het gevoel kan hebben dat slechte verlangens je overnemen, mag je jezelf eraan herinneren dat je geen slaaf bent van de zonde. God heeft jou bedoeld om een werktuig voor gerechtigheid te zijn! Stel jezelf in dienst van God en laat de zonden achter waar ze horen, bij Jezus in het graf. En je hebt het vast vaker gehoord: wanneer de duivel je herinnert aan je verleden, mag je hem herinneren aan zijn toekomst.
Ik hoop dat je naar jezelf mag kijken door Gods ogen. Hij kijkt niet afkeurend neer op al je zonden uit het verleden. Hij kijkt vol trots naar zijn dochter die leeft vanuit zijn genade.

Aan de slag!

Hoe moeilijk kan het zijn om te leven in genade en jezelf te zien door Gods ogen… Ik daag je uit om eens een aantal dingen op te schrijven waarvan jij het gevoel hebt dat het je soms beheerst. Gooi deze papiertjes weg als een symbool dat je ze achter mag laten bij het graf, en wees lief voor jezelf!
Vertel jezelf eens in de spiegel hoe God jou ziet. En ook al voelt het onwennig, je zal merken dat hoe jij jezelf ziet en hoe God jou ziet steeds meer op elkaar gaat lijken.

Bron: ‘Dood voor de zonde’, ds. M. Klaassen

Deel deze overdenking

  1. Renee schreef:

    Dankjewel Nathanja! Zó waar wat je schrijft.
    God ziet ons in Christus aan staat er in de Bijbel.
    Dus als God naar ons kijkt ziet Hij Jezus! Door steeds te denken aan onze zonden en verkeerde dingen doen we afbreuk aan het volmaakte kruiswerk van de Here Jezus op Golgotha! Hij heeft het volkomen volbracht! Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping, het oude is voorbijgegaan! Bewust gaan staan in de overwinning van Jezus❣️🙌🏻 ( en inderdaad eventueel voor de spiegel dit tegen jezelf zeggen)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap