Welkom in stempeltjesland: leef jij al zonder stempels?

24

sep

Esmeralda van Dijke

Ga jij door het leven zonder een oordeel te geven over de ander? Of heb jij al snel je woordje klaar over iemand? Ik vind het heerlijk om naar mensen te kijken; mensen in al hun verschillende kleuren en culturen en kleding. Verscheidenheid kan ik waarderen. Ik houd er van, maar ook ik heb wat over de ander te zeggen. Nederland is bij uitstek een stempeltjesland, iedereen die buiten het juiste kader valt (ik vraag me af: wat is het juiste kader?) krijgt een stempel. Stempels zijn van alle tijden. Zo leert Petrus in het Bijbelboek Handelingen dat hij stempels (en principes) los mag laten om zo het Evangelie van Jezus nog verder te verspreiden. Ik denk dat wij hier, net als Petrus, nog veel van kunnen leren, so here we go!

In het Bijbelboek Handelingen lezen we over verschillende discipelen van de Heere Jezus die stad en land doorkruisen om het Evangelie van Christus te verkondigen, één van deze discipelen is Petrus. Tijdens zijn verblijf in Joppe klimt Petrus op een dag het dak op, om te bidden. Hij krijgt honger en terwijl het eten voor hem bereid wordt, ziet Petrus de hemel opengaan.

“En er kwam iets uit de hemel naar beneden. Het leek op een groot tafellaken dat aan de vier hoeken naar beneden gelaten werd. Er zaten allerlei dieren in: grote dieren, kleine kruipende dieren en vogels. En een stem zei tegen hem: “Kom Petrus, slacht en eet!” Maar Petrus zei: “Nee, echt niet, Heer! Ik heb nog nooit iets gegeten wat niet heilig of niet rein is.” Voor de tweede keer sprak de stem en zei: “Als God van iets gezegd heeft dat het rein is, mag jij niet zeggen dat het onrein is!”  Dit gebeurde drie keer. Daarna werd het kleed weer opgetrokken, de hemel in. Petrus vroeg zich af wat het betekende.”
(Handelingen 10:11-17a, BasisBijbel)

Stempels

Door een stempel te geven, plaats je de ander in een hokje. Dit hoeft het liefhebben van de ander niet in de weg te staan, maar het kan er in sommige situaties voor zorgen dat je het hokje bóven het liefhebben plaatst. Petrus krijgt van God de opdracht om onreine dieren te eten en roept ‘nee!’. Hij weet dat hij voedsel met het stempel ‘onrein’ niet mag eten en wil graag gehoorzaam zijn. Vervolgens vraagt hij zich af: wat moet ik met deze boodschap? Wat doe jij in situaties waarvan je, net als Petrus, denkt: ‘Nee! Die stempels passen niet in mijn leven!’?

Petrus is zich nog aan het afvragen wat het visioen betekent, als de Geest tegen hem zegt dat hij mee moet gaan met de drie mannen die naar hem op zoek zijn. Zo komt Petrus bij de Romeinse hoofdman over honderd, Cornelius, een vroom man die met heel zijn huis God vreest. Cornelius had echter niet het stempel ‘Jood’, en officieel was het voor Petrus niet toegestaan om bij iemand van een ander volk naar binnen te gaan.

Hij (Petrus) zei tegen hen: “Jullie weten dat Joden niet mogen omgaan met mensen die niet Joods zijn. We mogen ook niet bij hen in huis komen. Maar God heeft me laten zien dat ik niemand onrein of onheilig mag noemen.’’
(Handelingen 10:28, BasisBijbel)

Gelijkwaardigheid

Petrus heeft snel zijn lesje geleerd. Als God zegt dat je niemand een stempel van onreinheid mag geven, dan doet hij dat niet en hij gaat bij Cornelius naar binnen. Cornelius is dankbaar dat Petrus is gekomen, want hij wil graag alles horen over de Heere Jezus en om te horen wat Petrus door Christus tegen hem moet zeggen. Heb jij daar wel eens bij stil gestaan? Dat mensen die wij afkeuren door onze stempels, soms juist zo verlangen naar de liefde van Jezus?

“Petrus antwoordde: “Ik zie dat God inderdaad geen verschil maakt tussen de mensen van verschillende volken. Maar Hij houdt van iedereen die Hem aanbidt en die wil leven zoals Hij het wil. Dat is ook het goede nieuws dat Hij naar Israël heeft gebracht: dat er vrede is door Jezus Christus. Jezus is de Heer van alle mensen.”
(Handelingen 10:34-36, BasisBijbel)

Vervolgens verkondigt Petrus het Evangelie aan Cornelius en heel zijn huis, en de Heilige Geest werd uitgestort op allen die het Woord hoorden, allen werden gedoopt en Petrus bleef enkele dagen bij hen, hoe bijzonder! Het visioen wat Petrus ontving, had als boodschap dat de Heere van iedereen houdt die Hem aanbidt en die wil leven zoals Hij dat wil, met of zonder (door de mensen gegeven) stempels – wat een mooie les! Let’s spread this Love!

Aan de slag!

Ik daag je uit om vandaag je (onbewuste) stempeltjesgedrag los te laten en met een vernieuwde blik naar de mensen om je heen te kijken. Wie kan er liefde gebruiken? Wie verlangt er misschien naar Jezus? Luister deze song van Leeland over liefde voor alle mensen en help mee aan een stempelvrij Nederland!

Deel deze overdenking

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap