Vol passie meewerken aan het Koninkrijk van God?!

25

sep

Christa Noteboom

Vol vuur staat hij daar en ziet de meute voor Jezus staan, klaar om Hem met zwaarden en stokken gevangen te nemen. Jezus, zijn Meester, de beloofde Messias. De Zoon van God, die hen zal bevrijden van de vijandelijke tirannie. Dít zal hij niet laten gebeuren. Hij zal niet toestaan dat het Koninkrijk van Jezus een nietig einde vindt in deze nacht. Voordat iemand doorheeft wat er gebeurt, heeft Petrus zijn zwaard getrokken en hakt hij het oor van één van zijn vijanden af.

Wat een passie heeft deze man voor Jezus en zijn Koninkrijk. Hij heeft er alles voor over, zelfs zijn eigen leven als het moet. Daar moet Jezus wel blij mee zijn, ook al voorspelde Hij net nog dat Petrus Hem zou gaan verloochenen. Hoe zou Jezus op deze heldendaad van Petrus reageren?

‘Toen zei Jezus tegen hem: Doe uw zwaard terug op zijn plaats, want allen die naar het zwaard grijpen, zullen door het zwaard omkomen. Of denkt u dat Ik Mijn Vader nu niet kan bidden, en Hij zal Mij meer dan twaalf legioenen engelen ter beschikking stellen? Hoe zouden anders de Schriften vervuld worden, die zeggen dat het zo geschieden moet?’
(Mattheüs 26:52-54, HSV)

Overgave zonder strijd

Een scherp antwoord van Jezus. Jezus heeft de passie van Petrus niet nodig om zijn Koninkrijk te bouwen. Sterker nog: Jezus lijkt zelfs te wíllen dat zijn Koninkrijk hier ten onder gaat. Petrus kan niet anders doen dan machteloos toekijken hoe de langverwachte Redder van Israël zichzelf zonder strijd overgeeft en hoe het machtige Koninkrijk van God in één nacht ten onder lijkt te gaan. Hoe zou dat voor Petrus geweest zijn? In vers 56 lezen we: ‘Toen verlieten al de discipelen Hem en vluchtten’. Ook de vastbesloten Petrus.

Als God je het zwaard uit handen neemt

Misschien is dit verhaal voor jou een ver-van-je-bed-show. Ik kon er eigenlijk nooit zoveel mee. ‘Petrus, relax… wat denk je nu helemaal uit te halen met jouw ene zwaard tegen al die mensen? En weet je na al die jaren nu nóg niet dat Jezus de hemelse troepen met één vingerknip kan laten komen om jullie te beschermen?’ Dat was zo ongeveer mijn idee bij dit gedeelte. Maar toen ik het deze keer las, kwam het binnen.

Eigenlijk herken ik me wel een beetje in Petrus. Als tiener ontdekte ik dat God écht is en besloot ik mijn leven voor Hem te geven. Het boek ‘Cassie zei ‘ja’, waarin een christelijke tiener doodgeschoten werd, omdat ze van haar geloof in Jezus getuigde, was een grote inspiratiebron voor mij. Leven of sterven: ik deed het graag voor Hem. Ook al wist ik niet of ik dat waar kon maken zoals Cassie dat gedaan had. Vol overtuiging ging ik voor de Heer aan het werk. Zijn machtige Koninkrijk zou komen en ik zou al mijn krachten daarvoor inzetten. Maar er waren tijden dat ik machteloos moest toezien hoe Gods Koninkrijk helemaal niet opgebouwd leek te worden. Ten minste… niet in mijn leven. Mijn kleine ‘zwaarden’ werden mij uit handen genomen door de Heer en ik zag zijn Koninkrijk in mijn bediening alleen maar kleiner worden.

Petrus’ leerproces

Herkenbaar? Petrus moest leren dat Gods Koninkrijk op Gods manier gebouwd wordt, dwars door de diepte heen. Zonder de diepte van Jezus’ overgave en sterven zou er niet de ontzagwekkende kracht van zijn opstanding geweest zijn. Zonder zijn ondergang geen doorgang naar een eeuwig leven. Petrus leerde dat Jezus zijn kleine kracht niet nodig had, omdat Hij legioenen engelen tot zijn beschikking had. Hij moest (mócht) toekijken hoe God zijn Koninkrijk bouwde – juist op het moment dat het in zijn beleving ten onder ging. Was dit dan het einde van Petrus’ bediening voor Jezus? Nee… Uiteindelijk is hij één van de grote pijlers geworden van de christelijke kerk. Ook al moest hij hier loslaten en toekijken, na Jezus’ hemelvaart werd hij ingeschakeld om met inspanning van al zijn krachten mee te bouwen aan het Koninkrijk van God.

God bouwt Zijn Koninkrijk!

Soms moeten wij, net als Petrus, leren dat God zijn Koninkrijk bouwt, dwars door schijnbare nederlagen heen. Soms neemt de Heer al onze eigen ‘zwaarden’ uit handen, zodat we zijn kracht zullen zien schitteren. En soms wil Hij ons eerst door ons eigen leerproces heen leiden, voordat Hij ook door ons heen zijn Koninkrijk bouwt.

Hoe dan ook: ren niet weg als je denkt dat Gods Koninkrijk faalt in jouw leven of bediening. God weet wat Hij doet. Zwakte is niet een nederlaag, maar het is de plek waar we Gods kracht aan het werk zullen zien. Blijf elke dag dicht bij Jezus. Hij zal zijn Koninkrijk bouwen – ook in jou en door jou heen!

Aan de slag!

Luister naar Opwekking 769 – Bouw Uw Koninkrijk, en vraag de Heer op welke manier jij mee mag bouwen aan zijn Koninkrijk: door actief in een bediening te staan, door de mensen op straat met jouw warme glimlach de liefde van Jezus te geven, of door stil te staan en toe te kijken hoe God zijn Koninkrijk aan het bouwen is.

Meer lezen? Pak de brieven van Petrus erbij, om te zien hoe hij zijn passie en vurigheid inzet voor het Koninkrijk van God.

Benieuwd naar het proces van afbraak en opbouw, waar ik over schreef? Hier lees je er iets over.

Deel deze overdenking

 1. Kim schreef:

  Dankjewel lieve Christa, voor deze prachtige blog :’) Amen, en dankbaar dat door onze zwakheid, Zijn kracht en glorie zichtbaar worden. :’) Gods zegen <3

 2. Marjetta schreef:

  Bouw Uw koninkrijk
  Zet het kwaad te kijk
  Toon Uw sterke hand
  Kom, herstel ons land
  Vul Uw kerk met vuur
  Win dit volk terug
  Heer dat bidden wij
  Tot uw koninkrijk verschijnt!

 3. Lydia schreef:

  Mooi! Zeker waar! Wij doen ons deel maar Gods deel is veel groter! Wat wij doen is van betekenis maar het is uiteindelijk God die mensen terugroept en redt!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2024 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap