Welke sieraden draag jij?

03

apr

Jacomien van Urk

Wij, vrouwen, doen het allemaal. De één wat meer dan de ander. Maar toch. We willen graag mooi zijn. We versieren onszelf. Met een paar fancy oorbelletjes, een mooie ring en sierlijke make-up. Heerlijk toch! Ik moet eerlijk toegeven dat ik altijd blij word van een nieuw paar oorbelletjes van de Hema! In de Bijbel kwam ik pasgeleden ook het woord sieraad tegen. De zin waarin het daar gebruikt werd, heeft me echt geraakt. Het staat in Psalm 89.

Psalm 89 is geschreven door Ethan. Hij was een cimbalomspeler aan het hof van Koning David. In 1 Kronieken 25:1 kunnen we lezen dat deze Ethan profeteerde bij het spel van citers, harpen en cimbalen. Zijn naam betekent optimistisch, stevig en volhardend. En hij begint Psalm 89 met een loflied. Hij bezingt Gods trouw en goedheid. Lees het maar na hoe hij in de eerste verzen van deze psalmen helemaal vol enthousiasme is over wie God is! Na deze heerlijke lofzang over Gods trouw en grootheid, zegt hij dan het volgende:

“Het is heerlijk voor de mensen als ze uw stem kennen. Ze kunnen genieten, Heer, van uw aanwezigheid. Elke dag juichen ze voor U. Omdat U goed voor hen bent, worden ze machtig.”
(Psalmen 89:16
-17, Basisbijbel)

Ethan schrijft en bezingt hier dat het heerlijk is als we Gods stem mogen kennen. We mogen hiervan genieten.  Stel je eens iemand voor die geniet. Zie de tevredenheid op haar gezicht. Het genot. De stralende glimlach en glinsterende ogen. Het aanstekelijke enthousiasme. Heerlijk om te zien toch! Dat maakt iemand mooi. Dat siert je! In de HSV staat voor het woord ‘heerlijk’ het woord ‘welzalig’. Dit kunnen we ook wel vertalen met ‘voor eeuwig gelukkig in de diepste zin van het woord’. Nou, als iemand dat is, dat zíé je. Maar wat ga je dan zien? Of nog belangrijker: ‘Wie ga je dan zien?’

“Want U bent het sieraad van hun kracht.”
(Psalmen 89:18, HSV)

Diegene die jou ‘welzalig’, diep gelukkig heeft gemaakt. Diegene die jou laat genieten. Die jou laat stralen en sprankelen. Jouw Zaligmaker. Die jou heeft gered. Die je heeft gebracht van de duisternis in het licht. Die je belooft dat Hij ‘Jahweh’ is, de Ik zal zijn Die Ik zijn zal. De Jahweh-Jireh, Die in alles voorziet. Hij is jouw sieraad! Hij is jouw kracht. In Hem leef je en beweeg je. Hij bekleedt jou met de klederen van het heil, van verlossing. Zijn goedheid en liefde zullen je volgen al de dagen van je leven. Hij geeft sieraad in plaats van as, vreugdeolie in plaats van rouw, een lofgewaad in plaats van een benauwde geest. (Jesaja 61:3).

‘Maar, zal je je misschien afvragen, hoe draag ik dit sieraad?’ Of misschien: ‘Hoe kom ik aan dit sieraad?’ Nou, laten we daarvoor maar weer even terugkijken in psalm 89. Ethan bezingt hier namelijk vanaf vers 1 tot 15 wie God is. We lezen hier verschillende ‘sieraden’ van God: goedheid, liefde, macht, sterkte, rechtvaardigheid. En eentje, die ik nog niet genoemd heb, is het sieraad ‘trouw’. Deze wordt wel vijf keer genoemd in de eerste 15 verzen. Trouw. Je aan je woord houden.

God is trouw. Hij ís het. Hij houdt zich aan zijn woord. Dat dóét Hij. Anders zou Hij niet meer God zijn. Hij heeft dit in de geschiedenis bewezen en doet dit nog steeds. Hij wil dit ook in jouw leven doen! Als jij je afvraagt hoe je aan dit sieraad komt en hoe je het kan dragen, wil ik je wijzen op de volgende woorden van God zelf, waar jij Hem aan mag houden.

“En als je een keer niet weet wat je moet doen, mag je God om wijsheid vragen. God geeft die altijd, zonder boos te zijn dat je het zelf niet weet. Elk geschenk dat goed en volmaakt is, komt uit de hemel, van de Vader van het licht. Hij blijft altijd en eeuwig Dezelfde. Hij verandert nooit. Er zal nooit een spoortje duisternis in Hem te vinden zijn.” (Jakobus 1:5, 17,  BasisBijbel)

Laten we nog een keer kijken waarom Ethan zingt dat God het sieraad van de kracht van het volk Israël was. Het staat er zo mooi: “Elke dag juichen ze voor U. Omdat U goed voor hen bent, worden ze machtig.” Juichen voor God. Elke dag. Omdat God goed is. Omdat Hij trouw is! Als je dat gaat doen, draag je het mooiste Sieraad wat er bestaat. Dan draag je Jezus.

Aan de slag!

Tijdens het schrijven van deze blog moest ik ook denken aan Galaten 5, waar de vrucht van de Geest staat beschreven. Je zou kunnen zeggen dat dit ook sieraden zijn.

“Maar de Heilige Geest brengt ons tot betere dingen: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, mildheid, trouw, tederheid en zelfbeheersing.” (Galaten 5:22, HTB)

Ga voor jezelf na welk aspect van de vrucht van de Geest in jouw leven ontbreekt of vernieuwd zou kunnen worden. Maak hier een concreet gebedspunt van. God wil dat we ons uitstrekken naar het geheel van de vrucht van de Geest. Het is als een sinaasappel die bestaat uit verschillende partjes, maar één geheel vormt.

Deel deze overdenking

  1. Miriam schreef:

    Beste Jacomien,
    Dank…je…wel… voor je rijke en rake woorden! Al gravend in het boek ‘Je bent waardevol’ (over eigenwaarde en zelfbeeld) van Carianne Ros nam ik me vanavond voor de dagelijkse overdenkingen van Zij lacht te gaan volgen. Vanuit de hoop elke dag een stukje gevuld te raken van Zijn onvoorwaardelijke liefde, om een negatief zelfbeeld te ‘takelen’.
    Hoe mooi is het dan dit te beginnen met de titel ‘Ontdekken: Gods plan met jou; welke sieraden draag jij?’
    Het viel op z’n plek, dankjewel.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap