Welke naam draagt jouw leven?

19

feb

Jacomien van Urk

Alhoewel ik nog geen kinderen heb, en ook nog niet getrouwd ben, heb ik al best wel ‘s nagedacht over welke namen ik mijn kinderen zou willen geven als het ooit zover komt. Herkenbaar? Of ben ik de enige onder alle vrouwen van Zij Lacht? Kan ik me niet voorstellen! Vandaag kijken we naar Lea, die haar zonen ook namen gaf. Namen met een betekenis, die veelzeggend zijn over het hart van Lea. En misschien ook wel over die van jou en mij…  

Jacob had Rachel meer lief dan Lea 

In Genesis 29: 16, 17 en 30 (HSV) lezen we het volgende: 

Nu had Laban twee dochters: de naam van de oudste was Lea, en de naam van de jongste was Rachel. Lea had fletse ogen, maar Rachel was mooi van gestalte en knap om te zien. Jacob had Rachel lief.  

Hij kwam ook bij Rachel en ook had hij Rachel meer lief dan Lea.  

Het zal je maar gebeuren. Je vader geeft je aan een man die eigenlijk stapelverliefd is op je zusje. Hij wil eigenlijk helemaal niet met jou trouwen. Je wordt ingezet vanuit strategisch oogpunt van je vader. En dan komt na een week ook nog je zusje erbij. Je man trouwt ook met zijn lieveling; mooi van gestalte en knap om te zien. Zijn eerste keus. Hoe zou jij je voelen? Terwijl ik er nog een keer over nadenk voel ik de pijn van Lea.  

De Heere ziet het ook.  

Toen de HEERE zag dat Lea minder geliefd was, opende Hij haar baarmoeder; Rachel daarentegen was onvruchtbaar.  
– Genesis 29:31 (HSV) 

Lea wordt zwanger van haar eerste zoon. Blijdschap vult haar hart. Maar niet alleen blijdschap, ook hoop. Hoop op de liefde en affectie van haar man Jacob. We zien de hoop terug in de namen van de eerste drie zonen.  

Ruben: zie een zoon 

Haar eerste zoon noemt ze RubenRuben betekent: zie een zoon. Want, zij zei: de HEERE heeft mijn verdrukking gezien. Voorzeker, nu zal mijn man mij liefhebben. (vers 32) 
Lea richt haar hoop op dit geschenk aan haar man. Als ze niet de schoonheid van Rachel bezit, dan kan ze misschien door middel van het schenken van een zoon de liefde van haar man opwekken, waar ze zo naar verlangt. We lezen in de Bijbel niet of dit de uitwerking was. Of Jacob werkelijk Lea ging liefhebben omdat ze hem een zoon had geschonken. Wel lezen we dat Lea opnieuw zwanger werd. 

Simeon: gehoord 

Haar tweede zoon werd geboren. Ze noemt hem Simeon. Simeon betekent: gehoord. Omdat de HEERE gehoord heeft dat ik minder geliefd ben, heeft Hij mij ook deze zoon gegeven. (vers 33) 
Lea ziet de komst van Simeon als een troostmiddel. God heeft gehoord dat ze minder geliefd is, en daarom geeft Hij haar nog een zoon. Zo kan ze haar pijn en verdriet dragen. Opnieuw noemt Lea haar kind naar datgene wat haar kwelt. Haar zonen dragen namen die vertellen hoe ongeliefd en ongezien ze zich voelt.  

Levi: zich aan iemand hechten 

Nog een keer wordt ze zwanger en baart een kind. Deze zoon noemt ze Levi. Levi betekent: zich aan iemand hechten. Nu, ditmaal, zal mijn man zich aan mij hechten; ik heb hem immers drie zonen gebaard. (vers 34) 
Lees je de hoop van Lea in deze naam? , ditmaal, nu zal het echt gebeuren. Dat waar ze zo naar verlangt: de liefde en affectie van haar man. Dat hij zich aan haar hecht, zoals een man en vrouw die elkaar liefhebben dat doen. Nog steeds lezen we niet in de Bijbel dat dit gebeurt. We lezen eigenlijk niets over de periodes tussen de zwangerschappen. Maar ik geloof dat er wel iets gebeurt tussen de zwangerschap van Levi en van de volgende zoon. Let maar op! 

Juda: lofprijzing 

Weer werd zij zwanger en baarde een zoon. Zij zei: ‘Ditmaal zal ik de HEERE loven. Daarom gaf zij hem de naam Juda.’ (vers 35) 
Geen naam die het verlangen naar haar man vertolkt. Niet een naam die haar pijn en verdriet vertelt. Nee! Ditmaal, is haar hoop op Iemand anders gericht. Ik zal de HEERE loven! Hij is mijn Rots en mijn Bevrijder! De HEERE heeft mij lief. Hij ziet mij. Hij kent mij. Ik zal niet meer vasthouden aan dat wat mij kwelt. Ik zal uitzien naar mijn Heer. Op Hem zal ik hopen.  

Juda, nu zal ik de Heer prijzen!  

Toen hield zij op met baren 

Het volgende vers begint niet opnieuw met: ‘Lea werd weer zwanger’. Nee, vers 35 eindigt met ‘toen hield zij op met baren’. God had door alles heen het hart van Lea gewonnen. Haar ogen waren op Hem gericht, en niet meer op haar onvervulde verlangens. Haar hart werd gevuld met lofprijzing voor Hem. Hij is al haar liefde waard. En zij is al zíjn liefde waard.  

Aan de slag!  

De titel van deze overdenking is: ‘Welke naam draagt jouw leven?’  

Lea gaf haar zonen namen die ze vernoemde naar haar pijn, verdriet en onvervulde verlangens. Wij geven ons leven ook vaak ‘namen’ die iets zeggen over wat er gebeurt in ons leven. We geven betekenis aan ons leven door gebeurtenissen en situaties te benoemen.  

Probeer vandaag eens een paar ‘namen’ op te schrijven die iets zeggen over jouw leven. Dit kunnen woorden, zinnen of misschien wel echt een naam met een betekenis zijn.  

Waarvan spreken jouw ‘namen’? 

Richt je ogen op Hem. Hij is al jouw liefde waard. En jij bent al Zijn liefde waard. 

Naar: Planted and Undervalued // Planted Not Buried, Mike Todd.
(by the way: de hele serie is het kijken waard!)

Deel deze overdenking

  1. Marian schreef:

    Wauw. Mooi om te lezen hoe Gods liefde al Lea’s (en ook onze) leegte vervult. Lof aan de Vader! ♥️

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap