Meer en meer lijken op Jezus: dienen in plaats van gediend worden

18

feb

Elise de Vries

Ik wil meer en meer gaan lijken op Jezus. Ik wil meer en meer gaan lijken op Hem. Als je bent opgegroeid met christelijke kinderliedjes, of je hebt kinderen, dan heb je vorige zinnen wellicht in je hoofd meegezongen. Kinderliedjes kunnen zo direct en duidelijk zijn. Want we willen meer lijken op Jezus toch? Hoe Hij leefde op aarde was hét voorbeeld van hoe God ons vraagt om te leven. Meer lijken op Jezus klinkt heel mooi en geestelijk. Toch is het niet altijd even leuk. Het is namelijk ook zelfopoffering. Dat blijkt in Markus 10. De discipelen hebben gedoe over wie naast Jezus zou mogen zitten (in de hemel) en wie dus het belangrijkst is. Ze zochten waardering en macht. Daar rekent Jezus snel mee af. Hij geeft de opdracht: dienen, in plaats van gediend te worden. Wat betekent dat voor ons? 

Het is een logische vraag onder de discipelen: wie is nou eigenlijk de belangrijkste? Ik kan mij voorstellen dat ik als een van de twaalf discipelen was, ik graag zou horen dat ik de favoriet was. Dat ik het toch net ietsje beter deed dan de anderen. Het geeft een gevoel van waardering boven de ander. Wil jij meer lijken op Jezus? Dan zal je dit verlangen naar hoger zijn dan de rest aan de kant moeten zetten. Jezus spreekt de discipelen namelijk toe: 

Maar Jezus riep hen bij Zich en zei tegen hen: U weet dat zij die geacht worden leiders te zijn van de volken, heerschappij over hen voeren, en dat hun groten gezag over hen uitoefenen. Maar zo zal het onder u niet zijn; maar wie onder u belangrijk wil worden, die moet uw dienaar zijn. En wie van u de eerste zal willen worden, die moet slaaf van allen zijn. Want ook de Zoon des mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen, en Zijn ziel te geven als losprijs voor velen. 
– Markus 10: 42-45 (HSV) 

Jezus kwam om te dienen 

In deze wereld is het heel normaal dat de belangrijkste mensen macht hebben. Met deze macht instrueren ze andere mensen. Denk bijvoorbeeld aan politici in onze tijd. Met hun wetten beïnvloeden ze ons leven. Soms is dat ten goede van iedereen, denk aan verkeersregels voor de veiligheid. Aan de andere kant gebruiken ze hun macht ook om hun eigen ideeën uit te voeren. In ons land is er nu een democratie waarbij we enige invloed kunnen uitoefenen op wat er in de politiek gebeurt. In de tijd van Jezus was dat echter anders. Daar was de Romeinse overheerser de baas. De joden hadden daar niets op in te brengen.  

Jezus zet ons en zichzelf daartegenover. Hij was de Messias en daarom verwachtten sommige joden ook dat Hij de Romeinse overheerser zou afzetten. Dat was echter niet wat Hij deed. Jezus kwam niet om gediend te worden. Hij hoefde niet de macht over het land zodat iedereen als marionettenpoppen zijn wil zou uitvoeren. Veel liever was Hij onder de mensen om hen met bewogenheid te helpen en redden. Hij was meer geïnteresseerd in de mens dan in de macht. Dat hoort ook bij meer lijken op Jezus. De discipelen hadden dat niet begrepen. Zij wilden graag de belangrijkste zijn en toonden daarmee een verlangen naar macht. 

Meer lijken op Jezus = dienen 

Er wordt de discipelen een spiegel voor gehouden. De wereld zoekt de macht over anderen. Jezus zoekt echter de mens. Dat is de opdracht die Hij ook aan de discipelen geeft. ‘Wees een dienaar als je belangrijk wilt zijn.’ Voor God ben je niet belangrijker als jij anderen kan vertellen wat ze moeten doen. Voor God maakt het uit of je jezelf aan de kant zet. Net zoals Jezus zichzelf aan de kant heeft gezet. Hij vernederde zichzelf door in een menselijk lichaam op de aarde te komen. Dat deed Hij omdat Hij jou graag wilde dienen. Hij wilde jou helpen om bij God te komen. 

Meer lijken op Jezus = ook een andere mindset 

We zijn nu tot de conclusie gekomen dat we moeten dienen om meer op Jezus te lijken. Jezus onderscheidde zich onder andere daarmee van de wereld. In Romeinen laat Paulus weten wat er samen gaat met jezelf onderscheiden van de wereld. 

En word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is. 
– Romeinen 12:2 (HSV)

Meer lijken op Jezus vereist een andere manier van denken. Een nieuwe mindset. Vaak zijn we door de dag heen met onze eigen agenda en to-do-list bezig. Op het werk wil je een bepaald aantal zaken gedaan krijgen. Je moet de bus halen om op tijd bij een afspraak te zijn. Als je thuis komt moet je nog een aantal dingen in het huishouden doen. Doodnormale wensen in onze maatschappij.  

Hierdoor verliezen we echter de ander uit het oog. Het vraagt van ons dat we onze aandacht bewust richten op hoe we de ander kunnen dienen. Komt iemand wat vragen? Neem de tijd het deze persoon goed uit te leggen, in plaats van het af te raffelen omdat je eigenlijk bezig bent. Vertrek een keer ruim op tijd naar je afspraak, zodat je de zwerver die je altijd ziet zitten een kopje thee kan brengen. Het begint in de kleine dingen. Dienen, in plaats van gediend worden. Meer lijken op Jezus. 

Aan de slag! 

  • Neem iemand in je gedachten die je vandaag tegen gaat komen. Bedenk een manier hoe je die persoon kan dienen of helpen vandaag. 
  • Denk door de dag heen na over hoe je mensen benadert. Heb je een dienende houding of ben je alleen maar met je eigen doelen bezig? 
  • Probeer vandaag één keer bewust de keuze te maken om te dienen, als blijkt dat je alleen maar met je eigen doelen bezig bent. 

Deel deze overdenking

  1. Josje Brouwer schreef:

    Dank je wel voor dit stukje.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap