Welke keuzes verstoren jouw relatie met God?

30

aug

Ramona Muilwijk

‘Ik versta Gods stem niet.’ ‘Ik krijg nooit antwoord van God.’ ‘God is in mijn leven niet zichtbaar.’ Uitspraken die ik vaak hoor. En misschien kun jij je wel in één van die uitspraken vinden. ‘Hoe kan ik iets van God ervaren in mijn leven?’ Uitspraken die wijzen op een zoektocht van mensen naar God. Tegelijkertijd proef je de teleurstelling van het wíllen ervaren, maar het niet doen. Hoe komt het, dat zoveel mensen God wel willen vinden maar dat het lijkt of Hij niet te vinden is?

In Psalm 139: 24 staat: “Zie of ik geen verkeerde weg ga, en leid mij over de weg die eeuwig is.” (NBV) Nog mooier dan in de Bijbel omschreven, vind ik ditzelfde gedeelte maar dan uit het liedboek: “Toets mij of niet een weg in mij, mij schaadt en leidt aan U voorbij.”

Een weg die mij leidt voorbij God. Langs God heen. In de HSV wordt gesproken over een schadelijke weg. Over welke wegen gaat dit? Wegen die ons niet dichter bij God brengen maar juist verder van 
Hem vandaan. Als wij Gods stem willen verstaan, kan het zomaar zo zijn dat wij bepaalde keuzes maken, die onze relatie met God verstoren waardoor wij minder of niets van God zien, horen of ervaren. In het liedboek staat zo mooi: “Toets mij…”
Wanneer je God niet lijkt te begrijpen of zijn stem niet kunt verstaan, zou dit een mooi gebed voor je kunnen zijn.

Wat zou Jezus doen?

Al heel lang bestaan de kunststof armbandjes met daarop de letters WWJD. “What would Jesus do?” Wat zou Jezus doen? Een prachtige leidraad die je in alles mee kunt nemen. Wat zou Jezus vinden van de programma’s die ik kijk op tv? Wat zou Jezus vinden van de sites die ik bezoek op internet? Wat zou Jezus vinden van de plaatsen die ik bezoek, de concerten waar ik naar toe ga? Wat zou Hij vinden van de muziek die ik luister? Wat zou Jezus vinden van mijn woorden? Wat zou Jezus vinden van mijn kleding, en ga zo maar even door. Misschien voelt dat wat radicaal en denk je nu: zó zwart-wit is het nu ook toch niet? Ik hoef God toch niet overal in te betrekken? 

In 1 Petrus 1: 13 – 16 staat: “Laat uw geest daarom voortdurend paraat zijn, wees waakzaam en vestig al uw hoop op de genade die u ontvangen zult wanneer Jezus Christus zich openbaart. Wees als gehoorzame kinderen en geeft niet opnieuw toe aan de begeerten waardoor u vroeger, toen u nog onwetend was, werd beheerst, maar leid een leven dat in alle opzichten heilig is, zoals Hij die u geroepen heeft heilig is. Er staat immers geschreven: ‘Wees heilig, want Ik ben heilig.’ (NBV) 

Wees heilig, want Ik ben heilig

Misschien schrik je nu en denk je: heilig? Dat lukt mij nooit. Die lat is veel te hoog. Misschien lukt het je ook niet in een keer, maar begin vandaag eens met in de spiegel te kijken. Hoe ziet jouw dag eruit? En hoe zou Jezus naar al jouw activiteiten kijken? Zou Hij trots zijn, of zou jij je schamen voor sommige onderdelen? Zijn er activiteiten waarbij je de Heer liever niet hebben wil? Van welke woorden of daden weet je eigenlijk diep in je binnenste wel dat ze niet oké zijn? Weet dat juist die dingen, ook al lijken ze klein en onbenullig, kunnen zorgen voor ruis op de lijn tussen God en jou. God vraagt ons om Hem radicaal te volgen, bij Jezus is er geen grijs gebied. Je bent òf voor Hem of tegen Hem. Jezus volgen vraagt om keuzes maken, hoe onbelangrijk ze in jouw ogen ook zijn. En dat kan al zijn welk programma op de tv jij juist wel of niet kijkt. 

Begin met gebed

Als je het verlangen hebt om Gods stem beter te leren verstaan, begin dan eerst eens met een gebed, vraag Hem of Hij jou wil toetsen of er geen verkeerde weg is waarop je gaat. Hoe komt het dat ik U niet versta? Misschien duurt het even maar ik ben ervan overtuigd dat God zal antwoorden. Hoe doet Hij dat? Je zult merken dat je bij dingen die je doet of zegt, weerstand gaat ervaren. Dat wat eens heel normaal was, gaat je tegenstaan. Dat kan gedrag zijn maar ook een activiteit. Die weerstand kan een gebed worden: ‘Heer, wilt U dat ik hiermee stop?’

Vaak kun je het antwoord gewoon vinden in de Bijbel. Heel veel van de dingen die God afkeurt, kunnen we vinden in het rijtje uit Galaten 5: 19-21: “… ontucht, zedeloosheid en losbandigheid, afgoderij en toverij, vijandschap, tweespalt, jaloezie en woede, gekonkel, geruzie en rivaliteit, afgunst, bras- en slemppartijen en nog meer van dat soort dingen.” (NBV)

Maar dan komt de vraag: doe je er wat mee? Of negeer je de weerstand? Wil je meer van God ervaren, dan zal dit keuzes van je vragen. Neem als voorbeeld een sporter. Wil hij de beste worden op zijn gebied, dan zal hij moeten trainen. Trainen wil zeggen dat hij soms ‘nee’ moet zeggen tegen uitnodigen van bijvoorbeeld feestjes, omdat hij anders de volgende dag niet fit zal zijn. Wij zien vaak de topprestatie die een sporter levert en willen dat ook. Maar we vergeten welke ‘offers’ hij hiervoor heeft moeten brengen, de keuzes die hij voor die prestatie nam, het doorzettingsvermogen om niet alleen de wedstrijd te spelen, maar juist ook te trainen. Wil je iets bereiken, dan betekent dat dat je keuzes moet maken.  

Snoeien doet bloeien

Zo gaat dat in het geloof ook. Investeren in je relatie met God, door dingen juist wel of niet te doen. God dwingt je nergens toe, het is een vrije keus om te breken met slechte patronen. Hij wil ook niet dat je van de een op andere dag verandert, het is een proces. Bovendien hoef jij ook niet te bedenken wat slecht voor je is, Hij zal het je tonen. Steeds weer opnieuw brengt Hij andere patronen of keuzes aan het licht. En iedere keer vraagt Hij aan jou: mag Ik dit ook van je? Wil je dit ook opgeven voor Mij, zodat ik je kan maken tot de vrouw die ik voor ogen heb? Ik zeg je van tevoren: makkelijk is het niet. Nee, het vraagt doorzettingsvermogen en moed om steeds opnieuw jezelf en je patronen te bekijken vanuit Gods licht. Maar wat ik ook weet, dit proces is de moeite waard!  

Jezus zegt in Johannes 12: 25-26: “Wie zijn leven liefheeft verliest het, maar wie in deze wereld zijn leven haat, behoudt het voor het eeuwige leven. Wie mij dient moet Mij volgen: waar Ik ben zal ook Mijn dienaar zijn, en wie Mij dient zal door de Vader geëerd worden. (NBV)

Verlang je ernaar om Gods stem meer en beter te verstaan? Durf je het aan, je leven ècht aan Hem te geven? Neem dan vandaag de stap en zeg:

Heer, hier ben ik!
Neem mijn leven, laat het, Heer,
toegewijd zijn aan uw eer.
Maak mijn uren en mijn tijd
tot uw lof en dienst bereid.

Toets mij of niet een weg in mij
mij schaadt en leidt aan U voorbij.
O God, houd mij geheel omgeven,
en leid mij op de weg ten leven!

Aan de slag!

* Zijn er patronen in je leven waarvan je weet dat ze niet goed zijn maar waar je moeite mee hebt om er mee te breken? 
* Zijn er gelovigen in je leven die je bewondert om hun nauwe relatie met God? Wat heeft deze relatie hen gekost? 
* Lees of zing Gezang 473. 

Deel deze overdenking

 1. Renee schreef:

  Prachtig! Waardevol! Aansporing!
  Bedankt💖

 2. Kim schreef:

  Amen! Zo mooi en ontzettend waardevol ❤️ wat ik echt nodig had. :’) Weer zoveel dank, Ramona!! Jouw overdenkingen brengen mij zoveel zegen en ik prijs en ben God er heel dankbaar voor! :’) God zegene jou, 🙏 en zoveel dank 🌿

 3. Anna schreef:

  Wat een prachtige blog!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap