Een gebed om te onthouden en uit te leven + een gratis vakantietip

29

aug

Maartje Kok

Mijn huisgenootje en ik waren bezig om het gebed van Paulus dat hij in Efeze 3 schrijft, uit ons hoofd te leren. Het leek een onmogelijke opdracht, maar samen worstelden wij ons er door heen. Soms zaten we bij elkaar in de auto of waren we aan het ontbijten en vroegen we: ‘Oké, zeg Efeze 3 eens op!’ En daar gingen we: ‘Om deze reden buig ik mijn knieën voor de Vader van onze Heere Jezus Christus, naar Wie elk geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt….’ Maar, wat is de context van die stad Efeze eigenlijk en welke rijkdom ligt er in dit gebed? 

Paulus schrijft deze brief aan Efeze. Dit was geen onbekende plek voor Paulus, hij was hier al eerder geweest. Als we het boek Handelingen lezen komen we bij Handelingen 19 de stad Efeze tegen. Hierdoor weten we dat er in Efeze mensen woonden die een fascinatie hadden voor de magie en het occulte. Dit zien we in de volgende verzen:  

En dit werd bij allen bekend, zowel bij de Joden als bij de Grieken die in Efeze woonden. En vrees overviel hen allen, en de Naam van de Heere Jezus werd groot gemaakt. Velen van hen die geloofden, kwamen hun zondige daden belijden en bekennen. Velen ook van hen die toverkunsten uitgeoefend hadden, brachten hun boeken bijeen en verbrandden die in tegenwoordigheid van allen. En men berekende de waarde ervan en kwam uit op vijftigduizend zilverstukken. Zo nam het Woord van de Heere met kracht toe en werd steeds sterker.
– Handelingen 19: 17-20 (HSV).

Er komt echter een verandering in de houding van de mensen als ze gaan zien wat God heeft gedaan in Efeze. Ze erkennen hun zonden en belijden deze. Ze gooien alles wat er mee te maken heeft weg en breken er dus radicaal mee. Kortom, God werkt in Efeze en breekt de bolwerken van de duivel af. Het woord van God nam toe in de gemeente.  

Dit is heel kort een kleine blik in het leven van toen in Efeze. Met dat in je achterhoofd gaan we nu richting Efeze 3. 

In de brief naar Efeze staat centraal dat God macht heeft over alle hemelse autoriteit en dat Jezus het hoofd is van zijn gemeente en Heerser over alle dingen, nu en in de toekomst. Een wetenschap die van belang is om aan vast te houden in een klimaat van occultisme en magie. 

Het gebed uitpluizen, wat zie jij? 

Lees eerst een Efeze 3: 14-25 en stel je zelf de vragen:  

Wat zie ik, welke woorden vallen mij op, welke woorden komen vaker terug in dit gedeelte, wat verlangt Paulus eigenlijk, waar bidt hij concreet voor, wat zegt hij over Jezus? 

Om deze reden buig ik mijn knieën voor de Vader van onze Heere Jezus Christus naar Wie elk geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt, opdat Hij u geeft, naar de rijkdom van Zijn heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door Zijn Geest in de innerlijke mens, opdat Christus door het geloof in uw harten woont en u in de liefde geworteld en gefundeerd bent, opdat u ten volle zou kunnen begrijpen, met alle heiligen, wat de breedte en lengte en diepte en hoogte is, en u de liefde van Christus zou kennen, die de kennis te boven gaat, opdat u vervuld zou worden tot heel de volheid van God. Hem nu Die bij machte is te doen ver boven alles wat wij bidden of denken, overeenkomstig de kracht die in ons werkzaam is. Hem zij de heerlijkheid in de gemeente, door Christus Jezus, in alle geslachten, tot in alle eeuwigheid. Amen. 

Woorden voor je hart 

Door het beantwoorden van de vragen hierboven, leer je te kijken naar dit verlangende gebed van Paulus. Door het uit te pluizen, neem je de woorden tot je en analyseer je ze. Het is een gebed dat jij in je vakantie mee het strand op of het bos in kunt nemen, om het te overdenken en het eens hardop te memoriseren. Dit gebed was in eerste instantie voor een gemeente die duidelijk werd aangevallen door de duivel. Maar God triomfeerde door zijn macht te laten zien. Toch konden ze op die gebeurtenis niet blijven teren. Ze hadden andere woorden nodig, Gods woorden, de vervulling van dit gebed. En zo heeft ook dit gebed nog steeds zijn kracht en rijkdom. Het zijn woorden voor je hart. Je hart dat onrustig en moe is, jouw hart dat vergeet dat Jezus het fundament moet zijn, het hart dat genade nodig heeft voor elke nieuwe dag. 

Ik zou hier nog heel veel over kunnen zeggen. Ik zou allerlei toepassingen op jouw leven kunnen maken. Maar toch wil ik dat niet doen. Ik wil je vragen om dit gebed eens uit te gaan pluizen (en uit te printen!) en te omcirkelen wat je opvalt, op te schrijven wat je apart of mooi vindt. Wat leer je hier uit?  
 
Dit gebed hebben wij namelijk net zo goed nodig. Het gebed laat ons acht dingen beseffen: 

 • God is de Vader van Jezus en van ons en triomfeert over alles 
 • God geeft naar zijn rijkdom, overvloedig, zonder eind 
 • De Geest leidt en sterkt ons 
 • We moeten en mogen daardoor wortelen en gefundeerd raken in zijn liefde 
 • We kunnen niet alleen geloven, maar we mogen met alle heiligen geloven 
 • We kunnen Jezus leren kennen, maar Hij gaat altijd onze kennis te boven 
 • God is altijd bij machte te doen ver boven alles wat wij bidden of denken
 • Hij is het waard om lof en glorie toe te brengen 

Met dit gebed kun jij de vakantie in én uit. Door dit te memoriseren sta je sterk als je weer op de werkvloer staat of op het punt staat boos te worden op je kinderen. Dit gebed is er als jij zijn liefde beter wil leren kennen, Jezus beter wil leren kennen. Door dit in je hart te bewaren en soms hardop te bidden, wortel jij je steeds meer in Hem.  

Aan de slag!  

Als het goed is ben je al aan de slag gegaan. Toch wil ik je aan het eind van de blog uitdagen om Efeze 3: 14-25 – net als wij – echt uit je hoofd te gaan leren. Zoek een vriendin om dat samen mee te doen, dat helpt namelijk! Hier wat tips:  

 • Pluis de tekst uit zodat je snapt welke structuur erin het gedeelte zit 
 • Lees de tekst op en neem dat op om zo af en toe de tekst terug te luisteren als je bijvoorbeeld op de fiets zit 
 • Lees een week lang elke ochtend de tekst, zodat de woorden langzaamaan in je hoofd blijven hangen 
 • Als je het samen memoriseert, kun je elkaar soms even een spraakberichtje sturen waarin je de tekst opzegt via Whatsapp, om te laten weten hoe ver je bent.  

Geloof me, het komt altijd van pas om het woord van God in je hart en hoofd te bewaren, je zult er geen spijt van krijgen!

Deel deze overdenking

 1. Iemand schreef:

  Wat een mooie overdenking weer! Fijn dat er mensen zijn die de gave hiervoor gekregen hebben. Ik haal hier altijd zoveel leerstof uit, ik ben ontzettend dankbaar voor de overdenkingen van ZijLacht!

 2. Isabella schreef:

  Aanstaande zondag is het onderwerp bij ons in de gemeente bidden. En ik zit er over na te denken. Wat zou het toch mooi zijn als we een eredienst zouden hebben met die onvoorwaardelijke liefde. een aantal teksten wilde ik opzoeken. En dan maak ik de blog open en lees ik bidden

  En tekst die hierboven aangehaald wordt ” opdat Christus in U harte woont en in de liefde
  gefundeert en geworteld bent .

  Hoe mooi is dit? Hoe mooi loopt dit samen?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap