Welke impact heeft je verleden op jouw toekomst?

28

mei

Marijke Gootjes-Verhoeve

Iedereen maakt in het leven dingen mee die impact hebben op de toekomst. Gebeurtenissen en omstandigheden die van invloed zijn op je verdere leven. Dat is heftig om bij stil te staan als je niet met plezier terugkijkt op je jeugd, als er in het verleden dingen gebeurd zijn waar je nare herinneringen aan hebt, als er een situatie is waar je liever niet aan terugdenkt. Bijvoorbeeld het gevoel niet gewenst te zijn of er niet bij te horen, pestgedrag, mishandeling, misbruik, verliezen of misschien wel het gevoel van spijt. Dat er iets is gebeurd wat je niet meer kunt terugdraaien en waar jij jezelf verantwoordelijk voor houdt. Zo is dat ook het geval bij Hagar. Haar verleden was pijnlijk en alles behalve makkelijk. Zou zij hierdoor haar toekomst laten bepalen?

Hagar is de Egyptische slavin van Saraï de vrouw van Abram. Saraï kan zelf geen kinderen krijgen en lijkt kinderloos te blijven. Ze besluit daarom dat Abram een kind moet verwekken bij Hagar. Hagar wordt zwanger en verliest haar respect voor Saraï, waarna Saraï haar vervolgens zo vernedert dat Hagar wegvlucht naar de woestijn. Op die plek zoekt de engel van de Heer Hagar op.

‘Hagar, slavin van Saraï! Waar komt u vandaan en waar gaat u heen?’
– Genesis 16:8a (HSV).

Waar kom je vandaan en waar ga je heen?

De engel van de Heer weet precies wie Hagar is, haar naam en haar positie, dus hij weet ook gerust waar ze vandaan komt en misschien ook wel waar ze naar toe gaat. Het lijkt erop dat deze vragen meer bedoeld zijn om Hagar te laten nadenken over het verleden en de toekomst. Ze heeft impulsief gehandeld en als zwangere, weggelopen slavin heeft ze eigenlijk geen toekomst. Ze krijgt dan ook de opdracht om terug te gaan, maar met een belofte: ze zal een zoon baren die ze Ismaël moet noemen, omdat de Heere haar verdrukking gehoord heeft. Luister wat ze zegt:

‘U bent de God Die naar mij omziet! Heb ik hier dan Hem gezien Die naar mij omgezien heeft?’
– Genesis 16:13 (HSV).

Het verhaal gaat verder in Genesis 21 als Sara en Abraham – ze hebben inmiddels andere namen – alsnog een eigen zoon krijgen. De spanningen tussen Hagar en Sara lopen opnieuw op. Sara wil niet dat haar zoon de erfenis moet delen met de zoon van haar slavin en geeft Abraham de opdracht om hen weg te sturen.

‘Toen stond Abraham ’s morgens vroeg op, nam brood en een zak met water, gaf die aan Hagar en legde die op haar schouder. Hij gaf haar ook het kind en stuurde haar weg. Zij ging op weg en dwaalde rond in de woestijn van Berseba. Toen het water uit de zak op was, wierp zij het kind onder een van de struiken. Zij ging op een afstand zitten, zo ver als men met een boog kan schieten, want zij zei: ‘Laat ik het kind niet zien sterven’. Terwijl zij op een afstand zat, begon ze luid te huilen. Toen hoorde God de stem van de jongen en de Engel van God riep tot Hagar: ‘Wat is er met u, Hagar? Wees niet bevreesd, want God heeft naar de stem van de jongen, die daar ligt, geluisterd’.
– Genesis 21:14-17 (HSV).

God (ver)hoort!

Opmerkelijk is dat Hagar niet denkt aan de ontmoeting met de engel van de Heer in het verleden. Blijkbaar is ze zo gekwetst, vernederd, teleurgesteld en verbitterd, dat ze geen hoop meer heeft voor de toekomst. God is Hagar en Zijn belofte echter niet vergeten; Hij zal Ismaël tot een groot volk maken. God opent Hagar haar ogen zodat zij een waterput ziet, het teken van leven, hoop, toekomst. Het verleden mag ze achter zich laten. God zorgt voor Hagar en Ismaël en Hagar kiest voor haar zoon een vrouw uit Egypte. Hagar haar toekomst is veilig gesteld, doordat God haar zag en hoorde.

Hagar moest toen ze zelf gevlucht was, terug om haar verleden onder ogen te komen. Ook was haar positie te kwetsbaar om een nieuwe toekomst in te kunnen gaan. De tweede keer wordt ze weggestuurd en mag ze het verleden achter zich laten om een nieuwe toekomst in te slaan samen met haar zoon, waaruit ook een groot volk zou ontstaan.

Jouw verleden en jouw toekomst

God weet ook precies wie jij bent en wat jouw positie is. Hij vraagt vandaag aan jou: ‘waar kom je vandaan en waar ga je naar toe’. Hij heeft jouw verdrukking gehoord en gezien, het onrecht dat jou is aangedaan, de verkeerde keuzes die je hebt gemaakt. Ook al begrijp je misschien niet waarom Hij dingen heeft toegelaten en niet heeft ingegrepen, Hij wil voor je zorgen en je ogen openen voor de waterbron, zodat er een nieuwe toekomst zichtbaar wordt. Blijf niet ronddolen, vergeet niet wie God is en geef de moed niet op!

Om dit concreet te maken is het goed om je te realiseren waar water symbool voor staat:

  1. Leven en groei (Johannes 4: 14, Psalm 1);
  2. Stof en oordeel afspoelen (door het lezen van Gods Woord);
  3. Vrede en genezing (Openbaringen 22:1-2);
  4. Vergeving (Micha 7:19).

Bijzonder, dat dit is wat we nodig hebben om het verleden los te laten en weer vooruit te gaan, want … bij God is de bron van het leven!

Hoe kostbaar is Uw liefde, God!
In de schaduw van Uw vleugels schuilen de mensen, zij laven zich aan de overvloed van Uw huis.
U lest hun dorst met een stroom van vreugden, want bij U is de bron van het leven,
door Úw licht zien wij licht.

– Psalm 36:8-10 (NBV).

Aan de slag!

  • Luister naar het lied ‘You’re gonna be okay’ van Jenn en Brian Johnson
  • Lees Genesis 16 en 21 om na te denken over Hagar en over je eigen verleden en toekomst

Naar: ‘Water in de Bijbel’, Visie – EO.

Deel deze overdenking

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap