Wat is mijn talent? – over jouw deel in het Lichaam

30

sep

Ramona Muilwijk

Het is woensdagavond 22.30 uur. Ik kom thuis na een gezellig avondje bij een vriendin. Net voordat ik de poort open doe, hoor ik pianomuziek. Ik sta even stil en loop richting het geluid. Het is de buurvrouw. De Opwekkingsmuziek galmt door haar huis. Al neuriënd sta ik te genieten van haar spel. Wàt een talent! Hoe heerlijk zou het zijn als ik zó kon piano spelen. Maar dat kan ik niet, dus duw ik die illusie weg. Wat ik wel kan is zingen, en dus stuur ik haar bij thuiskomst een appje: “Schitterend buuf! Volgende keer zing ik mee.”

Wat heeft mijn bijdrage nu voor zin? 

Ken je dat gevoel, dat je geniet van het talent van de ander? Dat je trots bent op dat wat de ander kan of doet? Of word je juist eerder onzeker als iemand anders iets goed kan en jij niet? Denk je misschien wel: ik kan eigenlijk niks goed, wat is nu eigenlijk mijn talent? Heb ik überhaupt wel een talent? Heel lang heb ik ook zo gedacht. Ik had het gevoel dat mijn bijdrage niet echt van waarde was, dat wat ik kon niet echt een meerwaarde was voor de samenleving. Misschien herken je dat wel. Alle mensen hebben talenten, behalve jij. En als je al iets goed kan, is het nu niet echt iets om over naar huis te schrijven; niets groots of bijzonders. 

Niemand is overbodig 

Het bijbelgedeelte is te lang om het helemaal in deze overdenking te schrijven (lees de rest van het hoofdstuk gerust zelf!), maar ik lees samen met je een klein stukje uit de Bijbel wat aansluit op hierboven:

Het gaat om 1 Korintiërs 12: 12-22 (NBV), waar staat:
Een lichaam is een eenheid die uit vele delen bestaat; ondanks hun veelheid vormen al die delen samen één lichaam. Zo is het ook met het lichaam van Christus. Wij zijn allen gedoopt in één Geest en zijn daardoor één lichaam geworden, wij zijn allen van één Geest doordrenkt, of we nu Joden of Grieken zijn, of we nu slaven of vrije mensen zijn. Immers, een lichaam bestaat niet uit één deel, maar uit vele. Als de voet zou zeggen: ‘Ik ben geen hand, dus ik hoor niet bij het lichaam,’ hoort hij er dan werkelijk niet bij? En als het oor zou zeggen: ‘Ik ben geen oog, dus ik hoor niet bij het lichaam,’ hoort het er dan werkelijk niet bij? Als het hele lichaam oog zou zijn, waarmee zou het kunnen horen? Als het hele lichaam oor zou zijn, waarmee zou het dan kunnen ruiken? God heeft nu eenmaal alle lichaamsdelen hun eigen plaats gegeven, precies zoals hij dat wilde. Als ze met elkaar slechts één lichaamsdeel zouden vormen, zou dat dan een lichaam zijn? Het is juist zo dat er een groot aantal delen is en dat die met elkaar één lichaam vormen. Het oog kan niet tegen de hand zeggen: ‘Ik heb je niet nodig,’ en het hoofd kan dat evenmin tegen de voeten zeggen. Integendeel, juist die delen van het lichaam die het zwakst lijken zijn het meest noodzakelijk. 

Iedereen heeft talenten, ook jij! 

Bijzonder mooi hoe beeldend de Bijbel hier spreekt. Voor iemand als ik die in beelden denkt, is dit heel goed voor te stellen. Alle lichaamsdelen hebben ieder hun eigen functie en allemaal zijn ze nodig. De hand doet de werkzaamheden van de hand, de voet die van de voet. Als de hand de werkzaamheden van de voet gaat verrichten, houdt hij dat misschien een tijdje vol, maar uiteindelijk krijgt het hele lichaam last van ongemakken. Een zere rug en nek en andere pijntjes, zie je het al voor je? De hand kan nog zo goed zijn best doen, maar uiteindelijk blijft het een hand en zal hij nooit een voet worden. In het kort komt het hier op neer: doe datgene waarvoor je bestemd bent.
Waarvoor ben ik bestemd, denk je misschien? Mag ik je vragen of je hier al eens voor gebeden hebt? De Vader die jou schiep, weet als geen ander welk plan Hij met jou had toen Hij je schiep. Hij was het die jou talenten gaf, en wees er maar zeker van: ook jij hebt talenten! Tijdens het uitdelen heeft Hij iedereen voorzien. De een misschien wat meer dan de ander, maar jij bent zeker niet overgeslagen!  

Misschien vind je het moeilijk om anderen te prijzen om hun talenten omdat je zelf nog zoekend bent naar wat jouw talenten nu zijn en daardoor dus misschien onzeker bent. Ook hierin wil ik tegen je zeggen: breng het bij de Vader! Hoe meer jij gaat zien en ervaren welke talenten jij hebt gekregen en welke plaats jij mag innemen, hoe meer je kunt genieten van de ander en zijn of haar talenten. Beseffend dat jij niet minder bent omdat je niet kunt wat de ander wel kan, maar wetend dat jij niet zo gemaakt bent, jij met andere talenten gezegend bent. Je kunt kijken naar wat jij niet kunt, je kunt ook kijken of zoeken naar wat je wel kunt. Om een voorbeeld te noemen: misschien kun je wel heel goed taarten bakken. Het klopt dat dat over het algemeen wat minder opvalt als zingen op een podium, maar wie zegt niet dat jij door het uitdelen van deze taarten anderen enorm tot zegen bent op het juiste moment door te doen wat jij het liefste doet?  

Geef wat je hebt aan Jezus

Ik hoop dat er wel dingen zijn, waarvan je weet dat je ze goed kunt. Vraag God eens wat je met deze talenten kunt betekenen in zijn Koninkrijk. Je zult merken dat als jij God de ruimte geeft om jouw talenten op de juiste wijze in te zetten Hij wonderlijke dingen gaat doen in je leven. Dat wat je eens deed en misschien klein leek, zal groot worden als Hij ermee aan de slag mag.
Ik moet denken aan de jongen uit het verhaal van Johannes 9. Jezus was de hele dag al aan het preken voor een grote menigte mensen. Bij het vallen van de avond vroeg Hij aan Fillipus waar ze brood konden kopen om al deze mensen te eten te geven. Fillipus zei dat dit een onmogelijke opgave was! Andreas echter zei tegen Jezus: ‘Er is hier wel een jongen met vijf broden en twee vissen.’  

Even terug. Misschien dacht de jongen ook wel: ‘Wat kunnen mijn broden en 2 vissen nu uithalen voor deze menigte mensen?’, maar toch gaf Hij ze aan Jezus. Hij had ze ook voor zichzelf kunnen houden, kunnen denken dat het niks voorstelde, maar dat deed Hij niet. Hij gaf alles wat Hij had aan Jezus. En wat deed Jezus? Hij voedde er 5000 mannen mee (vrouwen en kinderen niet eens meegerekend) en hield nog 12 manden over! Wat een wonder.  

Dat is wat er gebeurt als je alles wat je hebt, al lijkt het weinig, aan Jezus geeft. Hij zal het vermenigvuldigen. Je zult je verbazen wat de Heer door jou heen kan en wil doen. Dan rest alleen nog de vraag: wat doe jij met je talenten? Houd je ze voor jezelf en denk je dus klein? Of geef je ze aan God en laat je Hem toe grote dingen door jou heen te doen? Ik weet het antwoord voor mezelf, en jij? 

Aan de slag! 

  • Een simpele uitleg van deze blog vind je in het prachtige (prenten)boek: Speciaal voor jou van Max Lucado. Een kinderboek, maar ook voor volwassen erg mooi! 
  • Beluister het lied van Christiaan Verwoerd – De jongen zonder naam.

Deel deze overdenking

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap