Welk ideaalbeeld streef jij na? – Een les uit Spreuken 31  

09

jun

Hadassa

2018 is het jaar van de powervrouw! Dat stelt Yara Michels in de talkshow RTL Late Night. Als Humberto Tan aan haar vraagt, wat ze dan precies verstaat onder een powervrouw, zegt ze het volgende: ‘Wat het voor mij betekent is een vrouw die zelf in charge is, die gaat voor wat ze wil en die zelf de controle houdt over haar leven, werk, lichaam en relaties. Dat is iets wat heel erg bij deze generatie past.’ Zo schetst Yara een beeld van de powervrouw. Een vrouw, waar elke andere vrouw tegenop kijkt. Als je het in 2018 wilt maken, moet je zijn zoals zij. Dan moet je dit ideaalbeeld van een vrouw nastreven. Maar is dit ideaalbeeld het nastreven waard?

De Bijbel schetst ook een ideaalbeeld van hoe een vrouw zou moeten zijn. In Spreuken 31:10-31 lees je een ‘loflied op de sterke vrouw’. In dit gedicht wordt een geweldige vrouw beschreven: een hardwerkende vrouw, waarbij alles wat zij onderneemt, lukt. Ze heeft een man die haar geweldig vindt. Ze is wijs en maakt zich nergens druk om. Ze is bijna té perfect. Als je het leest, zou je er bijna een complex van krijgen. Hoe kun je ooit zo’n vrouw worden?!

Toch is het gedicht niet geschreven om je een complex aan te praten. Het gedicht staat helemaal aan het eind van het boek Spreuken. In het hele boek wordt geschreven over wijsheid en wat dat nu precies is. Wijsheid heeft niet zozeer te maken met kennis, maar met een manier van leven. Wijsheid is een manier van handelen, dat leidt tot een goed en gelukkig leven. Het hele boek staat vol met aanwijzingen hoe je wel of niet wijs handelt. Meteen aan het begin van het boek wordt eigenlijk al duidelijk wat wijsheid is:

‘Het begin van alle kennis is ontzag voor de HEER; …’
(Spreuken 1:7, NBV)

Het loflied op de sterke vrouw staat helemaal aan het eind van het boek. De schrijver wil nog één keer zijn boodschap duidelijk maken. Daarom schrijft hij aan het eind van het gedicht:

‘Charme is bedrieglijk en schoonheid vergaat, maar een vrouw met ontzag voor de HEER moet worden geprezen.’
(Spreuken 31:30, NBV)

De vrouw zou om heel veel redenen geprezen kunnen worden: om haar prestaties, haar doorzettingsvermogen, haar schoonheid. Toch is dat volgens de schrijver niet het prijzen waard. Deze vrouw leeft uit ontzag voor God. Dit is te zien in de manier waarop ze handelt en omgaat met anderen. Haar ontzag voor God maakt haar een vrouw die het prijzen waard is.

Maar wat is dan ontzag hebben voor God? Het heeft te maken met de houding van waaruit je leeft. Het is een houding vol eerbied voor wie God is. Het houdt in dat je in je dagelijks leven rekening houdt met God, omdat je onder de indruk van Hem bent geraakt. Het is een houding van respect en eerbied in wat je doet. Met zo’n houding zoek je niet je eigen wil, maar Gods wil. Je wordt steeds minder gericht op jezelf en steeds meer gericht op God.

Spreuken 31 houdt ons een ideaalbeeld voor van hoe een vrouw zou moeten zijn. Niet om ons een complex aan te praten. Niet om ons iets voor te houden wat we toch nooit kunnen bereiken. Maar om ons een ideaalbeeld voor te houden, dat het nastreven waard is. Er zijn zoveel ideaalbeelden die ons voor worden gehouden in onze samenleving. Er zijn zoveel ideaalbeelden die we zelf bedenken en die we nastreven. Maar zijn deze ideaalbeelden het nastreven waard?

In het gedicht van Spreuken 31 wordt jou een vraag gesteld: welk ideaalbeeld volg jij na? En waar is dat ideaalbeeld op gericht? Is het gericht op jezelf? Dan zal het nergens toe leiden. Dan zal het je uiteindelijk niet geven waar je naar streeft. Maar is het ideaalbeeld gericht op God? Is het gevuld met ontzag voor Hem? Dan zal het je leiden naar een goed leven. Een leven dat gericht is op Hem. Een leven dat dichtbij God zal zijn.

Het gedicht moedigt je aan om een ideaalbeeld na te streven dat gericht is op God. Dat je helpt om uit ontzag voor God te leven en te handelen. Als je dat doet, zal het zichtbaar worden in je leven. Het zal zichtbaar worden in je daden waar je op gericht bent. Net als de vrouw in Spreuken 31. Haar daden werden geprezen, omdat uit haar leven bleek waar ze op gericht was. 

Aan de slag!

Lees Spreuken 31:10-31. Denk na over de volgende vragen:

-Wat is een ideaalbeeld dat jij nastreeft? Waar is het op gericht?

-Wat is een ideaalbeeld dat je zou willen nastreven? Wat is iets uit het gedicht van Spreuken 31 dat jij na zou willen volgen?

Bronnen

RTL Late Night fragment – Yara Michels 

Deel deze overdenking

  1. Kim schreef:

    Lieve Hadassa,
    Zo prachtig!! Dankjewel voor deze mooie reminder! :’)
    Gods zegen <3

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap