Wees heilig! De heiligheid van God en van jou

20

sep

Alina van Rijn

God is heilig. Hij is volmaakt, rein en verheven. Eigenlijk alles wat ik niet ben. Dat maakt dat er een bepaalde afstand tussen God en mij is. Hoe kan ik namelijk bestaan in de ogen van zo’n grote en heilige God? En wat is dat dan: ‘heilig’? En wat moet ik doen om heilig te zijn voor God?

De heiligheid van God

Er is niemand zo heilig als de HEERE, want er is niemand buiten U, en er is geen rotssteen als onze God.
– 1 Samuel 2:2 (HSV)

Meermaals wordt in de Bijbel gesproken over Gods heiligheid, zo ook in 1 Samuël 2:2. Hannah bezingt hier de heiligheid van God bezingt. God ís de Heilige. Het is een onderdeel van Zijn karakter. Zo heet Hij: ‘de Heilige’. Ten opzichte van ons als mensen creëert dat een bepaalde afstand. In zekere zin is die afstand ook nodig, wij zijn nu eenmaal niet gelijk aan God. God is verheven boven ons en dat ook belangrijk om te beseffen. Op die manier groeit het respect en de verwondering voor de heiligheid van God. Maar… Is de heiligheid van God dan niet te overbruggen? Ik zal het alvast verklappen. Die afstand is wél te overbruggen: die afstand is overbrugd met het kruis van Christus.

Omdat wij nu, broeders, vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus … laten wij tot Hem naderen met een waarachtig hart, in volle zekerheid van het geloof, nu ons hart gereinigd is van een slecht geweten en ons lichaam gewassen is met rein water.
– Hebreeën 10:19, 22 (HSV)

Wanneer je weet dat je gered bent door het offer van Jezus Christus, ben je als het ware gereinigd en schoongewassen van zonden en onreinheid. Enkel door het offer van Jezus Christus kunnen we in alle vrijmoedigheid naderen tot God.

Een heilige levenswandel

Maar zoals Hij Die u geroepen heeft, heilig is, word zo ook zelf heilig in heel uw levenswandel, want er staat geschreven: Wees heilig, want Ik ben heilig.
– 1 Petrus 1:15-16 (HSV)

In het bovenstaande vers schrijft Petrus over de opdracht die wij, christenen, hebben om heilig te zijn, zoals God ook heilig is. God vraagt niet van ons om te zijn zoals Hij – want Hij is God en wij niet – maar God vraagt om een heilige levenswandel. Dat is een houding, een manier van leven. In die manier van leven houd je je bezig met toewijding aan een heilige God. We zijn apart gezet om God te dienen in een heilige levenswandel.

Om eerlijk te zijn vind ik dat best moeilijk. Ik en mijn levenswandel zijn verre van volmaakt of heilig. Maar we dienen een volmaakt en heilig God, die aan ons gelijk wilde worden door af te dalen in onze onheilige staat. Jezus die onze zonden, de reden van onze onheiligheid, wilde dragen door te sterven aan een kruis. Zodat wij geheiligd mogen zijn in Gods ogen. Alsof wij nooit iets verkeerds hebben gedaan. Apart gezet door de Heilige die in Zijn Zoon Jezus Christus ons wilde heiligen. Volg je me nog? Het begint mij namelijk te duizelen.

De heiligheid van God is geen barrière, geen onoverbrugbare kloof. Het is een van de vele redenen om verwonderd te mogen zijn. Verwonderd dat deze heilige God jou kent en ziet. Dan wil je toch niet anders dan heilig voor Hem leven?

Aan de slag!

Luister dit prachtige lied en bezing vandaag de heiligheid van God.

Deel deze overdenking

  1. Renee schreef:

    1 Petrus 3 :15 zegt, heiligt de Heer God in uw harten…
    Heiligheid heeft denk ik ook te maken met toewijding aan Christus!
    Door Hem te willen volgen in ‘alles’ wordt je geheiligd!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2023 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap